Welstandsvrij bouwen - Gemeentebelangen is VOOR

13-12-2012

 

Punt 5 – Welstandsvrij 
Raadsvergadering 13 december2012
 
Voorzitter vandaag gaat het bij deze nota over smaak en over vertrouwen. Of het nu onder welstand of welstandsvrij is, niet alles valt in de smaak. Soms zit er kraak nog smaak aan, maar uiteindelijk valt er over smaak niet te twisten!
 
Voorzitter de fractie van gemeentebelangen De Wolden staat met deze welstandsnota 2013 achter de Principiële keuze voor:
- Minder regels, en
- Meer verantwoordelijkheid voor de burger 
 
Het grootste deel van de mensen is qua vormgeving conservatief ingesteld: vraag hoe hun ideale huis eruit moet zien en het traditionele huis met puntdak zal de meeste keren genoemd worden. Voorzitter, mensen bouwen niet iets om dit later niet meer te kunnen verkopen en dat vertrouwen, die verantwoordelijkheid durft mijn fractie dan ook te geven. 
Als Gemeentebelangen maken wij ons geen zorgen over deze welstandsnota of over de kwaliteit maar denken dat er juist in navolging hierop, zoals in Boekel is gebeurd, er een meerwaarde ontstaat met juist meer kwaliteit.
Excessen zijn altijd mogelijk, maar dat is ook het geval als er wel een welstandscommissie is. In iedere kern is er wel een voorbeeld te vinden van een bouwwerk dat onder welstand is gerealiseerd, maar waarvan de mensen zich nog steeds afvragen hoe dat toch mogelijk is geweest.
 
Voorzitter, ook wordt het werk van de welstandscommissie wordt soms links of rechts ingehaald: denk bijvoorbeeld maar eens aan zonnepanelen. Welstandsregels bepalen: geen geglazuurde pannen; maar tegenwoordig zien we wel zonnepanelen! Mijn fractie vindt dit een onderwerp om aandacht aan te besteden in de beeldkwaliteitsbrochure.
 
Voorzitter met de basis die er gelegd is van:
Bestemmingsplannen / beheersverordeningen, het
LOK, en de
Beeldkwaliteitsbrochure
wordt er vanuit de gemeente een richting meegegeven aan onze inwoners. Om inzicht te krijgen in welke richting kunnen wij ons als fractie van Gb dan ook vinden om deze nieuwe welstandsnota te evalueren. Of dat al na 1 jaar moet zijn is misschien wat snel, gezien de huidige woningmarkt.  Wat mijn fractie betreft zou hier wel gelijk de nieuwe rol van de CRKC (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie- CRKC) in meegenomen kunnen worden.       
 
Voorzitter, watt hebben de inwoners die momenteel al een bouwaanvraag (omgevingsvergunning) hebben lopen hier nu aan? In de nota is een overgangsbepaling opgenomen. Hierin staat dat bij aanvraag van een omgevingsvergunning de bepalingen van de op dat moment geldende welstandsnota van toepassing zijn. Normaal is het niet erg als iets wat goed geregeld is minder wordt, maar in dit geval zou het voor iedereen die al een aanvraag heeft lopen juist makkelijker worden! De fractie van Gemeentebelangen vindt  dan ook dat maatwerk en enige coulance bij de nog lopende aanvragen beter op zijn plaats zouden zijn. Je zal maar voor de tweede keer een afwijzing krijgen inclusief bijkomende kosten terwijl na vaststelling van deze nota hier over 2 weken al geen sprake meer van is. Of dit mogelijk is vernemen wij graag van de wethouder. Zo ja, college handel dan ook in de geest van deze nieuwe nota en maak de CRKC, de welstandscommissie hier deelgenoot van!
Noot: in de vergadering heeft de wethouder uitgelegd dat door wettelijke bepalingen geen gemeentelijke overgangsregeling mogelijk is. Wel zal mensen die voor 1 januari een omgevingsvergunning aanvragen onder de aandacht worden gebracht dat het misschien beter is de aanvraag uit te stellen tot na 1 januari 2013. De keus is dan aan de aanvrager zelf. Aanvragen gedaan voor 1 januari blijven dus onder de welstand vallen.
 
Dan het vervolg van het welstandsvrij bouwen: de versnelde bouwaanvraag. Onder het genot van een kop koffie is de bouwvergunning klaar! Het hebben van een lijst met bouwbedrijven/architecten die de geldende regels voor de gemeente onderschrijven kan zorgen voor een aanzienlijk verkorte wachttijd met minder regels. Als fractie van gemeentebelangen De Wolden zien wij dit als een logische vervolg na het vaststellen van deze welstandsnota. Vanuit de raad is hier al eerder aandacht voor gevraagd. Zijn hier inmiddels al stappen in gemaakt?
Noot: in de vergadering heeft de wethouder toegezegd dat er momenteel al wordt onderzocht hoe dit gerealiseerd kan worden.
 
Voorzitter, ter afsluiting; smaken verschillen, niet alleen in fracties maar zo ook waarschijnlijk over deze nota. Als fractie van gemeentebelangen vinden wij minder regels en meer verantwoordelijkheid voor de burger juist de smaakmakers van deze nota. Wij zien dan ook met belangstelling uit naar welke "streekeigen" producten onze inwoners ons in de toekomst voor zullen schotelen.
Voorzitter vandaag gaat het bij deze nota over smaak en over vertrouwen. Of het nu onder welstand of welstandsvrij is, niet alles valt in de smaak. Soms zit er kraak nog smaak aan, maar uiteindelijk valt er over smaak niet te twisten!
 
