Gemeentebelangen De Wolden tegen herindeling.

20-11-2012

Momenteel steekt een nieuwe discussie over gemeentelijke herindeling (in Drenthe) de kop op. In het regeerakkoord is het streven naar gemeenten met meer dan 100.000 inwoners verwoord. Het rijk ziet als doelen van deze herindeling kostenreductie en verbetering van dienstverlening aan burgers.

Gemeentebelangen De Wolden geeft aan voorlopig nog niets te voelen voor een herindeling. Volgens fractievoorzitter Jan van 't Zand zijn er meerdere argumenten aan te voeren om tegen een herindeling te zijn. "De eerste, en voor ons de belangrijkste reden, is dat het bestuur verder van de burger komt te staan. Daarnaast is onlangs door Coelo (Rijksuniversiteit Groningen) aangetoond dat er financieel weinig voordeel uit een herindeling valt te halen. Als gemeente De Wolden zijn we trots op de scores die we halen bij tevredenheidsonderzoeken over onze dienstverlening. We doen het goed, er is dus weinig reden voor herindeling."

Een van de argumenten voor herindeling is de verzwaring en uitbreiding van taken die gemeenten te wachten staat. Kunnen kleine gemeenten dat allemaal wel aan? "Die verzwaring van taken komt, onherroepelijk, op ons af. Wij hebben vertrouwen dat onze organisatie dit aan kan, ook omdat we bereid zijn te zoeken naar samenwerking met andere gemeenten waar dit nodig en wenselijk is. Bij dergelijke samenwerking blijft de identiteit van gemeenten bestaan, maar wordt de dienstverlening wel verbeterd. Herindeling is geen doel op zich, het doel moet zijn: goede dienstverlening. Dat is waar de burger recht op heeft, en dat kan beter zonder herindeling."

Gemeentebelangen ziet de discussie over herindeling met vertrouwen tegemoet. "De Wolden heeft sinds de herindeling aangetoond dat een gemeente op de schaal van De Wolden bestaansrecht heeft. In De Wolden is de burger meester, wat ons betreft geen herindeling tenzij onze bevolking dat in een referendum aangeeft."

Deel dit artikel
Gerelateerd nieuws

Geen berichten gevonden