Gemeentebelangen voorkomt grote stijging begraaftarieven

13-12-2012

Tussen de voorstellen die de raad tijdens de laatste raadsvergadering van 2012 behandelde zat ook een voorstel met de tarieven van gemeentelijke belastingen, heffingen, etc. Een onderdeel daarvan zijn de tarieven voor grafrechten, waaronder we ook de tarieven voor urnennissen en urnengraven en het verlengen van al deze rechten verstaan. Normaliter zijn deze tarieven uitwerkingen van de besluiten van de begrotingvergadering en wordt het als een hamerstuk afgedaan.

Zo echter niet dit jaar. In de tarieven bleek verhoging van diverse begraafrechten opgenomen. Verhogingen van 20, 30 en soms zelfs 50%. (Afgesproken is dat de tarieven jaarlijks met 5% stijgen om kostendekkendheid te verkrijgen). Het college stelde voor de tarieven te verhogen omdat uit onderzoek bleek dat de tarieven in De Wolden relatief laag zijn t.o.v. omliggende gemeenten. Dit onderzoek is gedaan om een nota voor de raad voor te bereiden waarover de raad in 2013 in discussie zal gaan.

De fractie van Gemeentebelangen De Wolden vindt het ongepast en ongewenst dat de tarieven worden gewijizgd zonder dat de raad daar een besluit over heeft genomen naar aanleiding van een discussie in de raad. We kunnen op dit moment een stijging van de tarieven voor de komende jaren niet uitsluiten, maar we vinden wel dat dat alleen kan na raadsbesluiten hierover. Daarom hebben we op 13 december een amendement ingediend waarmee we de stijging van de tarieven voor 2013 tot 5% hebben beperkt. Dit amendement is door de hele raad gesteund.

Deel dit artikel
Gerelateerd nieuws

Geen berichten gevonden