Algemene Beschouwingen Kadernota 2013

13-06-2012

/content/oud/Nieuwsbrieven/Alg beschouwingen Gb kadernota 2013 definitief.pdf

We bevinden ons in een periode van onzekerheden. Een financieel-economische crisis aangevuld met politieke onzekerheid. In de Wereld, Europa, Nederland en De Wolden lijkt het of iedereen op zoek is naar de goede richting en lijkt het dat de antwoorden maar niet willen komen. Een tijdsvak waarin ook wordt gezocht naar goede leiding/leiders om de gewenste oplossingen te vinden. De gemeenteraad van De Wolden moet in staat worden geacht om voor de komende jaren met goede oplossingen te komen voor de gemeente en haar inwoners. In De Wolden is het college van B en W weer op volle sterkte. Daarmee kunnen de oplossingen op een Dynamische geDurfde manier worden Doorgezet. Daarmee geven we een iets andere vertaling aan de drie D’s uit het collegeprogramma. Maar we bedoelen nog steeds hetzelfde.

De kadernota straalt wat de fractie van Gemeentebelangen betreft toch wat te weinig daadkracht uit. Te veel een opsomming en bevestiging van wat al min of meer vast stond/staat. Zoals gezegd leven we in een periode waarin er behoefte is aan antwoorden en richtinggevende opvattingen. Dus laten we proberen om als raad bij de behandeling van deze kadernota dusdanige besluiten te nemen zodat De Wolden goed op koers blijft. Een gemeente die zelfbewust en onafhankelijk haar eigen beleid uitzet. We hebben natuurlijk te maken met zaken van buiten De Wolden die onze gemeente ook raken. Dat lossen we niet op door af te wachten. De d van dynamiek is belangrijk in onze beleving. Om zaken voor onze burgers te realiseren, maar ook heroverweging van beleid en verandering, dan wel bezuinigingen, dienen Dynamisch te zijn. Dat vraagt om Durf en dat vraagt om Doorpakken.

Namens de fractie van Gemeentebelangen bied ik u hiermee onze Algemene Beschouwingen op de Kadernota 2013 aan,

 

Jan van ’t Zand, fractievoorzitter.

Deel dit artikel
Gerelateerd nieuws

Geen berichten gevonden