Kandidaten

Gerrie Hempen - Prent

Gerrie Hempen - Prent

"Een goed resultaat begint met goed luisteren!"

Echten - Wie ben ik…  Dochter, zus(je), echtgenote, moeder, zelfstandig ondernemer en sinds november 2018 wethouder namens Gemeentebelangen De Wolden. Ik ben geboren en getogen te Echten (1968), maar dit heeft mij niet blind gemaakt voor al het moois dat dit dorp, maar ook deze plattelandsgemeente te bieden heeft. Hier zet ik mij dan ook graag voor in!

Vóór het raadslidmaatschap en het wethouderschap zette ik mij in voor de GMR Wolderwijs, de MR van basisschool ’t Echtenest en was ik vrijwilliger bij het project ‘Het Kraaienbosch’. Daarnaast ben ik nauw betrokken geweest bij het opstarten van initiatieven als stichting ‘De Es’, ‘t Huus met de Belle, Kunst- en natuurroute en Villages of Tradition.

Op sportgebied ben ik voor schaatsvereniging De IJshazen jeugdschaatsleider geweest en heb ik een aantal jaren het clubblad mogen maken. Voor DOS Zuidwolde heb ik nog een korte tijd de rol van jurylid mogen vervullen.
Voordat ik wethouder werd was ik eigenaar van een klein reclamebureau: Prent Vormgeving. Met die achtergrond maakte ik tussen alle werkzaamheden door nog een gaatje vrij om de dorpskrant ‘Echtneis’ op te maken en van nieuws te voorzien. Als vormgever van logo’s, huisstijlen, brochures, etc. is het - om tot een passend resultaat te komen - belangrijk om mee te denken in het totale proces bij het betreffende bedrijf. Een goed resultaat begint met goed luisteren. Dit is één van de eigenschappen die je als raadslid, maar zeker ook als wethouder, goed kunt gebruiken.

Tja, wethouder, wie had dat kunnen denken? Ik niet! Maar na een periode in de raad heb ik inmiddels ook mijn eerste periode als wethouder er bijna opzitten en dat bevalt goed! Voordat ik in de raad kwam heb ik echt wel een paar slapeloze nachten gehad, 'Waar ben ik aan begonnen' 'Kan ik dit wel, ik heb immers niets met politiek', dacht ik. Maar de vier jaren vlogen voorbij. De moeilijke, leerzame en hele interessante onderwerpen in die jaren hebben er misschien wel voor gezorgd dat het wethouderschap een minder grote stap werd dan het raadslidmaatschap. Onderwerpen zoals; ‘groen gas’, ‘duurzaamheid’, ‘de toekomstvisie’ en ‘wonen’ hebben er voor gezorgd dat ik nog net zo enthousiast ben als toen ik begon. Samen met de mensen binnen de organisatie krijgen we echt wat voor elkaar. Je bent verantwoordelijk, maar doet het niet alleen.

Nu weer een nieuwe uitdaging als lijsttrekker van Gemeentebelangen De Wolden, een hele eer. Samen met de andere kandidaten wil ik mijn creatieve geest en positief kritische blik, zoals ik altijd al gedaan heb, niet alleen voor Gemeentebelangen maar voor heel De Wolden inzetten!

Egbert van Dijk

Egbert van Dijk

"Blijven bouwen aan een mooiere en betere samenleving voor iedereen!"

Ruinen - Mijn naam is Egbert van Dijk (1969) en ik woon sinds ongeveer vier jaar aan de Ruinerweide in Ruinen met mijn echtgenote Jeanette, onze dochter en nog wat huisdieren (hond, paar katten, een toom kippen en een paar pony’s). Onze twee oudste zoons zijn inmiddels afgestudeerd en uitgevlogen. Voordat we aan de Ruinerweide kwamen wonen hebben we bijna 25 jaar in Meppel gewoond, gewerkt en geleefd.

Mijn werkzame leven ben ik in 1991 al tijdens mijn studie aan de lerarenopleiding in Zwolle (Aardrijkskunde en Geschiedenis) begonnen bij Free Record Shop. Ik begon daar als parttimer en groeide door naar de functies van Shopmanager, District Manager en voorzitter van de Ondernemingsraad. Vervolgens bekleedde ik tot 2006 diverse managementfuncties in de reisbranche (bij D-Reizen en bij TUI) en bij BP (British Petroleum).

Van 2006 tot en met 2010 heb ik mijn eerste stappen in het openbaar bestuur mogen zetten als wethouder en eerste locoburgemeester namens de grootste (lokale) partij in de gemeente Meppel.
Ik was onder andere verantwoordelijk voor de gebieden onderwijs, sport, kunst/cultuur en veiligheid, vergunningen en handhaving. Voor mij persoonlijk waren de mooiste projecten in die periode de bouw van de nieuwe scholencampus op Ezinge en de renovatie van het sportpark.

In mijn vrije tijd was ik onder andere lid van de Medezeggenschapsraad van Dingstede, voorzitter van volleybalvereniging Meppel AZ, Bondsraadslid bij de Nederlandse Volleybal Bond en vrijwilliger bij FC Meppel.

Na een studie Bedrijfskunde kwam ik in 2011 terecht bij coöperatie DELA uitvaartverzorging. In eerste instantie als directeur van drie dochterondernemingen en na een herstructurering als regiomanager binnen moederorganisatie DELA.  Vanaf 2018 gaf ik leiding aan een groot transportbedrijf in Emmen dat ik moest herstructureren en voorbereiden op nieuwe toekomstige samenwerkingsverbanden. Dit bedrijf is inmiddels gefuseerd met een andere grote speler uit de regio.

Als echte ‘lokalo’ voel ik me in De Wolden sterk aangetrokken tot Gemeentebelangen. Vooral omdat ze heel korte lijnen hebben met de lokale bevolking en niet gebonden zijn aan eventuele spelregels van een landelijke moederpartij. Tel daarbij op dat Gemeentebelangen als politieke vereniging diep geworteld is in onze samenleving en gedragen wordt door mensen uit alle dorpen in onze gemeente met de meest uiteenlopende achtergronden, en je begrijpt mijn keuze.

Gemeentebelangen De Wolden is 100% lokaal en onafhankelijk. Daarom!

Met mijn aanstelling als wethouder námens Gemeentebelangen, maar uiteraard vóór de hele gemeente, heb ik sinds december 2020 de kans gekregen mijn kennis en kunde ten dienste te stellen van de inwoners, de ondernemers en het verenigingsleven in onze prachtige plattelandsgemeente. Ik vond het heerlijk om de afgelopen anderhalf jaar weer over zaken na te mogen denken die direct van invloed zijn op de manier waarop we hier met elkaar wonen, werken en leven in De Wolden. Ik blijf dat graag nog vier jaar voor- en met u doen, waarbij we de eigenheid en de identiteit van De Wolden blijven bewaken en blijven bouwen aan een mooiere en betere samenleving voor iedereen!

Petra Haanstra

Petra Haanstra

"Voorzieningen in de dorpen zijn belangrijk om de leefbaarheid in stand te houden!"

