27 September

Openbare fractievergadering september

De eerste openbare fractievergadering na het zomerreces zal plaatsvinden op dinsdag 27 september 2022. Zoals te doen gebruikelijk in 't Markehuus te Veeningen vanaf 20.00uur.

Onderwerpen van de komende openbare raadsvergadering 29 september zullen hier aan de orde komen, o.a.: n.n.b

Naast deze onderwerpen komt er meestal nog van alles op tafel. Geinteresseerd of heeft u iets wat u via korte lijntjes met "de politiek", raadsleden en/of wethouders wil delen kom langs!

25 Oktober

Openbare fractievergadering oktober

De openbare fractievergadering van Gemeentebelangen De Wolden zal plaats vinden op dinsdag 25 oktober 2022. Vanaf 20.00uur in ons vertrouwde dorpshuis 't Markehuus te Veeningen.

Mocht u om welke reden dan ook niet fysiek aanwezig kunnen zijn bestaat de mogelijkheid om digitaal aan te sluiten. Neem dan contact op via info@gbdewolden.nl. Wij zenden u dan de bijbehorende link toe. 

De onderwerpen welke aan de orde zullen komen zijn nog niet allemaal bekend, maar in ieder geval zal de begroting 2023-2026 de revue passeren

Naast de onderwerpen van de komende raadsvergadering komt er meestal nog van alles op tafel. Geinteresseerd of heeft u iets wat u via korte lijntjes met "de politiek", raadsleden en/of wethouders wil delen kom langs of doe mee!