22 September

Openbare fractievergadering

De openbare fractievergadering van Gemeentebelangen De Wolden zal plaats vinden op dinsdag 22 september 2020. Hopelijk weer met een bijeenkomst vanaf 20.00uur in dorpshuis 't Markehuus te Veeningen in plaats van online. Via deze weg wordt de soort vergadering eventueel aangepast.

Naast de onderwerpen voor de komende raadsvergadering komt er meestal nog van alles op tafel. Geinteresseerd of heeft u iets wat u via korte lijntjes met "de politiek", raadsleden en/of wethouders wil delen kom langs! Of bel in mocht er nog niet 'live' vergaderd worden.

27 Oktober

Openbare fractievergadering