Ruinerwold - Mijn naam is Petra Haanstra (1966) en ik ben getrouwd met Albert. Sinds 1994 wonen we met veel plezier in Ruinerwold. Ik ben werkzaam als groepsleerkracht in het basisonderwijs in gemeente De Wolden en verzorg daarnaast de boekhouding van het bedrijf van Albert.

Ik ben als vrijwilliger betrokken bij de Oldtimerdag Ruinerwold en bestuurslid bij dorpshuis Buddingehof. Gedurende een korte periode ben ik ook nog betrokken geweest bij de advisering in het Sociaal Domein.

Sinds 2006 ben ik lid van Gemeentebelangen. Vanaf het eerste moment voel ik me thuis bij deze club. Lokaal en onafhankelijk en dicht bij de inwoners van de gemeente De Wolden. Het spreekt me erg aan dat we opkomen voor de belangen van iedereen, ongeacht politieke of levensbeschouwelijke overtuiging. De contacten onderling zijn warm, betrokken en pragmatisch en er zijn geen rangen of standen.

Binnen Gemeentebelangen ben ik diverse jaren voorzitter geweest van het bestuur. In die periode heb ik tot twee keer toe namens de gemeente De Wolden de formatie mogen begeleiden. Ik vond het enorm boeiend en inspirerend om onderdeel van dit proces te mogen zijn. Mijn ervaringen als formateur en als voorzitter van het bestuur, de contacten met de fractie en aanwezigheid bij raadsvergaderingen, waren voor mij misschien wel de belangrijkste  redenen om actief te willen worden in de gemeenteraad. In 2018 kwam ik op de kandidatenlijst en na het leveren van twee wethouders namens Gemeentebelangen kwam ik tot mijn genoegen in de raad. Al vrij snel daarna werd ik zelfs fractievoorzitter.

‘Leefbaarheid in de dorpen’ is één van de thema’s waar Gemeentebelangen zich al vele jaren voor inzet en zich ook altijd voor in zal blijven zetten. Samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties is er bij het proces van de toekomstvisie nagedacht over hoe de toekomst van De Wolden eruit moet komen te zien. Met oog voor de omgeving waarin we samen leven, wonen, werken en recreëren.

Voorzieningen in de dorpen zijn belangrijk om de leefbaarheid in stand te houden. De beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen is hierbij noodzakelijk. Met name jongeren moeten de mogelijkheid hebben om in hun eigen dorp te blijven wonen. Het Integraal Kindcentrum (IKC), een voorziening waar onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn samengevoegd, past wat mij betreft precies bij het beeld van een vitaal en leefbaar De Wolden. Ik zet mij de komende jaren dan ook graag in voor de leefbaarheid van uw dorp. Samen met u maken we onze prachtige gemeente steeds een beetje mooier!

Ronald Brouwer

Ronald Brouwer

"Gemeentebelangen wordt niet gehinderd door een (landelijke) politieke kleur"

de Wijk - Ik ben geboren in 1966 in het Brabantse Eindhoven, maar al vanaf mijn 17e levensjaar trok ik de wijde wereld in. Via Breukelen, Tilburg en ’s-Hertogenbosch ben ik in 1992 in Drenthe terechtgekomen; eerst in Hoogeveen en vanaf 2000 in het prachtige de Wijk waar ook mijn beide kinderen zijn geboren. Op dit moment ben ik werkzaam als directeur/bestuurder bij de Stichting Cliënt Support in Amersfoort. Wij verzorgen de financiële begeleiding (zoals administratie en bewindvoering) voor ongeveer 1.800 klanten in de gehandicaptenzorg.

Al een paar dagen na de oplevering van ons nieuwe huis in de Wijk werd ik gevraagd als bestuurslid van de plaatselijke Oranjevereniging. Mede dankzij de kinderen ben ik ook altijd betrokken geweest bij de plaatselijke voetbalvereniging (VV Wacker) waar ik sinds een aantal jaren teamleider ben bij het eerste elftal. Daarnaast ben ik in 2007 medeoprichter geweest van de Businessclub Wacker in de Wijk. Een netwerkclub gelieerd aan de plaatselijke voetbalvereniging, waar ik ook zes jaar voorzitter van ben geweest.

Met dank aan mijn opa, die mij de liefde voor de wielersport heeft bijgebracht, en vanwege mijn vorige functies als vicevoorzitter van de Ronde van Drenthe en bestuurslid van het Spektakel van Steenwijk ben ik tot op dit moment ook nog steeds bestuurslid van “De Wiek op Wiel’n”, die jaarlijks een wielerevenement wil organiseren in De Wijk. Helaas is dit in de jaren 2020 en 2021 niet gelukt door een zeker virus.
Ook draag ik nog steeds mijn steentje bij aan diverse organisaties in ons dorp zoals de Wieker sportquiz, de gehaktballenwedstrijd èn het sinds enkele jaren zeer populaire beachvolleybaltoernooi.

In 2013 heb ik heel bewust gekozen voor de politiek. Met mijn bestuurskundige en juridische achtergrond was dat ook niet zo gek. Gemeentebelangen De Wolden paste het beste bij mij. Geen landelijke politieke kleur, maar gericht op de lokale zaken die spelen en die in samenspraak met de Woldiger inwoners moeten worden opgelost.

In mijn tweede termijn als raadslid (sinds maart 2018) ben ik gekozen als vicevoorzitter van de Gemeenteraad. In die hoedanigheid ben ik – al dan niet als voorzitter – ook nauw betrokken bij  de financiële werkgroep, de werkgeverscommissie en de agendacommissie. Het afgelopen jaar ben ik als voorzitter van de vertrouwenscommissie  erg actief geweest met de zoektocht naar onze nieuwe burgemeester. Ik heb dus genoeg bestuurlijke ervaring , die ik ook graag na 16 maart 2022 wil inzetten voor u en voor Gemeentebelangen De Wolden!

Pieter Groot

Pieter Groot

" Lokaal investeren is lokaal profiteren!"

Ruinerwold - In 1990 ben ik (1964) vanuit Woubrugge een klein plaatsje in de buurt van Leiden - Alphen aan de Rijn, verhuisd naar de toenmalige gemeente Ruinerwold. Ik ben echtgenoot van Joke en vader van twee zoons; Robbin en Jesper.

Ik ben in 1990 in het ziekenhuis Meppel aan de slag gegaan, na eerst werkzaam te zijn geweest in Gouda als IC/CC- verpleegkundige. Vervolgens heb ik de opleiding gevolgd tot anesthesiemedewerker, een prachtig vakgebied waarin ik inmiddels al weer meer dan 30 jaar werkzaam ben. Ook de toekomst van het ziekenhuis in Meppel ziet er, na het samengaan met Isala, goed uit. Zeker met de inmiddels gerealiseerde nieuwbouw welke rond de verkiezingen in maart 2022 in gebruik wordt genomen.

