Kandidaten

Jan ten Kate

Jan ten Kate

"Korte lijn met inwoners en ondernemers wordt gewaardeerd"

Nummer: 1 - Jan ten Kate

Woonplaats: Koekangerveld

Mijn naam is Jan ten Kate, 1964, getrouwd met Nannie en samen hebben we 2 jongens: Koen en Tom.

Wij wonen in Koekangerveld, daar hebben we een melkveehouderij die sinds 4 jaar door Nannie, samen met Koen en Tom wordt gerund. Sinds 2010 ben ik wethouder van de gemeente De Wolden, een geweldige afwisselende baan. Juist de afwisseling, het contact met inwoners, ondernemers en het feit dat je voor je eigen omgeving iets kunt betekenen maakt het zo mooi.

 Voordat ik wethouder werd heb ik in diverse besturen gezeten waarvan de Landinrichtingscommissie Ruinerwold-Koekange wel de meest omvattende was. Ook hier had ik de mogelijkheid om iets te kunnen betekenen voor het gebied waar we zelf deel van uit maken.

Vorig jaar heb ik me proberen meer te verdiepen in het wethouderschap onder andere door het volgen van de post HBO opleiding Politiek en Bestuurlijk Management aan de Universiteit van Tilburg. Ik hoop met deze bagage en mijn ervaring de komende vier jaar een bijdrage aan onze mooie gemeente te mogen leveren.

De afgelopen vier jaar is er in de gemeente veel bereikt, ik denk aan de afronding van de centrumplannen en diverse woningbouwprojecten. Het grootste project waar ik bijzonder trots op ben is de aanleg van het glasvezelnetwerk van Glasvezel De Wolden. Dit hadden we overigens nooit voor elkaar gekregen zonder de vrijwilligers die hierbij betrokken zijn. Daarnaast zijn er een aantal in het oog springende dereguleringsmaatregelen genomen zoals het afschaffen van de welstand en de invoering van de omgevingsvergunning bouw (bouwvergunning) die in een half uur verstrekt kan worden.  Dit alles heeft er mede toe geleid dat onze gemeente is genomineerd tot Best Bestuurde decentrale overheid, een mooier compliment kan ik niet bedenken.

Dit kan allemaal in onze mooie plattelandsgemeente De Wolden, waar de korte lijn met inwoners en ondernemers wordt gewaardeerd en dus in stand gehouden moet worden. Daarom ben ik een absolute tegenstander van gemeentelijke herindeling, in een herkenbare en bereikbare gemeente staat het bestuur dicht bij de inwoners.

Binnen Gemeentebelangen zijn alle geledingen van de samenleving vertegenwoordigd. Dat maakt Gemeentebelangen zo aantrekkelijk, want hoe je het ook wendt of keert, we moeten het samen doen!

 

Jan van 't Zand

Jan van 't Zand

"Politiek is mensenwerk, voor mensen door mensen"

Nummer: 2 - Jan van ’t Zand

Woonplaats: Zuidwolde

Mijn naam is Jan van 't Zand, in 1952 geboren in Zuidwolde en opgegroeid in Oud Avereest (Balkbrug). In 1971 weer teruggekeerd naar De Wolden. Eerst in Veeningen en vanaf 1974 in Zuidwolde.
Sinds 1971 ben ik gehuwd met Stiena, samen hebben we twee  gehuwde zonen.
Als gevolg van deze huwelijken zijn we gezegend met vier fantastische kleinkinderen.

Vele jaren werkzaam geweest bij een bedrijf dat actief is in de veehouderijsector. In een eigen verkooprayon, deed ik dat vanaf het bedrijventerrein in Zuidwolde. 
Het bedrijf heeft nog steeds een vestiging in Zuidwolde onder de naam Lelycenter Zuidwolde.
Een werkgever waar rond de 35 mensen werken.

Mijn leven lang gesport met name schaatsen-fietsen-skeeler. Al vele jaren ben ik lid van de Schaatsclub de IJshazen. Jarenlang heb ik op nationaal niveau schaatsmarathons gereden, waarbij ik in 1999 een derde plaats heb gehaald bij het nationaal kampioenschap voor Masters.
Verder heb ik gevoetbald bij V.V. Zuidwolde en V.V. Balkbrug

Niet alleen in de sport maar ook al bijna een leven lang politiek actief. Politiek is mensenwerk ,voor mensen door mensen.
Uiteindelijk zijn het politieke keuzes, die maken in wat voor samenleving  we leven.
Vele jaren gediend als lid van de gemeenteraad. De afgelopen vier jaar als wethouder.
Deze laatste functie zou ik nog wel een aantal jaren willen voortzetten.

Ik ben overtuigd en actief lid van de lokale partij Gemeentebelangen, omdat lokale partijen het dichtst bij de burgers staan in dit geval de inwoners van De Wolden.
Er is maar één lokale partij in De Wolden dat is mijn partij: Gemeentebelangen.

Gerrie Hempen - Prent

Gerrie Hempen - Prent

"Ieders inbreng wordt gewaardeerd"

Nummer: 3 - Gerrie Hempen-Prent

Woonplaats: Echten

Ik heb mijn eerste periode in de gemeenteraad er bijna opzitten. Toen bleek dat ik in de raad zou komen heb ik echt wel een paar slapeloze nachten gehad, 'Waar ben ik aan begonnen' 'Kan ik dit wel, ik heb immers niets met politiek', dacht ik. Maar de 4 jaar zijn voorbij gevlogen. Er kwamen moeilijke, leerzame en hele interessante onderwerpen aan bod, bijv. AZC in mijn eigen dorp, dienstverlening, vitale recreatieparken, fietspaden..... Ook al ben je in de raadsvergadering niet altijd woordvoerder, in de fractievergaderingen kan je vrij spreken. Ieder zijn inbreng wordt hier gewaardeerd en meegenomen om uiteindelijk tot een gezamenlijk standpunt te komen.

