Wethouders

Gerrie Hempen-Prent

Gerrie Hempen-Prent

Wethouder; 1e loco-burgemeester

Gerrie Hempen - Prent

Fluitenbergseweg 106
7932 PB Echten
0528-251511

[g.hempen-prent@dewolden.nl]
[Persoonlijke site]Beleidsgebieden:

 - Duurzaam leven in De Wolden -

Ruimte en wonen

• Ruimtelijke ordening • Nieuwe ruimtelijke initiatieven • Bestemmingsplannen • Omgevingsvergunningen (inclusief dienstverlening omgevingsvergunningen) / Wabo-procedures • Woningbouw/volkshuisvesting • Woonplan • Prestatieafspraken woningcorporaties • Welstand • Cultuurhistorie in bestemmingsplannen • Externe veiligheid • Vitale recreatieparken

Duurzaamheid

• Klimaat- & energiebeleid • Milieu vergunningverlening • Natuur en milieueducatie • Bodem • Riolering en waterzuivering

- De Wolden onderneemt -

Ondernemen

• Economische Zaken • Ondernemen/ondernemersklimaat • Ontwikkeling & revitalisering bedrijventerreinen • Centrumplannen • Warenmarkten • Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe & Regio Zwolle • Innovatiecluster Agri & Food Regio Zwolle • Samenwerkingsagenda platteland Zuidwest Drenthe (inclusief beheer en onderhoud landschap)

Toerisme en recreatie

• Marketing recreatie en toerisme • Recreatieve voorzieningen • Ondernemen/ondernemersklimaat

- Paragraaf Grondzaken -

 

Aandachtswethouder van: Linde, Ruinerwold, Fort, Zuidwolde en Alteveer/Kerkenveld

Egbert van Dijk

Egbert van Dijk

Wethouder; 3e loco-burgemeester:

Egbert van Dijk

Ruinerweide 10
7963 SP Ruinen
06-38846297

[e.van.dijk@dewolden.nl]
[Persoonlijke site]Beleidsgebieden:

- Gezond meedoen -

Maatschappelijke participatie: sociale zelfredzaamheid

• Wmo: maatwerkvoorzieningen/beschermd wonen/mantelzorg • Maatschappelijke dienstverlening: opbouwwerk, maatschappelijk werk, vrijwilligersondersteuning • Openbare gezondheidszorg/GGD • Openbare geestelijke gezondheidszorg/maatschappelijke opvang: dak- en thuislozen, verslavingszorg,  hulpverlening huiselijk geweld • Inclusiebeleid

Maatschappelijke participatie: financiële zelfredzaamheid

• Deel inkomen/bijstand Sociale Zaken • Deel participatie van Sociale Zaken • Minimabeleid • Schuldhulpverlening

- De Wolden actief en opgeruimd -

Sport

• Sport • Verenigingsklimaat • Combinatiefunctionarissen • Sportvoorzieningen (binnen- en buitensportaccommodaties)

Afval (inclusief Afvalstoffenheffing)

 

- Paragraaf Financiën -

• Financiering • Weerstandsvermogen • Rechtmatigheid • Lokale heffingen

 

Aandachtswethouder van: Echten, Ruinen, Koekange en Koekangerveld

Raadsleden

Petra Haanstra

Petra Haanstra

Raadslid; Fractievoorzitter

Petra Haanstra

Burg. Nijsinghweg 1a
7961 CT Ruinerwold
0522-482532
[p.haanstra@dewolden.nl]
[Persoonlijke site]Beleidsgebieden:

* Fractievoorzitteroverleg - Presidium

 • Programma 6- De Wolden ontwikkelt met kleur en talent (met Betty)

 • Programma 7- Gezond meedoen in DeWolden (met Pieter)

Ronald Brouwer

Ronald Brouwer

Raadslid; vice-voorzitter gemeenteraad

Ronald Brouwer

Burg. Veenhovenplein 1c
7957 BA De Wijk
 

[r.brouwer@dewolden.nl]Beleidsgebieden:

* Lid Agendacommissie
* Voorzitter werkgeverscommissie Griffie
* Voorzitter financiële werkgroep

 • Programma 1 - De Wolden een veilig thuis

 • Programma 3 - Duurzaam leven in De Wolden (met Gerrie, Pieter en Gerbrand)

 • Programma 4 - De Wolden onderneemt (met Harold)

Pieter Groot

Pieter Groot

Raadslid; vice-fractievoorzitter

Pieter Groot

Winterjan 35
7961 GA  Ruinerwold
0522-482413

[p.groot@dewolden.nl]
[Persoonlijke site]Beleidsgebieden:

* Website beheer

 • Programma 3- Duurzaam leven in de Wolden (met Gerrie, Ronald en Gerbrand)

 • Programma 5 -De Wolden aantrekkelijk en aangesloten (met Harold en Betty)

 • Programma 7- Gezond meedoen in DeWolden (met Petra)

 • Programma 8- De Wolden actief en opgeruimd (met Betty)

Harold Benning

Harold Benning

Raadslid

Harold Benning

Oshaarseweg 36
7932 PX  Echten
0528-250812

[h.benning@dewolden.nl]Beleidsgebieden:

* Lid financiële werkgroep

 • Financieel beleid

 • Programma 4- De Wolden onderneemt (met Ronald)

 • Programma 5 -De Wolden aantrekkelijk en aangesloten (met Betty en Pieter)

Gerbrand Gol

Gerbrand Gol

Raadslid

Gerbrand Gol

Dr. Larijweg 65
7961NN Ruinerwold
0522-482440

[g.gol@dewolden.nl]

 Beleidsgebieden:
 • Programma 2- De Wolden een veilig thuis (met Ronald)         

 • Programma 3- Duurzaam leven in de Wolden (met Gerrie, Ronald en Pieter)

Gea Leffers-Heeling

Gea Leffers-Heeling

Raadslid; Fractiesecretaris en penningmeester

Gea Leffers

Zuides 5
7963 CR  Ruinen
0522-472932

[g.leffers-heeling@dewolden.nl]Beleidsgebieden:

* Fractiesecretaris en penningmeester

 • Programma 1- De Wolden gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend (met Gerrie)

Riny Jansen

Riny Jansen

Raadslid

Riny Jansen

Drift 1/A
7921 ES Zuidwolde
06-10822889

[r.jansen@dewolden.nl]
[persoonlijke site]Beleidsgebieden:

* Website beheer

 • Programma 1- De Wolden gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend (met Gea)

 • Programma 3- Duurzaam leven in de Wolden (met Ronald, Pieter en Gerbrand)

Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

 1. Druk op opnemen
 2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
 3. Druk op stop om de opname te stoppen
 4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.