Na zo’n 25 actief te zijn geweest bij Badmintonclub Ruinerwold heb ik inmiddels mijn badmintonracket aan de wilgen gehangen. Naast het ‘competitie’ spelen op de woensdagavond heb ik nog twee periodes de functie van secretaris vervuld. Verder ben ik vanuit mijn christelijke achtergrond jarenlang binnen de Gereformeerde Kerk te Berghuizen betrokken geweest bij diverse commissies als secretaris en als penningmeester.

Binnen Gemeentebelangen ben ik in 2007  aan de slag gegaan als ondersteuner voor de raadsfractie. Na de verkiezingen in 2010 ben ik als zesde raadslid voor Gemeentebelangen in de raad gekomen. Inmiddels zit mijn derde periode in de raad er dus bijna op., Ik hoop dat ik mij na 16 maart 2022 nog een vierde periode in mag zetten voor alle dorpen en buurtschappen in De Wolden.

In de afgelopen periode heb ik namens Gemeentebelangen geprobeerd een realistisch geluid te laten horen als het gaat om groen, natuur en het landschap van De Wolden. Naast deze portefeuille heb ik mij nog bezig gehouden met milieu, afval, en sport. Bij sport springt de realisatie van de kunstgrasvelden bij de drie samenwerkende voetbalclubs uit De Wijk, Ruinerwold en Ruinen eruit. Deze waren niet alleen bedoeld om de sportverenigingen toekomstbestendig te maken, maar ook om de dorpen vitaal en leefbaar te houden.
Met betrekking tot afval - tegenwoordig geen afval meer maar grondstof -  heb ik met name ingezet op de service voor de inwoners in het toekomstige afvalbeleid als tussenstap naar het meer en beter scheiden van afval. Voor de energie overgang is de basis inmiddels gelegd. De komende periode staat in het teken van het samen met de inwoners kijken naar op welke wijze dit in De Wolden vorm kan krijgen. Voorop staat: Lokaal investeren, lokaal profiteren!

Gemeentebelangen is niet zomaar een keuze, maar een bewuste keuze voor een lokale- en onafhankelijke partij die niet aangestuurd wordt door een landelijke moederpartij. Dit is in mijn ogen een groot pluspunt. Belangrijk voor mij is dat mensen van verschillende signatuur en achtergronden niet alleen betrokken zijn bij Gemeentebelangen, maar ook bij ´hun´ dorp. Burgerparticipatie en een lokale onafhankelijke partij zoals Gemeentebelangen De Wolden zijn naar mijn mening dan ook niet los van elkaar te zien. Een partij die gedragen wordt door betrokken mensen uit onze gemeente. De titel van ons verkiezingsprogramma: “HOREN. ZIEN. DOEN.” zegt genoeg. Wij luisteren naar onze inwoners, zien wat er speelt en gaan daar dan mee aan de slag! De inwoners zijn aan zet, de gemeente zorgt voor de goede omstandigheden!

Harold Benning

Harold Benning

"Gemeentebelangen zit in de genen!"

Echten - Hallo, ik ben Harold Benning, 47 jaar, en op vier jaar studeren na al mijn hele leven woonachtig in Echten. Eerst bij mijn ouders en sinds 2001 samen met mijn vriendin Hennie aan de Oshaarseweg.  Hier wonen wij met veel  plezier met onze vier kinderen Sven (16), Jorn (13), Mart (9) en Tije (6).

Na het VWO gevolgd te hebben op De Groene Driehoek in Hoogeveen ben ik naar de Agrarische Hogeschool in Dronten gegaan.  Hier heb ik de opleiding dierhouderij gedaan. Deze studie heb ik afgerond in 1997. Mijn eerste baan was bij een groot melkveebedrijf in Hoogeveen. Tussen de koeien voelde ik me altijd al thuis en een paar jaar later zijn we met mijn ouders in maatschap gegaan.  Op dit moment heb ik samen met twee broers een melkveebedrijf met ongeveer 100 melkkoeien. Daarnaast hebben we een agrarisch loonbedrijf en werk ik parttime bij recreatiepark Westerbergen.

Gemeentebelangen zit in de genen. Mijn vader was al jaren lid van - toen nog - Gemeentebelangen Ruinen en later ook bestuurslid bij Gemeentebelangen de Wolden. Na mijn studie werd ik ook al snel gevraagd of ik ook iets wilde doen voor Gemeentebelangen, een lokale partij die diep geworteld is in de lokale samenleving. Inmiddels ben ik sinds 2002 raadslid voor Gemeentebelangen. Tal van onderwerpen zijn in die tijd langsgekomen en onze inbreng heeft er mede voor gezorgd dat de Wolden is uitgegroeid naar de mooi gemeente die het nu is. Het raadslidmaatschap vervul ik met veel plezier. Dat is dan ook de reden dat ik  mij ook de komende vier jaar hiervoor graag in wil zetten.

Gerbrand Gol

Gerbrand Gol

"Volksvertegenwoordigers horen lokale mensen met kennis van de streek te zijn"

Ruinerwold - Ik ben de trotse vader van twee geweldige zonen die midden in de samenleving staan en zich daar ook voor inzetten. Als het niet voor de sport is dan is het wel voor de jeugd.

Vanaf 1966, mijn geboortejaar, heb ik 28 Jaar bij Ruinen gewoond. Dat viel toen nog onder schoolkring Ansen (buurtschap Armweide Ruinerdijk). Mijn basisvorming is dan ook op de O.B.S te Ansen geweest, mijn hele verdere jeugd ben ik in Ruinen actief geweest.

De agrarische sector is altijd mijn werkterrein geweest. Van Agrarisch loonwerk (Ruinen) via negen jaar Grasdrogerij (Ruinerwold) naar inmiddels een eigen melkveehouderijbedrijf. Als nevenactiviteit neem ik grond- en gewasmonsters in de Agrarische sector met als rayon de gemeente De Wolden, zodat het hele buitengebied van De Wolden voor mij bekend terrein is.

Mijn bestuurservaring bestaat uit elf jaar bestuurslidmaatschap bij de Coöp, negen jaar bij de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting en het bestuurslidmaatschap bij Werktuigenvereniging Ruinerwold. Inmiddels sta ik, na een bestuursperiode van tien jaar en een raadsperiode van vier jaar, voor de vierde keer op de kandidatenlijst van Gemeentebelangen De Wolden. Ik draag het sportleven een warm hart toe en zet mij als vrijwilliger in bij de jaarlijkse boerderijenfietstocht Ruinerwold.

De samenleving op het platteland is op een heel andere leest geschoeid dan in stedelijke gebieden. Daarom vind ik dat de lokale volksvertegenwoordiging ook uit mensen met kennis van de streek moet bestaan. En dan ben je bij de Gemeentebelangen aan het goede adres.

Riny Jansen

Riny Jansen

"Samen de schouders eronder!"