 

Wie ben ik…  Dochter, zus(je), echtgenote, moeder en zelfstandig ondernemer. Geboren en getogen te Echten (1968) heeft mij niet blind gemaakt voor al het moois dat dit dorp, maar ook deze plattelandsgemeente te bieden heeft en hier zet ik mij dan ook graag voor in! Naast het raadswerk, dat nu prioriteit heeft, heb ik mij ingezet voor GMR Wolderwijs, MR basisschool ‘t Echtenest, vrijwilliger project ‘Het Kraaienbosch’, maar ben ik ook nauw betrokken geweest bij het opstarten van initiatieven als stichting ‘De Es’, ‘t Huus met de Belle, Kunst- en natuurroute en Villages of Tradition.

Voor de schaatsvereniging De IJshazen ben ik jeugdschaatsleider geweest en heb een aantal jaren het clubblad mogen maken. Daarnaast ben ik korte tijd jurylid geweest voor DOS Zuidwolde. Tussen alle werkzaamheden door heb ik nog een gaatje gevonden om de dorpskrant Echtneis op te maken en van nieuws te voorzien. Dit laatste doe ik nog steeds.

Als eigenaar van een klein reclamebureau, Prent Vormgeving, geef ik vorm aan logo’s, huisstijlen, brochures, etc. Om tot een goed resultaat te komen denk ik mee in het totale proces en ga samen met de cliënt op zoek naar creatieve mogelijkheden die passen bij het betreffende bedrijf.

Met een positief kritische blik zet ik mijn creatieve geest graag in voor Gemeentebelangen De Wolden, dus voor u!

Pieter Groot

Pieter Groot

"Sociaal beleid; minder zichtbaar, maar niet minder belangrijk"

Nummer: 4 - Pieter Groot

Woonplaats: Ruinerwold

Echtgenoot van Joke en vader van Robbin en Jesper. Vanuit Woubrugge (1964), een klein plaatsje in de buurt van Alphen aan de Rijn, in 1990 verhuisd naar Ruinerwold in de toenmalige gemeente Ruinerwold.

Ik ben werkzaam in het Isala ziekenhuis Meppel, in eerste instantie als IC/CC- verpleegkundige en later als anesthesiemedewerker. Dit al meer dan 27 jaar en wie weet nog wel veel langer. In ieder geval ziet de toekomst van het ziekenhuis in Meppel er goed uit met de nieuwbouwplannen in 2019 voor een compleet nieuw ziekenhuis.

Vanwege de onregelmatige diensten in mijn werk begon ik met badmintonnen op de woensdagavond bij Badmintonclub Ruinerwold. Binnen de BC Ruinerwold ben ik bovendien nog 2 periodes actief geweest als secretaris. Verder ben ik vanuit mijn christelijke achtergrond jarenlang binnen de Gereformeerde Kerk te Berghuizen betrokken geweest bij diverse commissies zowel als secretaris en penningmeester.

Binnen Gemeentebelangen na een periode van ruim een jaar aan de slag gegaan als ondersteuning voor de raadsfractie en na de verkiezingen in 2010 als 6e raadslid voor Gemeentebelangen in de raad gekomen. Vanaf 2014 mijn tweede periode ingegaan en hoop na 21 maart 2018 met mijn derde termijn van start te gaan. In de afgelopen periode heb ik mij namens Gemeentebelangen ingezet voor het Sociaal Domein in De Wolden. Minder zichtbaar, maar niet minder belangrijk! Naast deze portefeuille nog bezig gehouden met milieu, afval, onderwijs en sport. Bij sport met name op de aanleg van kunstgras zodat de sportverenigingen toekomstbestendig zijn. Inzet op service voor de inwoners in het toekomstige afvalbeleid als tussenstap naar meer scheiden van afval. Het voortzetten van de subsidieregeling energiebesparing om niet alleen de inwoners maar ook de lokale werkgelegenheid en duurzaamheid die hiermee samen gaat te blijven stimuleren.

Gemeentebelangen is niet zomaar een keuze, maar een bewuste keuze voor een lokale en onafhankelijke partij die niet aangestuurd wordt door een landelijke moederpartij, in mijn ogen een groot pluspunt. Belangrijk voor mij is dat niet alleen mensen  van verschillende signatuur en achtergronden betrokken zijn bij Gemeentebelangen maar ook bij ´hun´ dorp. Burgerparticipatie en een lokale onafhankelijke partij zoals Gemeentelangen De Wolden zijn naar mijn mening dan ook niet los van elkaar te zien. Een partij die gedragen wordt door betrokken mensen uit onze gemeente, belangrijk zeker met een titel van ons verkiezingsprogramma: “Doen is het nieuwe denken!” De inwoners zijn aan zet, de gemeente zorgt voor de goede omstandigheden!

 

Ronald Brouwer

Ronald Brouwer

"Gemeentebelangen wordt niet gehinderd door een (landelijke) politieke kleur"

Nummer: 5 - Ronald Brouwer

Woonplaats: De Wijk

In 1966 zag ik het levenslicht op een flat (driehoog) in het Brabantse Eindhoven. Na het Atheneum en wat omzwervingen (Breukelen, Tilburg) heb ik in ’s-Hertogenbosch een Bestuurskundestudie afgerond. In 1992 ben ik in Drenthe komen wonen, eerst in Hoogeveen waar ik – na weer een studie Procesrecht in Utrecht – gerechtsdeurwaarder werd in de opengevallen standplaats van mijn voorganger. In maart 2016 ben ik als professioneel bewindvoerder een bedrijf gestart gericht op beschermingsbewind voor mensen die begeleiding nodig hebben bij voornamelijk financiële zaken.

Vanaf 2000 woon ik in De Wijk, waar ook mijn kinderen zijn geboren. Al snel ben ik in het dorp bestuurslid geworden van de plaatselijke Oranjevereniging. Daarnaast ben ik initiatiefnemer en medeoprichter van de Businessclub Wacker in De Wijk. Een netwerkclub gelieerd aan de plaatselijke voetbalvereniging, waar ik zes jaar voorzitter van ben geweest. Op dit moment probeer ik als vrijwilliger nog zoveel mogelijk dingen te doen binnen de VV Wacker. Wat er ook gebeurt: ik wil niet meer weg uit het prachtige dorp De Wijk!
Al van jongs af aan (katalysator: mijn opa) heb ik wat met de fietswereld. Ik ben jarenlang bestuurslid geweest van het Spektakel van Steenwijk en van de Ronde van Drenthe. Met een aantal enthousiastelingen in ons dorp hebben we “De Wiek op Wiel’n” opgericht, waarvan ik nog steeds bestuurslid ben.
Mede door mijn Bestuurskundestudie bestond er altijd al affiniteit met politiek. In het Eindhovense en het Bossche heb ik daar ook wat ervaringen in mogen opdoen.

