Vragen over situatie Oosterweg te Zuidwolde

10-08-2012

In de Oosterweg te Zuidwolde is, na het aanpassen van de aansluiting van Zuidwolde op de N48, ter plaatse van de Huisartsenpraktijk een nieuwe situatie gecreëerd. Onderdeel van deze nieuwe situatie is een krappe S-bocht. Deze bocht is welbewust gemaakt om verkeer te ontmoedigen gebruik te maken van de Oosterweg, maar bestemmingsverkeer wel mogelijk te houden. Dit omdat de Oosterweg binnen de bebouwde kom een smalle weg is, met veel bomen direct naast de rijbaan en fietsers op de rijbaan. Het is daarom ongewenst dat vracht- en landbouwverkeer gebruik maken van de Oosterweg. Van omwonenden horen wij dat er nog steeds veelvuldig door vracht- en landbouwverkeer gebruik wordt gemaakt van de Oosterweg binnen de bebouwde kom. Omdat de S-bocht hier niet op berekend is heeft dit tot gevolg dat de bermen in de bocht kapot worden gereden. (zie bijgaande foto’s). Hierdoor ontstaan grote hoogteverschillen tussen de rijbaan en de berm. Dit is geen probleem voor vrachtauto’s en landbouwvoertuigen, maar wel voor personenauto’s. Ook komt er veel zand op de rijbaan. Dit levert gevaar op voor

met name motorrijders. Er is al enkele keren geprobeerd het probleem op te lossen door de bermen aan te vullen met zand. Hierdoor is echter geen verbetering opgetreden. Al met al wordt de situatie door omwonenden en weggebruikers als onveilig bestempeld. Dit is voor de fractie van Gemeentebelangen reden voor het stellen van de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Is het college bekend met de hierboven beschreven situatie?

  2. Is het college van mening dat de verkeersveiligheid ter plaatse verbeterd kan worden?

  3. Zo niet, waarom niet?

  4. Zo ja, op welke termijn ziet het college kans de situatie te verbeteren? En op welke manier wil het college de verbetering realiseren?

De fractie van Gemeentebelangen,

D. Oosterveen.

Dit item maakte RTV Drenthe over de Oosterweg.

Klik hier voor het artikel van Dagblad van het Noorden over onze vragen.

Deel dit artikel
Gerelateerd nieuws

Geen berichten gevonden