Zuidwolde - Mijn naam is Riny Jansen en ik ben in 1961 geboren aan de Burgemeester Tonckensstraat. Met trots mag ik dus zeggen dat ik een geboren en getogen 'Zuudwoldiger' ben, echter zonder oogkleppen. Mijn vrouw Joke komt uit de voormalige gemeente de Wijk en onze zoons Sebastian, Laurence en Cedric zijn geboren in Meppel. Na de lagere school in Zuidwolde en het voortgezet onderwijs in Hoogeveen heb ik mij ontwikkeld in de grafische industrie en de reclamewereld. Na de crisis in deze branche en diverse faillissementen verder, heb ik de overstap gemaakt naar de financiële dienstverlening en nu de verzekeringsbranche.

De afgelopen jaren heb ik op bestuurlijk niveau veel ervaring opgedaan binnen diverse commissies bij mijn voormalige- en huidige werkgevers, als voorzitter van de sponsorcommissie bij VV Zuidwolde en als lid van de technische commissie van voetbalvereniging HZVV en Balkbrug.

De landelijke politiek heeft als taak antwoord te geven op de maatschappelijke vraagstukken in de breedste zin van het woord. De lokale politici hebben tot taak hun burgers/ kiezers serieus te nemen, hen op te zoeken, de uitdagingen en problemen binnen hun gemeente te benoemen en deze aan te pakken. Dit past als een gegoten jas bij Gemeentebelangen maar ook in het bijzonder bij mij!

In december 2018 werd ik door het vertrek van wethouder Ten Kate van steunfractielid gepromoveerd  tot raadslid van Gemeentebelangen. Een hele eer! Alles is in de eerste maand hierna onwennig; de omgangsvormen met je collega raadsleden, het college en met de burgemeester,  maar gaandeweg vallen toch de stukjes op hun plaats. Ja, er moet veel en heel kritisch gelezen, uitgeplozen en besproken worden binnen de fractie Gemeentebelangen, maar dat is nu ook net de rol die ik ambieer; een volksvertegenwoordiger zijn voor alle mensen die gestemd hebben op Gemeentebelangen. Dat ik niet op mijn mondje ben gevallen komt mij hierbij goed van pas.

Het karwei is nog niet af. Ook de komende vier jaar wil ik opnieuw met hoge inspanning mijn bijdrage aan deze mooie plattelandsgemeente gaan leveren. Ik wil mij onder andere inzetten voor het behouden van het openbaar vervoer, het openhouden van de zwembaden, bibliotheken, goede sportfaciliteiten, het kunnen blijven wonen van onze jongeren maar ook van onze ouderen in gemeente De Wolden en aandacht en goede zorg voor onze inwoners. Met andere woorden: Voorzieningen die er nu zijn moeten in stand worden gehouden en als de mogelijkheid zich voordoet moeten we deze uitbreiden. Gewoon DOEN.

Ik geloof in de kracht en de meerwaarde van het samen de schouders eronder zetten, in de overtuiging op deze manier mijn steentje bij te kunnen dragen aan een leefbare en veilige gemeente De Wolden.

 

Ina van Goor - van der Veen

Ina van Goor - van der Veen

"Korte lijn met inwoners en ondernemers wordt gewaardeerd"

Zuidwolde - Samenwonend met Erik en trotse moeder van twee geweldige dochters Femke en Roos.

Ik ben maatschappelijke actief (geweest) in diverse besturen. Onder andere bij volleybalvereniging (en de sponsorcommissie van) VCZ te Zuidwolde. Ik ben lid van Vrouwelijk Ondernemers (VO) De Woldendie met diverse netwerkbijeenkomsten passen bij mijn interesses op het gebied van organiseren, internationaal, handel en netwerken.

Na vijf jaar geleden ter oriëntatie de cursus ‘Politiek Actief’ te hebben gevolgd, georganiseerd door o.a. de gemeente De Wolden, kwam Gemeentebelangen als best passende politieke vereniging bij mij naar voren.

Inmiddels heb ik de afgelopen vier jaar als fractieondersteuner van Gemeentebelangen De Wolden achter de schermen mee mogen kijken en praten. Mijn ervaring is dat er samen met de inwoners en de ondernemers veel bereikt kan worden. De korte lijn met inwoners en ondernemers wordt gewaardeerd. De komende periode zou ik hier graag mee doorgaan, het liefst natuurlijk vanuit een plek in de raad. Dat zou voor mij een mooie manier zijn om alles wat ik de afgelopen jaren heb kunnen zien en meemaken in de praktijk te brengen.

Horen. Zien. Doen is een motto dat mij op het lijf is geschreven en waar ik mij voor in wil zetten. Graag wil ik mijn steentje bijdragen in het zijn en blijven van een aantrekkelijke gemeente; duurzaam en toekomstgericht.
Een mooie initiatiefrijke gemeente, dicht bij de inwoners, door de inwoners.  

Patrick de Boer

Patrick de Boer

"Iedereen voelt zich thuis bij Gemeentebelangen De Wolden"

Veeningen - Woonachtig te Veeningen, samenwonend met Nienke en vader van Thijmen, Jelte en Rodin. In mijn dagelijkse leven oefen ik het beroep van aftersales manager uit bij Century autogroep te Groningen. Century is een dealerbedrijf dat de merken Volkswagen, Audi, Skoda en Seat vertegenwoordigt. In die hoedanigheid verkopen, onderhouden, verhuren en leasen wij auto’s aan bedrijven en particulieren. Binnen dit bedrijf ben ik verantwoordelijk voor alle werkplaatsen, magazijnen en de garantie-afdeling.

Eén van mijn hobby’s is met korfbal bezig zijn, en met name het trainen geven aan de jeugd vind ik erg leuk en uitdagend om te doen. VeFo en Kia hebben gezamenlijk een jeugdafdeling waar ik het A en het C team training geef. Verder zit ik in de commissie, die onder de vlag van VeFo, jaarlijks een sportdag organiseert voor jong en oud, de zogenaamde familiedag. Mijn andere hobby’s zijn muziek en bezig zijn rondom huis met de tuin en dergelijke.

Natuurlijk ben ik lid van Gemeentebelangen De Wolden. Het is voor mij een partij waarbij iedereen zich thuis kan voelen ongeacht status, beroep of afkomst. Er wordt veel waarde gehecht aan de mening van de leden en daar handelt Gemeentebelangen ook naar. Niet oeverloos vergaderen maar gewoon DOEN. Een mix van jong en oud zorgt ervoor dat alle lagen van de bevolking aandacht krijgen. Dat is waarom ik kies voor Gemeentebelangen de Wolden.

 

Henk Boelen

Henk Boelen

"Een partij die luistert naar de mensen!"

Zuidwolde - Mijn naam is Henk Boelen en ik ben al ongeveer 35 jaar woonachtig in Zuidwolde. Nu ik geen werkverplichtingen meer heb is er naast de vrije tijd meer tijd voor het verenigingsleven en mantelzorg. Daarnaast vullen motoren en motorrijden alsmede vakantiereizen met mijn echtgenote het andere deel in.

Op dit moment ben ik voorzitter van Veilig Verkeer afdeling Zuidwest Drenthe en van de landelijke motorclub Vereniging Klassieke Motoren.