Ik heb echter nooit de gelegenheid gehad om veel tijd te besteden aan Woldiger politiek. Toen ik in 2013 er bewust voor koos om dit wel te gaan doen, deed ik dat natuurlijk voor Gemeentebelangen! Om de eenvoudige reden, dat deze partij vraagstukken uit praktisch oogpunt en per onderwerp behandelt. Zij volgt de mening van de inwoners van De Wolden en doet haar stinkende best om de belangen van deze inwoners te behartigen. Zo wilde ik graag de intermediair worden voor Gemeentebelangen in mijn mooie dorp De Wijk en daarin is niets veranderd: dat wil ik nog steeds! Na de verkiezingen in 2014 werd ik gemeenteraadslid en ik wil me nu graag verkiesbaar stellen voor een tweede termijn! Het spreekt mij enorm aan, dat Gemeentebelangen niet gehinderd wordt door een (landelijke) politieke kleur. Politiek wordt vaak gezien als een log en traag orgaan. Ik wil daar juist een dynamisch en open karakter aan geven. De laatste vier jaar is wel gebleken, dat een stem op Gemeentebelangen De Wolden zeker niet verloren gaat! Daarom: Gemeentebelangen De Wolden, Gewoon Doen!

Gea Leffers - Heeling

Gea Leffers - Heeling

"Een voorziening als een dorpshuis is belangrijk voor het dorp"

Nummer: 7 - Gea Leffers-Heeling

Woonplaats: Ruinen

Gea Leffers -Heeling (1959)

Getrouwd met Harrie en samen 2 zonen. Al jaren ben ik werkzaam in de zorg. Nu bij ZZWD Ruinen als wijkverpleegkundige werkzaam op de locatie Jan Wierengaweg. Daar staan de zorg- en aanleunwoningen waar de ZZWD zorg levert. In combinatie met Dorpshuis ‘t Neie Punt wordt hier wonen, zorg en welzijn gecombineerd. Daar wordt weer duidelijk dat een voorziening als een dorpshuis belangrijk is voor een dorp. Ontmoeten en activiteiten werken positief op het welzijn van de mens en het prettig wonen in een dorp.

Als vrijwilliger heb ik bestuursfuncties gehad bij volleybal vereniging VIOS Ruinen en de tennis in Ruinen bij TC Runa. Op dit moment al enkele jaren contactpersoon Mantelzorg De Wolden en bestuurslid Rode Kruis De Wolden.

Hobby’s: wandelen, fietsen, fitness, piano spelen en lezen, 2 collectes per jaar lopen.

Sinds 2003 raadslid bij Gemeentebelangen De Wolden. Door vele activiteiten die georganiseerd worden in De Wolden te bezoeken laat ik mijn betrokkenheid en belangstelling naar de inwoners van De Wolden zien. Gemeentebelangen De Wolden luistert goed naar de mening van zijn inwoners en zal zijn uiterste best doen om dit zo goed mogelijk te behartigen. Niet moeilijk denken maar gewoon doen👍

Harold Benning

Harold Benning

"Een lokale partij die diep geworteld is in de lokale samenleving"

Nummer: 8 - Harold Benning

Woonplaats: Echten

Hallo, ik ben Harold Benning. Ik ben 43 jaar en, op 4 jaar studeren na, al mijn hele leven woonachtig in Echten. Eerst bij mijn ouders en sinds 2001 samen met mijn vriendin Hennie aan de Oshaarseweg.  Hier wonen wij met veel  plezier met onze vier kinderen Sven (12), Jorn (9), Mart (5) en Tije (2).

Na het VWO gevolgd te hebben op De Groene Driehoek in Hoogeveen ben ik naar de CAH in Dronten gegaan.  Hier heb ik de opleiding dierhouderij gedaan. Deze studie heb ik afgerond in 1997. Mijn eerste baan was bij een groot melkveebedrijf in Hoogeveen. Tussen de koeien voelde ik me altijd al thuis en een paar jaar later zijn we met mijn ouders in maatschap gegaan.  Op dit moment heb ik samen met  twee broers een melkveebedrijf met ongeveer 100 melkkoeien. Daarnaast hebben we een agrarisch loonbedrijf en werk ik parttime bij recreatiepark Westerbergen.

Gemeentebelangen is bij mij met de paplepel ingegeven. Mijn vader was al jaren lid van toen nog Gemeentebelangen Ruinen en later ook bestuurslid bij Gemeentebelangen de Wolden. Na mijn studie werd ik ook al snel gevraagd of ik ook iets wilde doen voor Gemeentebelangen, een lokale partij die diep geworteld is in de lokale samenleving. Inmiddels ben ik sinds 2002 raadslid voor Gemeentebelangen . Tal van onderwerpen zijn in die tijd langsgekomen en onze inbreng heeft er mede voor gezorgd dat de Wolden is uitgegroeid naar de mooi gemeente die het nu is. Het raadslidmaatschap vervul ik met veel plezier. Dat is dan ook de reden om mij ook de komende vier jaar hiervoor in te willen zetten.

Gerbrand Gol

Gerbrand Gol

"Volksvertegenwoordigers horen lokale mensen met kennis van de streek te zijn"

Nummer: 9 - Gerbrand Gol

Woonplaats: Ruinerwold

Ik ben de trotse vader van 2 geweldige zonen die midden in de samenleving staan, en zich daar ook voor inzetten: als het niet is voor de sport dan wel voor de jeugd. Vanaf 1966, mijn geboortejaar, 28 Jaar bij Ruinen gewoond, dat viel toen nog onder schoolkring Ansen (buurtschap Armweide Ruinerdijk). Mijn basisvorming is dan ook op de O.B.S te Ansen geweest, mijn hele jeugd ben ik verder in Ruinen actief geweest.

