Wat zijn onze standpunten:


Wij maken ons sterk voor álle inwoners, ongeacht hun politieke of levensbeschouwelijke overtuiging. We werken vanuit de lokale wensen en behoeften van ónze inwoners, verenigingen en ondernemers. Als lokale partij maken wij ons sterk voor lokale vraagstukken. Daar gaat het juist om in de gemeentepolitiek!

Bij verkiezingen hoort nu eenmaal een verkiezingsprogramma, het complete programma kunt u hier vinden. Belangrijker vinden wij eigenlijk; wat wil u, wat wil jij!
Onze standpunten zijn verdeeld over de volgende 5 thema's

Op wie kunt u stemmen:


De inwoners op onze brede kieslijst - uit alle delen van De Wolden en uit diverse lagen van de samenleving - zorgen ervoor dat Gemeentebelangen goed op de hoogte is van wat er speelt in welk dorp. Ook mensen die niet op een verkiesbare plek staan, zijn betrokken en nemen de geluiden uit hun buurt mee naar de openbare fractievergaderingen. Stuk voor stuk zijn het allemaal mensen die een bijdrage willen leveren om onze mooie gemeente De Wolden verder te ontwikkelen.

De kandidatenlijst wordt aangevoerd door:

Bekijk alle kandidaten