Rond 1968 raakte ik geïnteresseerd in  de landelijke politiek. Helaas werd ik al snel teleurgesteld in de ongelijke verdeling tussen ‘Randstad’ en platteland, en keerde ik de landelijke politiek de rug toe. Deze keuze dreef mij richting de gemeente politiek. In tegenstelling tot de landelijke politiek staan hier de belangen van de inwoners op de eerste plaats.

Tijdens mijn bezoeken aan de openbare raadsvergaderingen, de afgelopen 15 jaar, viel mij daar met name het échte lokale geluid van Gemeentebelangen op. Doe lokaal wat lokaal kan, niet praten maar DOEN! Laagdrempelig, benaderbaar en open voor alles en iedereen. In 2018 werd ik gevraagd lid te worden en na het lezen van het  verkiezingsprogramma heb ik mij daadwerkelijk bij Gemeentebelangen aangesloten.
Een lokale onafhankelijke partij, dicht bij de inwoners ongeacht levensbeschouwelijke en/of  politieke overtuiging. Met name het niet afhankelijk zijn of aan de hand van landelijke partijen lopen, sprak mij aan. Een partij die luistert naar- en opkomt voor de inwoners van De Wolden! Gemeentebelangen is géén persoonlijk belangenpartij maar kijkt naar de mogelijkheden en/ of kansen voor iedereen. Dat is waar ik aan mee wil werken.

Belangrijke punten voor de komende periode zijn voor mij, met mijn achtergrond, de  openbare veiligheid zowel in de woonomgeving als in het verkeer. Daarmee samenhangend wat mij betreft de natuur, met aandacht voor flora en fauna.
Voor de inwoners van De Wolden wil ik mij als positieve en praktisch ingestelde realist met een groot rechtvaardigheidsgevoel dan ook inzetten voor een prettige en veilige woonomgeving.

Tom Lubbinge

Tom Lubbinge

"Wat hier belangrijk is of -wordt gevonden hoeft landelijk geen speerpunt te zijn"

Ruinen - Mijn naam is Tom Lubbinge en ik ben geboren in 1986. Ik ben getrouwd met Joanne en we hebben twee kinderen. Dochter Liede is 3,5 en zoon Hinke is 2. Op het moment van schrijven is de derde onderweg.

Ik ben geboren in de Noordoostpolder waar mijn ouders toen woonden. Al snel daarna zijn mijn ouders teruggegaan naar Nijeveen, waar mijn vader geboren is en waar ik verder opgegroeid ben. Na het afronden van mijn studie (Werktuigbouwkunde/ Energietechnologie in Eindhoven), hebben mijn vrouw en ik onze droomplek gevonden aan de Schapenstreek in Ruinen waar wij alweer bijna 7 jaar wonen.
Wellicht toch niet geheel toevallig: Oma Lubbinge is geboren en getogen in Ansen. Ik ben erg dankbaar dat ik over de landerijen uit mag kijken op de Ruunder Toren alwaar opa en oma bijna 73 jaar geleden zijn getrouwd.

Ik ben werkzaam als ondernemer/ ingenieur. Ons ingenieurs- en adviesbureau is gespecialiseerd in energietechniek, industriële koudetechniek en warmtepompen. Verder ben ik als docent verbonden aan de opleiding Post HBO Koudetechniek en ben ik graag zo nu en dan onderweg met de vrachtwagen (voornamelijk supermarktdistributie en postduiven transport).

Naast bovenstaande zijn we graag thuis op de (hobby)boerderij aan het werk. We hebben een aantal dieren (koeien, schapen, kippen, honden, katten), een grote moestuin en we zijn op dit moment bezig met een grote verbouwing. Mijn overige hobby’s sport (survivalruns, mountainbiken, racefietsen) en muziek (zang, gitaar en piano) staan op dit moment op een laag pitje, maar daar vind ik ooit vast de tijd weer voor!

De Wolden is een plattelandsgemeente met een saamhorige samenleving, waarbij boeren, bedrijven en verenigingen de fundering vormen van het grote buitengebied en de dorpskernen. Dit vraagt om een volksvertegenwoordiging bestaande uit lokale, betrokken mensen met gevoel voor de streek. Gemeentebelangen is een praktisch ingestelde, benaderbare en slagvaardige partij die niet wordt gehinderd door een landelijke politieke kleur. Wat hier belangrijk is of -wordt gevonden hoeft landelijk geen speerpunt te zijn.

Mijn persoonlijke interesses gaan uit naar:

  • Een veilige leefomgeving voor kinderen, volwassenen en ouderen.
  • Goede voorzieningen en de juist randvoorwaarden voor inwoners, ondernemers en verenigingen.
  • Een verstandige en betaalbare energietransitie.
  • Een benaderbare, oprecht behulpzame en efficiënte overheid/ politiek.

Mathilda Jansen

Mathilda Jansen

"Er zijn voor de mensen is dan ook iets moois"

Alteveer/Kerkenveld - Ik ben in 1980 geboren het Bethesda ziekenhuis en ik groeide op  in Kerkenveld. Daar ben ik niet meer weggegaan. Ik houd van de natuur en vind het geweldig om planten en dieren te zien en te horen. Uiteindelijk heeft dat mijn keuze bepaald om diploma's te halen in de groene sector. Met een 4 jarig MBO-diploma glastuinbouw en daarna een versnelde 4 jarige MBO+ opleiding tuinontwerp in Frederiksoord is dat goed gelukt.

Samen met mijn vriend en onze twee zoontjes wonen wij dus nog steeds aan de rand van Kerkenveld. Sinds 2016 ben ik MR lid van basisschool OBS De Bosrand en ik ben al ruim negen jaar bestuurslid (secretaresse) van ons Dorpshuis "De Alke".  Ik heb verschillende sporten beoefend: Korfbal bij DOS Kerkenveld, Jazz gym in de Alke (deze vereniging is opgeheven), voetbal bij VVAK in Kerkenveld en ik heb jarenlang paard gereden bij de friezenclub Nemo's Bern in Balkbrug. 

Mijn hobby’s zijn mijn Amerikaanse en Nederlandse miniatuurpaardjes. Sinds drie jaar ben ik ook bestuurslid van onze minipaardenstamboekvereniging. Regelmatig bezoek ik de verschillende stamboekkeuringen en shows. Helaas ligt het showen momenteel even stil. Naast de minipaardjes ben ik regelmatig bij mijn beide kinderen op het voetbalveld te vinden. 

Na verschillende omzwervingen in diverse tuincentra, heb ik ruim elf jaar gewerkt bij een sierbestratingsbedrijf in Staphorst. Naast mijn huidige werk bij PostNL ben ik aan een nieuwe uitdaging begonnen met de studie HBO bachelor SPH. Een 4-jarige erkende thuisstudie. Een totaal andere richting maar wel een studie waar ik energie van krijg. Onderdeel van de opleiding zijn de praktijkstages. Sinds september ben ik actief op een dagbesteding voor mensen met een aangeboren- of niet aangeboren beperking. Wat mij hiervan het meeste aanspreekt is gewoon ‘het er zijn voor de mensen’.
‘Het er zijn voor de mensen’ is één van de redenen waarom ik bij Gemeentebelangen ben uitgekomen. Een lokale partij die veel voor onze gemeente betekent en kan blijven betekenen. Daar wil ik - naast de functie van penningmeester in het bestuur - ook op andere manieren de komende periode graag mijn steentje aan bijdragen. 