De agrarische sector is altijd mijn werkterrein geweest, van Agrarisch loonwerk (Ruinen) via 9 jaar Grasdrogerij (Ruinerwold) naar inmiddels een eigen melkveehouderijbedrijf. Als nevenactiviteit neem ik grond- en gewasmonsters in de Agrarische sector met als rayon de Gemeente de Wolden zodat het hele buitengebied  van De Wolden voor mij bekend terrein is.

Mijn bestuurservaring bestaat uit 11 jaar bestuurslid te zijn geweest bij de Coöp. Werktuigenvereniging Ruinerwold en 9 jaar bestuurslid bij de vereniging voor bedrijfsvoorlichting. Inmiddels sta ik, na een bestuursperiode van 10 jaar en een raadsperiode van 4 jaar,  voor de 4e keer op de stemlijst van Gemeentebelangen De Wolden. Ik draag het sportleven een warm hart toe, en zet mij als vrijwilliger in, bij de jaarlijkse boerderijenfietstocht Ruinerwold.

De samenleving op het platteland is op een heel andere leest geschoeid dan in stedelijke gebieden. Daarom vind ik dat de volksvertegenwoordiging uit mensen van het lokale niveau, met kennis van de streek moet bestaan. En dan ben je bij de Gemeentebelangen aan het goede adres.

 

Petra Haanstra

Petra Haanstra

"Er zijn geen rangen en standen"

Nummer: 10 - Petra Haanstra

Woonplaats: Ruinerwold

Mijn naam is Petra Haanstra (1966) en getrouwd met Albert. We wonen sinds 1994 in Ruinerwold. Werkzaam in het onderwijs als docent en in leidinggevende functies in diverse sectoren: basisonderwijs, mbo, voortgezet onderwijs en volwassenen educatie.

Ik ben maatschappelijk betrokken. In mijn vrije tijd zet ik me graag in als vrijwilliger. Bij Stichting Welzijn organiseerden we activiteiten voor de jeugd tot twaalf jaar. Ik was diverse jaren voorzitter van het bestuur van Gemeentebelangen. In 2010 en 2014 was ik formateur bij de gemeente De Wolden. Het proces van de formatie was enorm boeiend en inspirerend. Op dit moment ben ik voorzitter van het bestuur van dorpshuis Buddingehof en ben ik betrokken bij de advisering in het Sociaal Domein bij de gemeente De Wolden. Tevens werk ik als arbeidscoach bij VluchtelingenWerk.

Gemeentebelangen is een mooie partij binnen het politieke veld. Lokaal en onafhankelijk en dicht bij de inwoners van de gemeente De Wolden. Het spreekt me erg aan dat we opkomen voor de belangen van iedereen, ongeacht politieke of levensbeschouwelijke overtuiging. De contacten onderling zijn warm, betrokken en pragmatisch en er zijn geen rangen en standen. Leefbaarheid in de dorpen is een thema waar Gemeentebelangen zich hard voor maakt. Daar wil ik me graag voor inzetten.

Riny Jansen

Riny Jansen

"Samen de schouders eronder!"

Nummer: 11 - Riny Jansen

Woonplaats: Zuidwolde

Je zelf voorstellen lijkt makkelijk, maar is zeker moeilijk. Moet je er veel van je zelf in vertellen, je gezin, je werk of is het verstandiger hoe je van invloed kunt zijn op de lokale politiek. Ik heb er een mengelmoes van gemaakt.

Mijn naam is Riny Jansen, geboren aan de Burgemeester Tonckensstraat in het jaartal 1961. Met trots mag ik zeggen dat ik een geboren en getogen ‘Zuudwoldiger’ ben, echter zonder oogkleppen. Mijn vrouw Joke komt uit de voormalige gemeente De Wijk en onze zoons Sebastian, Laurence en Cedric zijn geboren in Meppel. Na de lagere school in Zuidwolde en het voortgezet onderwijs in Hoogeveen mij ontwikkeld in de grafische industrie en reclame wereld. Na de crisis in deze branche en diverse faillissementen verder de overstap gemaakt naar de financiële dienstverlening.

Mijn gezin en voetbal regeert mijn leven. Als voetballer op jonge leeftijd reeds mijn debuut gemaakt in het eerste elftal van VV Zuidwolde. Hierna meerdere successen beleefd met eerst de zaterdag- en daarna de zondagtak van VV Zuidwolde. Hoogtepunt het teamuitje in 1988 - na een kampioenschap - de EK-wedstrijd in Duitsland tussen  Nederland en Engeland met een weergaloze Marco van Basten. Als het veld te groot wordt voor je als voetballer, ga je je verdiepen in het trainingsvak. Hierna met heel veel plezier en successen als hoofdtrainer gefungeerd bij diverse verenigingen in een omtrek van 40 kilometer rond Zuidwolde. Om zelf in conditie te blijven al diverse jaren actief als scheidsrechter voor de KNVB en daarbij nog een trainingsavond als veteraan bij voetbalvereniging Balkbrug.

Lopende de tijd op bestuurlijk niveau veel ervaring opgedaan binnen diverse commissies bij mijn werkgevers en als voorzitter van de sponsorcommissie VV Zuidwolde.

Lokaal politiek actief willen zijn bleef altijd aan mij trekken echter ondanks eerdere initiatieven nooit iets van gekomen. Voornaamste probleem was dat een trainingsavond altijd samenviel met de raadsvergadering op donderdag.

U denkt, waarom dan nu in de lokale politiek? Tijdens de cursus Politiek Actief van ProDemos - voorjaar 2016 - is het vuurtje weer aangewakkerd en heb ik mijn trainerscarrière vooreerst op een laag pitje gezet.

De landelijke politiek heeft als functie antwoord te geven op de maatschappelijke vraagstukken in breedste zin. De lokale politici hebben tot taak hun burgers/kiezers serieus te nemen en op te zoeken, de problemen binnen hun gemeente te benoemen en deze aan te pakken. Dat past bij Gemeentebelangen! Hierbij gaat het niet alleen om het aandragen van heldere en effectieve ideeën maar ook om het vinden van concrete oplossingen.

