25 September

Openbare fractievergadering Gemeentebelangen De Wolden

Dinsdag 25 September 2018 is er vanaf 20.00uur in dorpshuis 't Markehuus te Veeningen een openbare fractievergadering van Gemeentebelangen De Wolden. Naast de onderwerpen voor de komende raadsvergadering komt er meestal nog van alles op tafel. Geinteresseerd of heeft u iets wat u via korte lijntjes met "de politiek", raadsleden en/of wethouders wil delen kom langs!

27 September

Openbare raadsvergadering

Donderdag 27 September is de eerste openbare raadsvergadering na het zomerreces gepland. De onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn: ........(n.n.b.)
Vanaf 19.30uur, met inloop vanaf 19.00uur, in het gemeentehuis te Zuidwolde.