“Ruinerwold is uniek…”

09-03-2012

“Ruinerwold is uniek…”

“…dat blijft zo, met of zonder aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht. Al meer dan 300 jaar ontwikkelingen en zorg voor dit hele gebied heeft het gemaakt tot wat het nu is. In Ruinerwold is daar geen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor nodig,” aldus Pieter Groot van Gemeentebelangen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil Ruinerwold aanwijzen als beschermd dorpsgezicht. De fractie van Gemeentebelangen is daar mordicus tegen. Waarom? Pieter Groot: “Ruinerwold is uniek, dat zeker. Maar Ruinerwold is juist zo uniek geworden door de Ruinerwolders, doordat zij door de jaren heen Ruinerwold gemaakt hebben tot wat het nu is. Dat is een dynamisch proces geweest, een proces van verandering. Wat de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed nu wil is juist die verantwoordelijkheid en dynamiek wegnemen!”

Het aanwijzen van een dorp tot beschermd dorpsgezicht heeft een aantal nadelige gevolgen. Het zorgt voor meer regelgeving, meer kosten voor de inwoners bij het aanvragen van vergunningen, meer inzet van de gemeente en het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.

De gemeenteraad van De Wolden is door de rijksdienst gevraagd om advies uit te brengen over het aanwijzen van Ruinerwold als beschermd dorpsgezicht. “Het college heeft goed geluisterd naar de inwoners van Ruinerwold tijdens de informatieavond die de Rijksdienst over dit thema heeft belegd. De Rijksdienst heeft dat minder goed gedaan getuige het feit dat men Ruinerwold nog steeds als beschermd dorpsgezicht wil aanwijzen. Het voorstel van het college is om dat niet te doen. Waarom niet? Omdat het college heeft geluisterd naar de inwoners van Ruinerwold. Die voelen niets voor een beschermd dorpsgezicht. Dat werd tijdens de voorlichtingsavond al gauw duidelijk. Het scheelde weinig of die avond werd de vrijstaat Ruinerwold uitgeroepen”, grapt Groot. “Maar even serieus, welk advies de raad ook uitbrengt, de Rijksdienst kan onafhankelijk van dat advies toch besluiten Ruinerwold als beschermd dorpsgezicht aan te wijzen. Belachelijke natuurlijk dat de inwoners van een dorp (vertegenwoordigd door de gemeenteraad) zelf niets meer in te brengen hebben. Wat ons betreft zou zo’n advies bindend moeten zijn. En het advies van de raad van De Wolden aan de Rijksdienst is wat de fractie van Gemeentebelangen betreft: NIET DOEN!”

Deel dit artikel
Gerelateerd nieuws

Geen berichten gevonden