Wethouders

Jan ten Kate

Jan ten Kate

Wethouder; 1e loco-burgemeester

Jan ten Kate

Koekangerveldweg 5
7958 PW  Koekange
0528-250141

[j.tenkate@dewolden.nl]
[Persoonlijke site]Beleidsgebieden:
 • Economische zaken / Recreatie en Toerisme
 • Ruimte en wonen / Milieu
 • Verkeer en vervoer / openbaar gebied
 • Vergunningverlening / RUD
 • Landinrichting
 • Energie- en energiebeleid / Water en waterbeheer

Aandachtswethouder van: Linde, Ruinerwold, Fort, Zuidwolde en Alteveer/Kerkenveld

Jan van t' Zand

Jan van t' Zand

Wethouder; 3e loco-burgemeester:

Jan van ’t Zand

De Vennen 3
7921 HZ  Zuidwolde
0528-372322

[j.vantzand@dewolden.nl]Beleidsgebieden:
 • Financiën
 • Sport
 • Afvalstoffen en riolering

Aandachtswethouder van: Echten, Ruinen, Koekange en Koekangerveld

Raadsleden

Ronald Brouwer

Ronald Brouwer

Raadslid; fractievoorzitter

Ronald Brouwer

Burg. Veenhovenplein 1c
7957 BA De Wijk
 

[r.brouwer@dewolden.nl]Beleidsgebieden:
 • Economie & werk

 • Centrumplannen

 • Economische dynamiek

 • Snel internet

 • Regionale samenwerking

 • Werk en re-integratie / participatiewet

Gerrie Hempen - Prent

Gerrie Hempen - Prent

Raadslid; vice-fractievoorzitter

Gerrie Hempen-Prent

Fluitenbergseweg 106
7932 PB Echten
0528-251002

[g.hempen-prent@dewolden.nl]Beleidsgebieden:
 • Wonen

 • Wonen met een zorgcomponent

 • Dorpsvisies

Pieter Groot

Pieter Groot

Raadslid; vice-voorzitter van de raad

Pieter Groot

Gruttostraat 13
7961 BT  Ruinerwold
0522-482413

[p.groot@dewolden.nl]
[Persoonlijke site]Beleidsgebieden:
 • Zorg en welzijn

 • Onderwijs en kinderopvang

 • Jeugdbeleid

 • Sport

Gea Leffers-Heeling

Gea Leffers-Heeling

Raadslid; Fractiesecretaris en penningmeester

Gea Leffers

Zuides 5
7963 CR  Ruinen
0522-472932

[g.leffers-heeling@dewolden.nl]Beleidsgebieden:
 • Overheids- / burgerparticipatie

 • Dienstverlening

 • Fractiesecretaris/-penningmeester

 • Externe representatie

Harold Benning

Harold Benning

Raadslid

Harold Benning

Oshaarseweg 26
7932 PX  Echten
0528-250812

[h.benning@dewolden.nl]Beleidsgebieden:
 • Bedrijfsvoering

 • Financieel beleid

 • Gemeentelijke belastingen en rechten

Henny Buld - Kist

Henny Buld - Kist

Raadslid

Henny Buld-Kist

Burg. Veenhovenplein 1e
7957 BA De Wijk
0522-482029
[h.buld-kist@dewolden.nl]Beleidsgebieden:
 • Cultuur

 • Cultuuronderwijs

 • Externe representatie

Gerbrand Gol

Gerbrand Gol

Raadslid

Gerbrand Gol

Dr. Larijweg 65
7961NN Ruinerwold
0522-482440

[g.gol@dewolden.nl]

 Beleidsgebieden:
 • Omgevingskwaliteit / milieu

 • Openbare orde en veiligheid

 • Verkeer en vervoer / Openbare ruimte

 • Duurzaamheid

 • Afvalstoffen en riolering

 • Vergunningverlening en handhaving