Nieuws

Motie over onevenwichtige aanpak stikstofprobleem

Motie over onevenwichtige aanpak stikstofprobleem

Op initiatief van Gemeentebelangen De Wolden is samen met de fracties van CDA, PvdA en VVD een motie vreemd aan de orde van de vergadering ingediend.

Een motie waarin met name de onevenwichtige aanpak van de stikstofproblematiek als zorgwekkend wordt gezien voor de leefbaarheid in een plattelandsgemeente als De Wolden.
Opgeroepen wordt om onmiddelijk te stoppen met het Natuurnetwerk Nederland als onderdeel van de plannen van het kabinet, zoals vrijdag 10 juni 2022 gepubliceerd in de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied. Juist dit zorgt dat er een groot nadeel ontstaat voor Drenthe én voor De Wolden als het gaat om het voortbestaan van agrarische bedrijven. Ga doen waar Nederland goed in is, innovatieve en kennisintensieve landbouw. Door de plannen van het kabinet dreigt dit verloren te gaan.

Verder lezen

Gemeentebelangen weer compleet!

Gemeentebelangen weer compleet!

Na de officiële installatie van het nieuwe college van De Wolden waren er in de raad voor Gemeentebelangen twee lege plekken op te vullen. Wij zijn dan ook blij dat Ina van Goor-van der Veen en Patrick de Boer deze plaatsen weer hebben ingevuld. Heel veel succes toegewenst in deze nieuwe raadsperiode voor de komende vier jaar!

Verder lezen

Nieuw college De Wolden

Nieuw college De Wolden

Het nieuwe college van De Wolden zet de inwoner op 1!

Er is brede overeenstemming bereikt over collegeprogramma op hoofdlijnen met als titel: ’De Wolden geeft energie’. De ontstane coalitie, inclusief de burgemeester, kan daarmee een start maken in de nieuwe bestuursperiode.

Verder lezen

Agenda

27 September

Openbare fractievergadering september

De eerste openbare fractievergadering na het zomerreces zal plaatsvinden op dinsdag 27 september 2022. Zoals te doen gebruikelijk in 't Markehuus te Veeningen vanaf 20.00uur.

Onderwerpen van de komende openbare raadsvergadering 29 september zullen hier aan de orde komen, o.a.: n.n.b

Naast deze onderwerpen komt er meestal nog van alles op tafel. Geinteresseerd of heeft u iets wat u via korte lijntjes met "de politiek", raadsleden en/of wethouders wil delen kom langs!

25 Oktober

Openbare fractievergadering oktober

De openbare fractievergadering van Gemeentebelangen De Wolden zal plaats vinden op dinsdag 25 oktober 2022. Vanaf 20.00uur in ons vertrouwde dorpshuis 't Markehuus te Veeningen.

Mocht u om welke reden dan ook niet fysiek aanwezig kunnen zijn bestaat de mogelijkheid om digitaal aan te sluiten. Neem dan contact op via info@gbdewolden.nl. Wij zenden u dan de bijbehorende link toe. 

De onderwerpen welke aan de orde zullen komen zijn nog niet allemaal bekend, maar in ieder geval zal de begroting 2023-2026 de revue passeren

Naast de onderwerpen van de komende raadsvergadering komt er meestal nog van alles op tafel. Geinteresseerd of heeft u iets wat u via korte lijntjes met "de politiek", raadsleden en/of wethouders wil delen kom langs of doe mee! 


Meer agendapuntenHelp ons!


Het runnen van een politieke partij kost een hoop geld en tijd. Dit kunnen wij helaas niet zonder leden, donaties en hulp. Help mee onze prachtige gemeente beter te maken!

Word lid DoneerContact?


Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn altijd bereikbaar via whatsapp en email.

Whatsapp:
06 833 06 050