 

Rudi Hooch Antink

Rudi Hooch Antink

"Een no-nonsense partij die diep geworteld is in de lokale samenleving"

Koekange - Mijn naam is Rudi Hooch Antink en melkveehouder van beroep. Ik ben getrouwd met Marie José en samen hebben we drie kinderen. Sinds 1992 wonen we in Koekange.
Vanwege de mogelijkheid die je qua tijd hebt als melkveehouder, heb ik de mogelijkheid aangegrepen om een jaartje later bij de vrijwillige brandweer te gaan. Binnen de brandweer ben ik doorgegroeid naar ploegchef van de post de Wijk - Koekange. In deze functie, door de link met de gemeente en College van B&W, voor het eerst echt in aanraking gekomen- en ervaring opgedaan met de politiek.

De keuze voor Gemeentebelangen was niet zo moeilijk. Een no-nonsense partij die diep geworteld is in de lokale samenleving en de juiste afwegingen maakt tussen nut en noodzaak. Alles ook nog eens voor een haalbare en betaalbare prijs. Bovenal een partij die luistert naar  de inbreng van de inwoners en dit vertaalt naar besluiten die een gemeente of waterschap moet maken. In 2018 ben ik dan ook lid geworden.

Met name het waterschap sprak mij, als agrariër, enorm aan. Met mijn lidmaatschap van Gemeentebelangen kon ik mijn ambitie om zitting te nemen in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents- Overijsselse Delta realiseren.
Met Gemeentebelangen Drenthe ~ Overijssel is het bij de waterschapverkiezingen in 2019 gelukt om met drie zetels, van één naar drie, in het Algemeen Bestuur te komen. Een geweldig resultaat!

De komende jaren wil ik mij naast mijn werk voor het waterschap, dan ook graag voor Gemeentebelangen De Wolden inzetten als partij van- en voor de inwoners.

Jaap Santing

Jaap Santing

"Ieder dorp verdient zijn eigen stem!"

Ruinen - Mijn naam is Jaap Santing (1988) en ik ben geboren in het ziekenhuis te Hoogeveen, maar voor de rest heb ik de meeste tijd in Ruinen gewoond. Met uitzondering van een korte periode van 1,5 jaar in Meppel ben ik blij nu weer woonachtig in het mooie Ruinen zijn: the place to be! Ik vind het belangrijk dat Ruinen een mooi, gezellig, ondernemend en sportief dorp blijft.

Zelf heb ik hier vorm aan proberen te geven door in het bestuur van dorpsbelangen Rune te gaan. Gemeentebelangen De Wolden is een partij die voor heel De Wolden, maar dan ook voor alle kernen in De Wolden, opkomt. Aangezien Ruinen deel uitmaakt van De Wolden wil ik de geluiden vanuit Ruinen meegeven zodat ze ook in Zuidwolde gehoord worden. Ieder dorp verdient zijn eigen stem!

Na eerst werkzaam te zijn geweest in de uitvaartzorg, momenteel heel wat anders. Nog wel in Meppel, maar nu bij Concordia als verkoopadviseur. Naast mijn werk mag ik graag sporten. Dit doe ik met hardlopen en door 1 á 2x in de week naar de sportschool te gaan.

Dik Schuldink

Dik Schuldink

"Lokale politiek kent geen van bovenaf opgelegde regels en standpunten"

Zuidwolde - Ik ben getrouwd met Lineke Schuldink-Vrielink en we hebben kinderen, kleinkinderen en bonus kleinkinderen. Samen met mijn vrouw runnen we ons bedrijf Schuldink Allround Keuringen.

Op ongeveer 35-jarige leeftijd ben ik begonnen in de voormalige gemeente Zuidwolde als bezoeker van de steunfractie van Gemeentebelangen Zuidwolde en later als bestuurslid van deze club. Na samenvoeging van de lokale Gemeentebelangen in Gemeentebelangen De Wolden, werd ik ook weer lid van de steunfractie en bestuurslid.

Daarna een uitstapje naar Hoogeveen gemaakt. We wilden met ons bedrijf uitbreiden, maar hiervoor was geen ruimte beschikbaar in Zuidwolde. Om deze reden zijn we uitgeweken naar bedrijventerrein Buitenvaart in Hoogeveen. Hier hadden we een prachtige woon- werklocatie. Toen we daar alles op orde hadden ben ik lid geworden van Gemeentebelangen Hoogeveen. Binnen deze club heb ik diverse bestuursfuncties bekleed en ben ik raadslid geweest namens GB Hoogeveen.

Na 12 jaar in Hoogeveen deed zich de gelegenheid voor om terug te keren naar Zuidwolde op het bedrijventerrein Zuiderkerkes. Dit was meteen een mooie gelegenheid om wonen en werken los te koppelen. Inmiddels wonen we al weer een hele tijd met veel plezier aan de Reuvenkamp in Zuidwolde.

U ziet dat werk en (lokale) politiek als een rode draad door mijn leven lopen. Waarom dan lokale politiek? Omdat lokale politiek toch nog dicht bij de mensen, verenigingen enz. staat en je hier gemakkelijk wensen, klachten, ideeën uit kunt filteren. Bovendien kent lokale politiek geen van bovenaf opgelegde regels en standpunten.

Ik ga er vanuit dat we met zijn allen weer een goede campagne kunnen voeren, met minimaal een even zo goed resultaat bij de verkiezingen.

 

Jan Boverhof

Jan Boverhof

"Niet alleen maar praten, maar ook echt iets doen!"

de Wijk - Halloa, mijn naam is Jan Boverhof en ben op 9 juni 1967 in de Wijk geboren en woon daar nog steeds met ons gezin. Ik ben werkzaam als zelfstandig ondernemer (Bovi+Opleidingen) en verzorg trainingen op veiligheidsgebied. Af en toe rijd ik ook nog op de bus bij Ten Heuvel Tours. Op dit moment zit ik nog in het bestuur van stichting De Slenken die het zwembad draaiende houdt in De Wijk. Voorheen ook bestuurslid geweest bij: MC De Antrappers als secretaris en heb ik Speeltuin vereniging De Speulhorst mede helpen oprichten. Ook ben ik lid van verschillende verenigingen en stichtingen in De Wijk en vanzelfsprekend ook van Gemeentebelangen.

Het is door Ronald Brouwer en Jan van`t Zand dat ik in aanraking ben gekomen met 'Gemeentebelangen'. Het mooie van die club is dat er laagdrempelig politiek bedreven word. Duidelijk, helder en makkelijk, met korte lijnen en snelle acties. Laten we hier mee doorgaan zodat inwoners echt het gevoel krijgen dat er iets gebeurt in onze mooie Gemeente. Niet alleen maar praten, maar ook echt iets DOEN!

