Verkiezingsprogramma 

Verkiezingsmagazine


Onze speerpunten


HOREN.ZIEN.DOEN.
9 punten waar we, naast alle andere punten in ons verkiezingsprogramma, de komende 4 jaar extra de aandacht op willen vestigen.

Onze kieslijst


Gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022

Nestkastjes actie


Heeft u onze 'Doeners' gespot? Druk in de weer om de meer dan 200 nestkastjes als een gele golf over alle dorpen te verspreiden. Het laatste deel van de campagne richting gemeenteraadsverkiezing is gestart! #horenziendoen #gbdoen #wijzijnerklaarvoor #GR2022 #100procentlokaal #100%onafhankelijk