Waar staan wij voor:

Wij hebben uw belangen en wensen vertaald in een tiental speerpunten voor de komende jaren. Alle punten uit ons verkiezingsprogramma zijn natuurlijk belangrijk. De leden hebben aangegeven 10 punten zo belangrijk te vinden om deze de komende jaren als speerpunten te zien, uit te dragen en als leidraad bij onze  beslissingen te gebruiken.Wie vertegenwoordigen ons:

Gemeentebelangen de Wolden is met 2 wethouders en 9 raadsleden goed vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Hierdoor kunnen wij daadwerkelijk invloed uitoefenen op de besluitvorming binnen onze mooie gemeente.Ons bestuur:

Uiteraard is het bestuur van de partij erg belangrijk voor het goed reilen en zeilen en het voortbestaan van de organisatie.