Ik wil nu graag mijn bijdrage - ook uit idealisme - aan deze gemeente gaan leveren en wel op een actieve manier. Ik geloof in de kracht en meerwaarde van samen de schouders eronder in de overtuiging op deze manier mijn steentje bij te kunnen dragen aan een leefbare en veilige gemeente ‘De Wolden’.

Wat is er nu mooier als mensen samen een idealistisch plan concreet handen en voeten geven

Mijn interesses liggen op het terrein van: sport/beweging, woningbouw, veiligheid en zorg.

Dik Schuldink

Dik Schuldink

"Lokale politiek kent geen van bovenaf opgelegde regels en standpunten"

Nummer: 12 - Dik Schuldink

Woonplaats: Zuidwolde

Ik ben getrouwd met Lineke Schuldink-Vrielink en we hebben kinderen, kleinkinderen en bonus kleinkinderen. Samen met mijn vrouw runnen we ons bedrijf Schuldink Allround Keuringen.

Op ongeveer 35-jarige leeftijd begonnen in de voormalige gemeente Zuidwolde, als bezoeker van de steunfractie van Gemeentebelangen Zuidwolde en later als bestuurslid van deze club. Na samenvoeging van de lokale Gemeentebelangen in Gemeentebelangen De Wolden, ook weer lid van de steunfractie en bestuurslid.

Daarna een uitstapje naar Hoogeveen. We wilden met ons bedrijf uitbreiden, maar hiervoor was geen ruimte beschikbaar in Zuidwolde. Om deze reden zijn we uitgeweken naar bedrijventerrein Buitenvaart in Hoogeveen. Hier hadden we een prachtige woon- werklocatie. Toen we daar alles op orde hadden lid geworden van Gemeentebelangen Hoogeveen. Binnen deze club heb ik diverse bestuursfuncties bekleed en ben raadslid geweest namens GB Hoogeveen. Na 12 jaar in Hoogeveen deed zich de gelegenheid voor om terug te keren naar Zuidwolde op het bedrijventerrein Zuiderkerkes. Dit was meteen een mooie gelegenheid om wonen en werken los te koppelen. We wonen weer met veel plezier aan de Reuvenkamp in Zuidwolde.

U ziet dat werk en (lokale) politiek als een rode draad door mijn leven lopen. Waarom dan lokale politiek? Omdat lokale politiek toch nog dicht bij de mensen, verenigingen enz. staat en je hier gemakkelijk wensen, klachten, ideeën uit kunt filteren. Bovendien kent lokale politiek geen van bovenaf opgelegde regels en standpunten. Ik ga er vanuit dat we met zijn allen weer een goede campagne kunnen voeren, met minimaal een even zo goed resultaat bij de verkiezingen.

 

Harry Scheper

Harry Scheper

"Gemeentebelangen De Wolden is nauw verbonden met sport en leefbaarheid"

Nummer: 13 - Harry Scheper

Woonplaats: Koekange

Getrouwd met Jeanet en samen hebben we 3 kinderen Celeste, Sharon en Geralt. Al 30 jaar werkzaam bij Achmea en zijn voorgangers. In mijn huidige functie van teammanager stuur ik 2 development teams aan die verantwoordelijk zijn voor het backoffice systeem van het Zilveren Kruis en FBTO.

Mijn hele leven ben ik in mijn vrije tijd al betrokken bij de korfbalvereniging KIA. Naast spelend lid, als vrijwilliger de afgelopen jaren diverse vrijwilligerstaken uitgevoerd o.a. scheidsrechter, jeugdtrainer/coach diverse jeugdteams, trainer/coach selectie, bestuurslid, wedstrijdsecretaris, lid Technische commissie.

Als u het voorgaande gelezen heeft zal het u niet verbazen dat naast een brede maatschappelijke interesse, met name sport en leefbaarheid binnen de dorpskernen voor mij belangrijke onderwerpen zijn.

Gemeentebelangen is voor mij de partij die nauw verbonden is met sport en leefbaarheid, luistert naar de wensen van de inwoners en zich niet laat leiden door politieke kleuren. Gemeentebelangen De Wolden staat dicht bij de burgers, daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Gerrie Bennink

Gerrie Bennink

"Gemeentebelangen komt op voor alle mensen"

Nummer: 14 - Gerrie Bennink

Woonplaats: Veeningen

Hallo, ik ben Gerrie Bennink (1954), geboren in Koekange en daarna heb ik gewoond in Ruinen en nu in Veeningen. Een echte Woldenaar dus!

Ik heb gewerkt bij Houtzagerij Pries in Ruinen, Timmerfabriek Nooy en Koekoek en Houtzagerij De Witte in Staphorst.

Sinds 1995 ben ik beheerder van het dorpshuis 't Markehuus in Veeningen. Sinds 2008 als zelfstandig horecaondernemer. Als vrijwilliger ben ik oproepbaar voor gebruik van de AED en in Zuidwolde ben ik 10 jaar lang jeugdleider bij VV Zuidwolde geweest.

Gemeentebelangen De Wolden is voor mij een vereniging die opkomt voor alle mensen en heeft eigenlijk in elk dorp wel een aanspreekpunt. De korte lijnen naar raads- en bestuursleden zijn het sterke punt van Gemeentebelangen. Sowieso zijn ze altijd en voor iedereen bereikbaar. Gemeentebelangen maakt geen verschil in politieke overtuigingen, maar zet zich in voor de gehele gemeente De Wolden.

Jaap Santing

Jaap Santing

"Ieder dorp verdient zijn eigen stem!"

Nummer: 15 - Jaap Santing

Woonplaats: Ruinen

Mijn naam is Jaap Santing (1988) geboren in het ziekenhuis te Hoogeveen maar voor de rest de meeste tijd in Ruinen gewoond. Alleen een korte periode van 1,5 jaar in Meppel, maar nu blij om weer woonachtig in het mooie Ruinen te kunnen zijn: the place to be! Ik vind het belangrijk dat Ruinen een mooi, gezellig, ondernemend en sportief dorp blijft.

