Raad verdeeld over aanpak kleine scholen

29-06-2012

VVD: meer kinderen in de wolden

ZUIDWOLDE - Leefbaarheid, goed onderwijs en krimp zijn een moeilijke combinatie. Gemeente De Wolden wil er alles aan doen om kleine scholen zo lang mogelijk open te houden. Er is een notitie geschreven waarin staat hoe dit moet. Sommige partijen zien echter meer in beleid dat erop gericht is om sluiting van kleine scholen op te vangen. Dat bleek gisteravond tijdens de bespreking van de notitie 'Instandhouding schoolgebouwen in kleine kernen' door de gemeenteraad.

Door Jeroen Bottema - Hoogeveensche Courant

D66 is zo'n partij. Fractievoorzitter Albert Haar had liever gezien dat de gemeente alvast zou nadenken wat er moet gebeuren als kleine scholen opgeheven moeten worden. ,,De bevolkingskrimp is een feit. Je kunt het leuk vinden of niet, maar het is een illusie om te denken dat wij daar als De Wolden aan kunnen ontkomen. Het is veel verstandiger om na te denken wat je gaat doen als het zover is. Bij de huidige prognoses belanden zeker vijf scholen in 2015 al onder de opheffingsnorm. Wanneer je daar niet op voorbereid bent, loop je straks achter de feiten aan." Haar is voorstander van centraal gelegen scholen die leerlingen uit dunbevolkte gebieden kunnen opvangen. ,,In de Verenigde Staten en Scandinavië hebben ze die al. Dat zijn landen en streken waar ze al langer te maken hebben met krimp."

Voordat Haar zijn pleidooi hield had de VVD bij monde van Marcel Hulst voorgesteld om de dorpsscholen te redden door de krimp juist tegen te gaan. Volgens de liberaal waren hiervoor drie mogelijkheden: zorgen dat er meer kinderen worden geboren in de gemeente, zorgen dat er meer mensen in De Wolden komen wonen of er juist voor zorgen dat ze niet meer vertrekken uit de gemeente. ,,De eerste mogelijkheid kunnen wij als gemeente natuurlijk niet beïnvloeden. De andere echter wel. De Wolden moet een aantrekkelijke gemeente zijn met goede voorzieningen en voldoende mogelijkheden tot woningbouw."

Trots

Even daarvoor hield Douwe Oosterveen van Gemeentebelangen een hartstochtelijk pleidooi voor de instandhouding van kleine scholen. ,,In bijna al onze kernen hebben we een school, daar moeten we trots op zijn. We kunnen wel allerlei oplossingen bedenken wat er moet gebeuren als de school uit een dorp verdwijnt, maar wij zijn bang dat ouders voor de makkelijkste oplossing kiezen en gaan wonen waar er een school is voor hun kinderen. Daarom moeten we er echt alles aan doen om sluiting van scholen te voorkomen."

 

Deel dit artikel
Gerelateerd nieuws

Geen berichten gevonden