Gerrie Bennink

Gerrie Bennink

"Gemeentebelangen komt op voor alle mensen"

Veeningen - Hallo, ik ben Gerrie Bennink (1954), geboren in Koekange en daarna heb ik gewoond in Ruinen en nu in Veeningen. Een echte Woldenaar dus!

Ik heb gewerkt bij Houtzagerij Pries in Ruinen, Timmerfabriek Nooy en Koekoek en Houtzagerij De Witte in Staphorst.

Sinds 1995 ben ik beheerder van het dorpshuis 't Markehuus in Veeningen. Sinds 2008 als zelfstandig horecaondernemer. Als vrijwilliger ben ik oproepbaar voor gebruik van de AED en in Zuidwolde ben ik tien jaar lang jeugdleider bij VV Zuidwolde geweest.

Gemeentebelangen De Wolden is voor mij een vereniging die opkomt voor alle mensen en die eigenlijk in elk dorp wel een aanspreekpunt heeft. De korte lijnen naar raads- en bestuursleden zijn het sterke punt van Gemeentebelangen. Sowieso zijn ze altijd en voor iedereen bereikbaar. Gemeentebelangen maakt geen verschil in politieke overtuigingen, maar zet zich in voor de gehele gemeente De Wolden.

Ageeth Heuvelman

Ageeth Heuvelman

"Gemeentebelangen staat gelijk aan inzet voor alle mensen in De Wolden!"

Koekange - Ik ben geboren in Berghuizen (1970) maar nu al weer 30 jaar woonachtig in Koekange met Jan en onze 3 kinderen in de leeftijd van 27, 25 en 22 jaar. Sporten loopt als een rode draad door mijn leven. Zelf mag ik graag wandelen, hardlopen, fietsen en schaatsen. En tuinieren, is ook sporten toch? Naast het zelf actief bezig zijn met sport mag ik graag kijken bij het sporten van de kinderen; korfbal en voetbal. Een andere hobby is het fotograferen bij voetbalwedstijden. Naast actief bezig zijn kan ik mij ontspannen met puzzelen en lezen. 

Momenteel ben ik werkzaam bij Coop Koetsier supermarkt in Ruinerwold op de afdeling vleeswaren.  

Maatschappelijke ben ik actief geweest bij de activiteitencommissie van v.v.Vitesse ’63 en in het basisonderwijs op de Prins Johan Frisoschool. Verder was ik secretaris van de feestcommissie van het Koekangerfeest, penningmeester van Belangenvereniging Koekange en diaken van de Gereformeerde Kerk. Op dit moment ben ik buurtcoördinator (BUCO) van de Gereformeerde kerk en beheer ik de kleding bij de voetbal.

Met mijn ervaring van het bestuurslidmaatschap van de Belangenvereniging Koekange waar je meer betrokken wordt bij het reilen en zeilen van een dorp in de gemeente, hoop ik nu een steentje bij te kunnen dragen voor Gemeentebelangen De Wolden. Voor mij staat Gemeentebelangen gelijk aan inzet voor alle mensen in De Wolden!

Albert Kreulen

Albert Kreulen

"Gemeentebelangen laat het geluid van iedereen horen!"

Koekange - Geboren in Meppel (1945) maar sinds 1976 woon ik in Koekange. Na een opleiding aan de lagere Landbouwschool ben ik van beroep veehouder geworden. Later werd ik nog bibliobuschauffeur en tot aan mijn VUT-gerechtigde leeftijd was ik chauffeur beroepsgoederenvervoer.

Ik heb mij altijd maatschappelijk betrokken gevoeld bij wat er zich afspeelt in het dorp. Ik vind het belangrijk om de geluiden vanuit de inwoners te horen en actief bezig te zijn met het realiseren hiervan. Ik was of ben actief in meerdere bestuursfuncties zoals bij de paardensport, landbouworganisatie, oudercommissie, feestcommissie dorpsbelangen en mannenkoor Wijkerkunst. Naast deze functies ben ik actief betrokken geweest bij de oprichting van de Hof van Koekange, een prima initiatief om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren.

Mijn hobby’s zijn paardensport, lezen, schaatsen, zingen en niet te vergeten biljarten. Als één van de ’jongeren’ bij de biljartclub vind ik het belangrijk om ook de geluiden van hen te laten horen. Gemeentebelangen is naar mijn idee een club die dat als geen ander doet!

Harry Scheper

Harry Scheper

"Gemeentebelangen De Wolden is nauw verbonden met sport en leefbaarheid"

Koekange - Mijn naam is Harry Scheper (1966) en geboren in Koekange. Ik ben getrouwd met Jeanet en samen hebben we 3 kinderen Celeste, Sharon en Geralt.

Inmiddels ben ik alweer meer dan 30 jaar werkzaam bij Achmea.  Momenteel in de functie van teammanager binnen de afdeling Zilveren Kruis IT.  Naast mijn werk niet alleen een aantal jaren bestuurslid geweest bij de korfbalvereniging KIA maar daarnaast heb ik ook nog een aantal verschillende vrijwilligersfuncties binnen de vereniging bekleed.

Naast een brede maatschappelijke interesse, zijn met name sport en leefbaarheid binnen de dorpskernen voor mij belangrijke onderwerpen.

Gemeentebelangen is voor mij de partij die nauw verbonden is met sport en leefbaarheid, die luistert naar de wensen van de inwoners en zich niet laat leiden door politieke kleuren. Gemeentebelangen De Wolden staat dicht bij de burgers, daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Marius van de Pol

Marius van de Pol

"Praktisch invulling geven aan burgerparticipatie staat voorop!"

Berghuizen - Mijn naam is Marius van de Pol. Samen met mijn vrouw Lia hebben we drie kinderen grootgebracht. Sinds 1988 staat ons huis/ is ons thuis in Berghuizen.

Het werken bij een internationaal opererend bedrijf zorgde ervoor dat ik in fases, in totaal 15 jaar, in het buitenland heb geleefd en gewerkt. Alhoewel technisch geschoold lagen mijn werkzaamheden met name op het gebied van  de commerciële-,  logistieke- en veiligheidsfuncties.  

Met mijn buitenlandse ervaringen is de waardering enorm toegenomen voor datgene wat we in het democratische Nederland hebben opgebouwd. Voor mij persoonlijk een fundament belangrijk genoeg om te behouden en verder te blijven uitbouwen en uitdragen. Zodat ook anderen de waardering krijgen voor de geldende normen en waarden.

De voornaamste reden waarom ik mij juist thuis voel bij Gemeentebelangen is het praktisch en laagdrempelig invulling geven aan de wettelijke eis van burgerparticipatie.  Er wordt geluisterd naar wat er speelt bij de inwoners!

Jenneke Dijkstra - Offerein

Jenneke Dijkstra - Offerein

"Leden uit alle hoeken van de samenleving"

Ruinen - Momenteel woon ik in Ruinen, maar geboren en getogen in Zuidwolde. Daar ben zelfstandig ondernemer geweest van verschillende winkels onder andere een kinderkleding winkel en een kantoorboekhandel.
Inmiddels ben ik al meer dan 12,5 jaar werkzaam bij ExaClair als accountmanager Nederland. Daarnaast runnen mijn man en ik een webshop met de naam TjaMent. Hier verkopen wij koffie, thee en wijn.