Zelf heb ik hier wat aan proberen te doen door in het bestuur van dorpsbelangen Rune te gaan. Gemeentebelangen De Wolden is een partij die voor heel De Wolden, maar dan ook voor alle kernen in De Wolden opkomt. Aangezien Ruinen deel uitmaakt van De Wolden wil ik de geluiden vanuit Ruinen meegeven zodat ze ook in Zuidwolde gehoord worden. Ieder dorp verdient zijn eigen stem!

Momenteel nog wel werkzaam in Meppel; in de uitvaartzorg. Naast mijn werk mag ik graag sporten. Dit doe ik met hardlopen en door 1a2x in de week naar de sportschool te gaan.

Ageeth Heuvelman

Ageeth Heuvelman

"Inzetten voor alle mensen in De Wolden"

Nummer: 16 - Ageeth Heuvelman

Woonplaats: Koekange

Geboren in Berghuizen (1970) maar nu al weer 26 jaar woonachtig in Koekange met Jan en onze 3 kinderen in de leeftijd van 23, 21 en 18 jaar. Sporten loopt als een rode draad door mijn leven, zelf mag ik graag wandelen, hardlopen, fietsen en schaatsen. En tuinieren, is ook sporten toch? Naast het zelf actief bezig zijn met sport mag ik graag kijken bij het sporten van de kinderen; korfbal en voetbal. Een andere hobby is het fotograferen bij voetbalwedstijden. Naast actief bezig zijn kan ik mij ontspannen met puzzelen en lezen. 

Momenteel ben ik werkzaam bij Coop Koetsier supermarkt in Ruinerwold op de afdeling vleeswaren.  

Maatschappelijke ben ik actief geweest bij de activiteitencommissie van v.v.Vitesse ’63 en het basisonderwijs, de Prins Johan Frisoschool. Verder secretaris van de feestcommissie van het Koekangerfeest, penningmeester van Belangenvereniging Koekange en diaken van de Gereformeerde Kerk.

Met de ervaring van het bestuurslidmaatschap van de Belangenvereniging Koekange waar je meer betrokken wordt bij het reilen en zeilen van een dorp in de gemeente, hoop ik nu een steentje bij te kunnen dragen voor Gemeentebelangen De Wolden. Voor mij staat Gemeentebelangen gelijk aan inzet voor alle mensen in De Wolden.

 

 

 

 

 

Ina van Goor-van der Veen

Ina van Goor-van der Veen

"Goede initiatieven verwezenlijken"

Nummer: 17 - Ina van Goor - van der Veen

Woonplaats: Zuidwolde

Afgelopen jaar heb ik de cursus – Politiek Actief – gevolgd die georganiseerd werd door o.a. de Gemeente De Wolden. Voor mij de reden om mij wat meer te oriënteren op welke partij nu bij mij past en dat is Gemeentebelangen.   

Ik ben maatschappelijke actief (geweest) in diverse besturen, op dit moment onder andere bij volleybalvereniging VCZ te Zuidwolde in de sponsorcommissie. Lid van VO de Wolden, diverse netwerkbijeenkomsten passen bij mijn interesses op het gebied van organiseren, internationaal, handel en netwerken.

Gemeentebelangen is de partij die bij mij past door de frisse manier en inzet om te zorgen dat initiatieven van de inwoners op welke manier dan ook verwezenlijkt worden. Net even anders!

 

Mathilda Jansen

Mathilda Jansen

"Er zijn voor de mensen is dan ook iets moois"

Nummer: 18 - Mathilda Jansen

Woonplaats: Kerkenveld

Ik ben geboren in 1980 in het ziekenhuis in Bethesda. Opgegroeid in Kerkenveld. En daar ben ik niet meer weggegaan. Ik houd van de natuur, vind het geweldig om de planten en dieren te zien en te horen. Dat heeft uiteindelijk ook de keus bepaald om diploma's te halen in de groene sector.  Ik heb een 4 jarige MBO diploma in de glastuinbouw en daarna heb ik de versnelde 4 jarige MBO+ opleiding Tuinontwerp in Frederiksoord doorlopen.  Beiden met goed gevolg afgerond. 

Na verschillende omzwervingen in diverse tuincentra, heb ik recent ruim 11 jaar gewerkt bij een sierbestratingsbedrijf in Staphorst. Momenteel heb ik geen werk en ben ik begonnen met een nieuwe uitdaging. Ik studeer HBO bachelor SPH dat is een 4 jarige thuisstudie. Een totaal andere richting, maar wel een waar ik veel voldoening verwacht uit te halen.

Er zijn voor de mensen is dan ook iets moois. Dat is ook 1 van de redenen waarom ik bij gemeente belangen ben gekomen. Een lokale partij die veel voor onze gemeente wil en kan betekenen. Daar wil ik ook een steentje aan bijdragen. Ik woon samen met mijn vriend aan de rand van het dorp en hebben we de zorg voor onze twee zoontjes. Sinds 2016 ben ik MR lid van basisschool OBS De Bosrand. En ben ik al ruim 9 jaar bestuurslid (secretaresse) van ons Dorpshuis "De Alke" in Kerkenveld.  Ook loop ik inmiddels alweer een paar jaar, maandelijks met het zendingsbusje voor de kerk. Ik heb verschillende sporten beoefend: Korfbal bij DOS Kerkenveld, Jazz gym in de Alke (deze vereniging is opgeheven), voetbal bij VVAK in Kerkenveld en heb ik jarenlang paard gereden bij de friezenclub Nemo's Bern in Balkbrug. 

Mijn hobby’s zijn mijn Amerikaanse en Nederlandse miniatuurpaardjes. Ik ga met ze naar stamboekkeuringen en shows. Momenteel ligt het showen even stil. Ook ben ik nu bijna wekelijks te vinden op de voetbalvelden bij mijn oudste zoon.