Voorzitter de fractie van gemeentebelangen De Wolden staat met deze welstandsnota 2013 achter de Principiële keuze voor:
- Minder regels, en
- Meer verantwoordelijkheid voor de burger 
 
Het grootste deel van de mensen is qua vormgeving conservatief ingesteld: vraag hoe hun ideale huis eruit moet zien en het traditionele huis met puntdak zal de meeste keren genoemd worden. Voorzitter, mensen bouwen niet iets om dit later niet meer te kunnen verkopen en dat vertrouwen, die verantwoordelijkheid durft mijn fractie dan ook te geven. 
Als Gemeentebelangen maken wij ons geen zorgen over deze welstandsnota of over de kwaliteit maar denken dat er juist in navolging hierop, zoals in Boekel is gebeurd, er een meerwaarde ontstaat met juist meer kwaliteit.
Excessen zijn altijd mogelijk, maar dat is ook het geval als er wel een welstandscommissie is. In iedere kern is er wel een voorbeeld te vinden van een bouwwerk dat onder welstand is gerealiseerd, maar waarvan de mensen zich nog steeds afvragen hoe dat toch mogelijk is geweest.
 
Voorzitter, ook wordt het werk van de welstandscommissie wordt soms links of rechts ingehaald: denk bijvoorbeeld maar eens aan zonnepanelen. Welstandsregels bepalen: geen geglazuurde pannen; maar tegenwoordig zien we wel zonnepanelen! Mijn fractie vindt dit een onderwerp om aandacht aan te besteden in de beeldkwaliteitsbrochure.
 
Voorzitter met de basis die er gelegd is van:
Bestemmingsplannen / beheersverordeningen, het
LOK, en de
Beeldkwaliteitsbrochure
wordt er vanuit de gemeente een richting meegegeven aan onze inwoners. Om inzicht te krijgen in welke richting kunnen wij ons als fractie van Gb dan ook vinden om deze nieuwe welstandsnota te evalueren. Of dat al na 1 jaar moet zijn is misschien wat snel, gezien de huidige woningmarkt.  Wat mijn fractie betreft zou hier wel gelijk de nieuwe rol van de CRKC (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie- CRKC) in meegenomen kunnen worden.       
 
Voorzitter, watt hebben de inwoners die momenteel al een bouwaanvraag (omgevingsvergunning) hebben lopen hier nu aan? In de nota is een overgangsbepaling opgenomen. Hierin staat dat bij aanvraag van een omgevingsvergunning de bepalingen van de op dat moment geldende welstandsnota van toepassing zijn. Normaal is het niet erg als iets wat goed geregeld is minder wordt, maar in dit geval zou het voor iedereen die al een aanvraag heeft lopen juist makkelijker worden! De fractie van Gemeentebelangen vindt  dan ook dat maatwerk en enige coulance bij de nog lopende aanvragen beter op zijn plaats zouden zijn. Je zal maar voor de tweede keer een afwijzing krijgen inclusief bijkomende kosten terwijl na vaststelling van deze nota hier over 2 weken al geen sprake meer van is. Of dit mogelijk is vernemen wij graag van de wethouder. Zo ja, college handel dan ook in de geest van deze nieuwe nota en maak de CRKC, de welstandscommissie hier deelgenoot van!
Noot: in de vergadering heeft de wethouder uitgelegd dat door wettelijke bepalingen geen gemeentelijke overgangsregeling mogelijk is. Wel zal mensen die voor 1 januari een omgevingsvergunning aanvragen onder de aandacht worden gebracht dat het misschien beter is de aanvraag uit te stellen tot na 1 januari 2013. De keus is dan aan de aanvrager zelf. Aanvragen gedaan voor 1 januari blijven dus onder de welstand vallen.
 
Dan het vervolg van het welstandsvrij bouwen: de versnelde bouwaanvraag. Onder het genot van een kop koffie is de bouwvergunning klaar! Het hebben van een lijst met bouwbedrijven/architecten die de geldende regels voor de gemeente onderschrijven kan zorgen voor een aanzienlijk verkorte wachttijd met minder regels. Als fractie van gemeentebelangen De Wolden zien wij dit als een logische vervolg na het vaststellen van deze welstandsnota. Vanuit de raad is hier al eerder aandacht voor gevraagd. Zijn hier inmiddels al stappen in gemaakt?
Noot: in de vergadering heeft de wethouder toegezegd dat er momenteel al wordt onderzocht hoe dit gerealiseerd kan worden.
 
Voorzitter, ter afsluiting; smaken verschillen, niet alleen in fracties maar zo ook waarschijnlijk over deze nota. Als fractie van gemeentebelangen vinden wij minder regels en meer verantwoordelijkheid voor de burger juist de smaakmakers van deze nota. Wij zien dan ook met belangstelling uit naar welke "streekeigen" producten onze inwoners ons in de toekomst voor zullen schotelen.
 

Deel dit artikel
Gerelateerd nieuws

Geen berichten gevonden