Als zelfstandige ben ik voorzitter geweest van Ondernemersvereniging Zuidwolde en zeker niet onbekend met de politiek.

Ik heb tot de herindeling in 1998 twee periodes in de Gemeenteraad van Zuidwolde gezeten voor Gemeentebelangen. Door mijn functie als raadslid  rolde ik bijna als vanzelf in de verschillende  besturen zoals die van het Tonckenshuis en van het cultureel centrum " De Boerhoorn" Dit was een mooie periode en heb dat met groot plezier gedaan. 

Verder sta ik positief in het leven, en ik weet dat dit ook voor Gemeentebelangen geldt; niet teveel denken maar DOEN. Daar kom je verder mee.

 

Berend Boverhof

Berend Boverhof

"Ik voelde mij niet aangetrokken tot een bepaalde landelijke partij"

de Wijk - Met mijn 88 jaar ben ik de oudste kandidaat op de kandidatenlijst van De Wolden. Mooi om op deze manier ook de ouderen een stem te geven, maar eigenlijk is het helemaal niet belangrijk om te vermelden. Gemeentebelangen De Wolden is er immers voor iedereen!

Al is het al weer enige tijd geleden, in mijn werkzame leven was ik hoofd van de financiële administratie bij Univé Verzekeringen. Gedurende mijn hele leven ben ik maatschappelijk betrokken geweest en heb diverse bestuursfuncties mogen bekleden:
Penningmeester bij voetbalvereniging Wacker, plm 10 jaar
Penningmeester bij de Koninklijke muziekvereniging Apollo, plm 10 jaar
Secretaris bij Gemeentebelangen gemeente De Wijk, plm 15 jaar
Penningmeester bij Steunfonds Peuterspeelzaal De Wijk, plm 5 jaar
Penningmeester-administrateur VVV/ TIP De Wijk – Koekange - IJhorst en later VVV De Wolden, vanaf 1993 tot 2012.
Als vrijwilliger ben ik ook nog 17 jaar lid geweest van de vrijwillige brandweer van de Wijk

Waar ik nog steeds veel plezier aan beleef en actief in ben, al vanaf 1956, is mijn lidmaatschap van Koninklijke muziekvereniging Apollo in de Wijk. Inmiddels ben ik dus al meer dan 65 jaar spelend lid!!

Ik maak niet alleen muziek, maar ben ook nog steeds actief vrijwilliger voor deze vereniging. Ik vervul nu nog de rol van bibliothecaris en administrateur. Financien valt daar ook onder; contributie innen en donateurs werven.
Naast ‘Apollo’ speel ik vanaf 1994 ook nog in het Drents Senioren Orkest en ben ik lid van de Midwinterhoorngroep De Rieste Bloazers uit De Wijk / IJhorst.

Ik ben jaren geleden lid geworden van Gemeentebelangen  omdat ik wel belangstelling had voor alles wat er in de gemeente gebeurde en ik mij niet aangetrokken voelde tot een bepaalde landelijke politieke partij.

 

 

 

Ronald Buld

Ronald Buld

"Gemeentebelangen is voor mij: stroop de mouwen op en kop d’r veur!"

Ruinerwold - Mijn naam is Ronald Buld (1976) en geboren in Ruinerwold. Ik ben getrouwd en heb vier ondernemende kinderen.

Reuring is wel het woord dat me altijd achtervolgt. Ik ben een omdenker met boerenverstand en altijd op zoek naar kansen en vernieuwing met respect voor de historie.

Eerder was ik hovenier en welzijnswerker, tegenwoordig ben ik beheerder van MFC de Buddingehof te Ruinerwold. De plek waar alles samenkomt: Sport, cultuur en welzijn voor jong en oud. Faciliteren, participeren en samenwerken vanuit een breed netwerk voor lokale activiteiten is cruciaal voor een leefbare dorpsgemeenschap.

Daarnaast ben ik inzetbaar vanuit MultieBuldtie van waaruit ik creatief maatwerk op het gebied van (sociale) media en workshops met betrekking tot beeldvorming en bewustwording verzorg. En natuurlijk als entertainer/ zingende drummer van een landelijk spelende feestband.

Ik mag ook meerdere bestuursfuncties bekleden op diverse vlakken. Denk dan bijvoorbeeld aan Ruinerwold Onderneemt, Stichting Zomerfeest, Stichting De Wolden Online en Jeugdsoos de Miete.

Gemeentebelangen is mijn partij! Horen, Zien en DOEN! Stroop de mouwen op en kop d’r veur!

Gea Leffers - Heeling

Gea Leffers - Heeling

"Een voorziening als een dorpshuis is belangrijk voor het dorp"

Ruinen - Getrouwd met Harrie en samen hebben we twee zonen. Ik ben al 45 jaar  werkzaam in de zorg. Op dit moment bij ZZWD Ruinen als wijkverpleegkundige op de locatie Jan Wierengaweg. Daar staan de zorg- en aanleunwoningen waar ZZWD de zorg levert. In combinatie met Dorpshuis ‘t Neie Punt worden hier wonen, zorg en welzijn gecombineerd. Daar wordt weer duidelijk dat een voorziening als een dorpshuis belangrijk is voor een dorp. Het elkaar ontmoeten en het organiseren van activiteiten werken positief op het welzijn van de mens en het prettige wonen in een dorp.

Als vrijwilliger heb ik bestuursfuncties bekleed bij volleybal vereniging VIOS  en bij de tennisclub Runa in Ruinen. Mijn hobby’s zijn: wandelen, fietsen, fitness, piano spelen, lezen en twee collectes per jaar lopen.

Sinds 2003 ben ik raadslid bij Gemeentebelangen De Wolden. Door de vele activiteiten die georganiseerd worden in De Wolden te bezoeken laat ik mijn betrokkenheid en belangstelling naar de inwoners van De Wolden zien. Gemeentebelangen De Wolden luistert goed naar de mening van zijn inwoners en zal zijn uiterste best doen om dit zo goed mogelijk te behartigen. Niet moeilijk denken maar gewoon DOEN!👍.

In maart 2022 ben ik 18,5 jaar raadslid. Inmiddels heb  ik aangegeven met het raadswerk te zullen stoppen na de verkiezingen in 2022. Ik wil graag plaats maken voor anderen die zich ook willen inzetten voor de lokale politiek en met frisse moed en nieuw ideeën Gemeentebelangen goed op de kaart willen blijven zetten. 

Het is een eer om lijstduwer te mogen zijn voor deze mooie en actieve club. Ik zal als inwoner van Ruinen en De Wolden zeker de ontwikkelingen blijven volgen, en ik zal de fractie ook zeker blijven voorzien van informatie vanuit de inwoners van Ruinen door aan te sluiten bij de openbare fractievergaderingen.