Jan Boverhof

Jan Boverhof

"Niet alleen maar praten, maar ook echt iets doen"

Nummer: 19 - Jan Boverhof

Woonplaats: De Wijk

Ik ben geboren 9-6-1967 te De Wijk en woon daar nog met ons gezin. Werkzaam bij: Schreur Hoogwerksystemen, Ten Heuvel Tours en Kreeft Opleidingen. Mijn bestuurservaringen zijn: Secretaris van MC De Antrappers en zitting in bestuur van Stichting De Slenken (van zwembad De Slenken). Oud bestuurslid en mede oprichter van Speeltuin vereniging De Speulhorst. Lid van verschillende verenigingen en stichtingen in De Wijk en vanzelfsprekend ook van Gemeente Belangen.

Het is door Ronald Brouwer en Jan van`t Zand dat ik in aanraking ben gekomen met 'Gemeente Belangen'. Het mooie van Gemeentebelangen is dat er laagdrempelig politiek gevoerd wordt, duidelijk, helder en makkelijk. Korte lijnen en snelle acties. Laten we hier mee doorgaan zodat de burger echt gevoel krijgt dat er iets gedaan wordt in onze mooie Gemeente. Niet alleen maar praten maar ook echt iets doen.

Patrick de Boer

Patrick de Boer

"Iedereen voelt zich thuis bij Gemeentebelangen De Wolden"

Nummer: 20 - Patrick de Boer

Woonplaats: Veeningen

Patrick de Boer (1978)
Woonachtig te Veeningen, samenwonend met Nienke en vader van Thijmen, Jelte en Rodin. Mijn beroep is Service manager bij DRV in Hoogeveen. Wij zijn dealer van Rosenbauer. Dit bedrijf heeft de brandweer voertuigen in o.a. Zuidwolde en Ruinerwold geproduceerd.

Een van mijn hobby’s is korfballen dat ik doe bij Korfbalvereniging VeFo in Veeningen. Verder zit ik in de commissie die jaarlijks een sportdag organiseert voor jong en oud. (familiedag) Verdere hobby’s zijn muziek en ik ben altijd in rondom huis bezig met de tuin enz. en natuurlijk ben ik lid van Gemeentebelangen De Wolden.

Gemeentebelangen De Wolden is een partij waarbij iedereen zich thuis kan voelen en niet alleen praat maar ook zaken oppakt. Een mix van jong en oud zorgt er voor dat alle lagen van de bevolking aandacht krijgt. Dat is waarom ik kies voor Gemeente Belangen.

Jurrian Barelds

Jurrian Barelds

"Hetgeen hier belangrijk is of wordt gevonden hoeft landelijk geen speerpunt te zijn"

Nummer: 21 - Jurrian Barelds

Woonplaats: Koekange

Naam: Jurrian Barelds geboren 31-8-1976
Woonplaats: Koekange al mijn hele leven.
Beroep: Workshop Manager bij HIAB Nederland. Wij verkopen en onderhouden autolaadkranen en afzetsystemen in heel Nederland.
Lid : Voetbal vereniging Vitesse’63, IJsvereniging Koekange,
Bestuursfunctie:  Voorzitter van het feestbestuur in Koekange voor 6 jaar.
   Bestuurslid jeugdzaken bij Vitesse’63 van de D’s t/m A’s. (Huidig)
   Bestuurslid jubileum commissie Vitesse ’63 (Huidig)
Vrijwilliger: Voetbal verenging Vitesse ‘63 trainen van de jeugd en ondersteuning met allerhande werkzaamheden.
Leider oprichter 35+ voetbal bij Vitesse ‘63
Wij organiseren met de vriendengroep ieder jaar een themafeest in Koekange dit onder de naam Z-team. Dit is een feest voor de hele bevolking van Koekange er komen jaarlijks zo’n 500 mensen op af.

Ik ben lid/”lijstduwer” van Gemeentebelangen De Wolden omdat ik vind dat je een Gemeente het beste kunt aansturen vánuit de Gemeente. Dit houdt in dat ik het belangrijk vind dat je plaatselijke politiek niet moet laten leiden door landelijke invloeden. Hetgeen hier belangrijk is of wordt gevonden hoeft landelijk geen speerpunt te zijn.
Gemeentebelangen staat dicht bij de samenleving en heeft mensen uit alle lagen in de partij, je krijgt daardoor een goed beeld van wat er speelt in de Gemeente.
 

Jenneke Dijkstra-Offerein

Jenneke Dijkstra-Offerein

"Leden uit alle hoeken van de samenleving"

Nummer: 22 - Jenneke Dijkstra-Offerein

Woonplaats: Zuidwolde

Mijn naam is Jenneke Dijkstra-Offerein (1963) geboren en getogen in Zuidwolde. Niet onbekend met de politiek. Voor toen nog Gemeentebelangen Zuidwolde 2 periodes van 4 jaar in de gemeenteraad gezeten tot de herindeling in 1998
Werkzaam als accountmanager bij Exaclair in de regio Noord- en midden Nederland,
Waarom Gemeentebelangen? Gemeentebelangen is een lokale partij, dicht bij de burgers en ver van de landelijke politiek. Met een grote diversiteit van leden uit alle hoeken van de samenleving in de Wolden.

 

 

Klaas van der Ziel

Klaas van der Ziel

"Altijd paraat voor de inwoners, ook wanneer zich problemen voordoen"

Nummer: 23 - Klaas van der Ziel

Woonplaats: De Wijk

Klaas F. van der Ziel (1953) sinds 1976 woonachtig in De Wijk, inmiddels al wel op ons vierde stekkie in het dorp.

In 1976 ben ik begonnen als leraar basisonderwijs aan de openbare basisschool in De Wijk om vervolgens in 1983 over te stappen als docent Economie en Recht naar het huidige ROC Deltion College in Zwolle. Beroepsonderwijs heeft me nog altijd in z’n greep, maar ben ondertussen wel in het laatste jaar van m’n carrière beland, nu als Ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad en daarnaast projectleider ICT en beleidsadviseur.

Vanuit m’n werk aan de basisschool was ik secretaris van de toenmalige gemeentelijke zwembadcommissie van zwembad De Slenken en daarnaast secretaris van de Vereniging voor Veilig Verkeer Nederland, afd. De Wijk – Koekange.

