Nieuws

Kunstgras, luxe of noodzaak?

Kunstgras, luxe of noodzaak?

Met het beschikbaar stellen van 1 miljoen euro bij de begroting in november 2018 hebben wij als Gemeentebelangen een voorzet willen geven aan de 3 clubs uit De Wijk, Ruinen en Ruinerwold met belangstelling voor kunstgras. Om ze te stimuleren en op die manier in een kansrijke positie te komen. Zij hebben dat heel goed opgepakt! Super gemotiveerd als zij waren hebben zij deze kans aangepakt en zijn samen verder aan de slag gegaan om alle opties te laten passeren waarmee kunstgras gerealiseerd zou kunnen worden. Als Gemeentebelangen kunnen wij eigenlijk concluderen dat er maar 1 ding luxe is aan kunstgras: dat zijn deze vrijwilligers die zich maximaal voor de clubs en voor hun dorpen hebben ingespannen en met het resultaat wat ze voor ogen hadden. Mooi dat wij als Gemeentebelangen een steentje bij hebben kunnen dragen.

Verder lezen

Hoofdpunten Gemeentebelangen Kadernota 2020 - 2023

Hoofdpunten Gemeentebelangen Kadernota 2020 - 2023

Donderdag 13 juni 2019 stond vanaf 13.30uur de Kadernota 2020 - 2023 op de agenda van de gemeenteraad van De Wolden. Bij de Algemene Beschouwingen van alle fracties trapte fractievoorzitter Petra Haanstra af met de titel 'Durven Doen' namens Gemeentebelangen.

Niet voor niets met deze titel vanwege de forse investeringen die er voor de komende jaren op stapel staan met een totale grootte van 24 miljoen. De MFA in Zuidwolde legt hier inderdaad voor een fors gedeelte beslag op maar er blijft (financiele) ruimte over. Ruimte om te investeren zoals bijvoorbeeld voor een bijdrage bij het realiseren van 3 kunstgrasvelden bij 3 verschillende sportclubs: De Wijk, Ruinen en Ruinerwold.

Overigens kwam deze ruimte wel in een ander daglicht te staan na het doorrekenen (pas 11 juni bekend) van de meicirculaire waarbij er tekorten onstaan. Het College gaat aan de slag om bij de begroting in november met oplossingen en voorstellen te komen voor deze lagere bijdrage vanuit het Rijk.

Andere punten met extra aandacht zijn Initiatiefrijk De Wolden, Dienstverlening versus Samenwerkingsorganisatie, Fietspaden en Jeugdzorg.

Initiatiefrijk is zo succesvol dat bijna al het beschikbaar gestelde geld al op is. Als Gemeentebelangen willen wij aandacht vragen voor eventuele wachtlijsten die gaan ontstaan en hoe wordt er omgegaan met de aanvragen en de grootte van de bijdrage vanuit de gemeente? 

Gaan Excellente Dienstverlening en de mogelijke bezuinigingen van de gemeente Hoogeveen op de Samenwerkingsorganisatie samen? De vraag waar de fractie van Gemeentebelangen bezorgd over is en dit ook uitgesproken heeft. Wij pleiten voor een dienstverlening die 100% op orde is: een excellente dienstverlening. 

Als Gemeentebelangen zijn wij trots dat er de afgelopen jaren enorm veel is geïnvesteerd in fietspaden, via het fietspadenplan en via initiatieven van onze inwoners. Via een motie vragen wij om fietspaden, duurzaamheid, circulaire economie, innovatie en regio Zwolle te combineren met de vraag of het aanleggen van een plastic fietspad toepasbaar en haalbaar is voor De Wolden.

Jeugbeleid laat enorme tekorten zien. Niet alleen in onze gemeente (7 ton), maar bijna in alle Nederlandse gemeenten. Vanwege de grote hoeveelheid aan initiatieven die er al zijn en de tekorten binnen de Jeugdzorg durven wij om nee te zeggen tegen weer een nieuwe pilot van 80.000 euro. Het bedrag voor de eerste 2 jaar om mee te beginnen!

Verder lezen

Kunstwerk 'De Ontmoeting' Ruinerwold in beeld bij 'Buitenbeeld'

Kunstwerk 'De Ontmoeting' Ruinerwold in beeld bij 'Buitenbeeld'

Voor de rubriek 'Buitenbeeld' in het VNG-blaadje (Vereniging Nederlandse Gemeenten) stuurde raadslid Pieter Groot van Gemeentebelangen De Wolden een verhaal over een kunstwerk in. Over het verdwijnen en de terugkeer van het kunstwerk in Ruinerwold, 'De Ontmoeting', ook wel 'De Wokkel' genoemd..

Verder lezen

Agenda

30 Augustus

Raadsexcursie

Start van de 2e helft van het politieke jaar na het zomerreces.


Meer agendapuntenHelp ons!


Het runnen van een politieke partij kost een hoop geld en tijd. Dit kunnen wij helaas niet zonder leden, donaties en hulp. Help mee onze prachtige gemeente beter te maken!

Wordt lid DoneerContact?


Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn altijd bereikbaar via whatsapp en email.

Whatsapp:
06 30 888 688