In 1977 ben ik gestart met muzieklessen bij de Kon. Muziekvereniging Apollo in De Wijk en ben nog steeds spelend lid van het veelzijdige harmonieorkest van Apollo, dus ondertussen 40 jaar. In 1984 ben ik als penningmeester in het bestuur van de muziekclub gekomen en heb dat in 1989 verruild voor het voorzitterschap tot voorjaar 1995. Vanaf 2000 ben ik met tussenpozen nog 3,5 jaar penningmeester geweest. Momenteel ben ik lid van de instrumentencommissie.

Sinds 1984 ben ik lid van tennisclub Voorwijk in De Wijk en in 2001 toegetreden tot het bestuur van de club, ook hier eerst als penningmeester. Vanaf 2005 tot voorjaar 2011 heb ik het voorzitterschap bekleed; sinds 2012 actief als competitieleider.

Lid van Gemeentebelangen wegens de onafhankelijke koers, pragmatische insteek bij beleidsvisies en de daaruit voortvloeiende taken voor alle gemeentelijke aangelegenheden en verantwoordelijkheden. Gemeentebelangen staat altijd paraat voor de inwoners van de gemeente De Wolden. Saamhorigheid en gezamenlijk problemen oplossen staan hoog in het vaandel. Dat spreekt me aan.

 

Berend Boverhof

Berend Boverhof

"Ik voelde mij niet aangetrokken tot een bepaalde landelijke partij"

Nummer: 24 - Berend Boverhof

Woonplaats: De Wijk

Berend Boverhof (1933 De Wijk)

Gepensioneerd Hoofd Financiele administratie Univé Verzekeringen

Lid van Koninklijke muziekvereniging Apollo De Wijk

De volgende bestuursfunkties o.a. gehad;

penningmeester voetbalvereniging Wacker plm 10 jaar

penningmeester Kon. muziekver. Apollo, plm 10 jaar

secretaris Gemeentebelangen gemeente De Wijk plm 15 jaar ??

penningmeester Steunfonds Peuterspeelzaal De Wijk, plm 5 jaar

penningmeester-administrateur VVV/ TIP De Wijk Koekange IJhorst en later VVV De Wolden, vanaf 1983 tot 2012

Als vrijwilliger 17 jaar lid geweest van de vrijwillige brandweer De Wijk

Bovenstaande is allemaal geweest.

Nu doe ik nog vrijwilligerswerk voor Kon.muziekver Apollo n.l. bibliothecaris en administrateur (financien,contributie,donateurs)

Van Gemeentebelangen ben ik jaren geleden lid geworden omdat ik belangstelling had voor alles wat er in de gemeente gebeurde en mij niet aangetrokken voelde tot een bepaalde landelijke politieke partij.

Albert Kreulen

Albert Kreulen

"Gemeentebelangen laat het geluid van iedereen horen!"

Nummer: 25 - Albert Kreulen

Woonplaats: Koekange

Geboren te Meppel (1945) maar vanaf 1976 woonachtig te Koekange. Na een opleiding op de lagere Landbouwschool van beroep veehouder geworden. Later bibliobuschauffeur en tot aan mijn VUT leeftijd chauffeur beroepsgoederenvervoer geweest.

Heb mij altijd maatschappelijk betrokken gevoelt bij wat zich afspeelt in het dorp. Ik vind het belangrijk om de geluiden vanuit de inwoners te horen en actief bezig te zijn met het realiseren hiervan. Meerder bestuursfuncties was of ben ik actief in: zoals bij de paardensport, landbouworganisatie, oudercommissie, feestcommissie dorpsbelangen en mannenkoor Wijkerkunst. Naast deze functies actief betrokken geweest bij de oprichting van de Hof van Koekange, een prima initiatief om de leefbaarheid in een dorp te verbeteren.

Mijn hobby’s zijn paardensport, lezen, schaatsen, zingen en niet te vergeten biljarten. Als één van de “jongeren” bij de biljart vind ik het belangrijk om ook de geluiden van hen te laten horen. Gemeentebelangen is naar mijn idee een club die dat als geen ander doet!

Hendrik-Jan Scheper †

Hendrik-Jan Scheper †

"Lid van Gemeentebelangen zit in de genen!"

Nummer: 26 - Hendrik Jan Scheper †

- In memoriam -

Hans Brouwer †

Hans Brouwer †

"Gemeentebelangen is onafhankelijk en gedreven door plaatselijke motieven"

Nummer: 27 - Hans Brouwer †

- in memoriam -

Henny Buld - Kist †

Henny Buld - Kist †

"Vitale ouderen zijn van waarde voor onze gemeente"

Nummer: 28 - Henny Buld-Kist †

- in memoriam -

Woonplaats: De Wijk

Henny Buld-Kist (1948) geboren in De wijk.

Na deze laatste periode van 8 jaar in de gemeenteraad nu een ere plek op plaats 28, als lijstduwer namens Gemeentebelangen De Wolden. Ik wil mij in blijven zetten voor Gemeentebelangen met name voor de ouderen in De Wolden, want vitale ouderen zijn van waarde voor onze gemeente. Tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie van de gemeente is de organisatie van de Ouderendag De Wolden waar ik bij betrokken was genomineerd met het Raspaard. Een onderscheiding voor het beste initiatief in het afgelopen jaar! Uiteraard krijgt dit na zo’n prijs een vervolg in 2018, waar ik samen met alle vrijwilligers en deelnemers weer een mooie dag van wil maken.

Getrouwd, vier kinderen en inmiddels 12 kleinkinderen. Vanaf 2014 met pensioen. Mijn werkkring zag er zo uit: Zes jaar op kantoor van een landelijke bank, daarna getrouwd en een eigen bakkerij gerund. Deze in 1989 verkocht. Hierop volgde een periode van acht jaar als consulent opleiding voor het bakkersbedrijf. Vele jaren was ik werkzaam als beheerder van de museumboerderij de Karstenhoeve te Ruinerwold. Met ingang van 2014 ben ik hier mee gestopt. Verder heb ik in het maatschappelijke leven meerdere bestuursfuncties vervuld.

Gemeentebelangen De Wolden raakt met zo’n lijstduwersplek misschien wel wat meer uit het oog, maar zeker niet uit het hart. Gewoon door doen!