Hulde aan de glasvezelvrijwilligers!

08-03-2017

Woensdag 1 maart stond de volgende kop in het Financieel Dagblad: ‘Rabo-fonds CIF gaat door met aanleg glasvezel, maar veel plattelandsgemeenten moeten wachten’. Een bericht wat met gemengde gevoelens gelezen kan worden. Positief natuurlijk: het platteland smacht naar snelle verbindingen, de traditionele marktpartijen laten het platteland links liggen en de landelijke overheid blinkt niet uit in dadendrang op dit gebied. Echter gezien de kop (Rabo-fonds CIF gaat door) is er kennelijk een moment geweest dat er sprake was van het feit dat het niet door zou gaan. Een zijden draadje dus in plaats van glasvezel. Onder welke voorwaarden gaat het dan door? 

De burger is duurder af
Er vindt een temporisering in de aanleg plaats, de opslag boven op de abonnementskosten worden verhoogd van €9.95 per maand naar €12.50/€15.00. Let wel: Dit komt iedere maand weer terug! Dit kan overigens ook afgekocht worden voor een bedrag van €1600 tot €1900. Ga er maar aan staan. Voor de echt veraf gelegen panden geld nog een speciale prijs (lees: duurder). Daarnaast zullen de andere voorwaarden van CIF waarschijnlijk wel in stand blijven. Het is namelijk bekend dat CIF een aantal dingen ter discussie stelt. We hebben het dan over het minder diep leggen van de kabels, de gemeentelijke leges en de degeneratie kosten. Dit zijn de kosten die bij alle netwerkbedrijven in rekening worden gebracht voor het herstellen van bijvoorbeeld straatwerk. Desondanks is het begrijpelijk dat de plattelandsgebieden blij zijn met de komst van CIF, wie gaat het anders oppakken? Waarom dan deze overpeinzingen, in De Wolden hebben we toch een fantastisch project? Absoluut!

Uniek project
Glasvezel De Wolden is het toonbeeld van een burgerinitiatief wat door de onconfessionele aanpak een voorbeeld kan zijn voor andere initiatieven en ook laat zien dat het anders kan. Nog even in het kort: Bij Glasvezel De Wolden krijgt iedereen gratis (!) glasvezel in de meterkast, zowel de witte gebieden (daar waar geen snel alternatief is) als de grijze gebieden. De glasvezelkabel wordt op normale voorgeschreven diepte gelegd, leges worden afgedragen en degeneratiekosten betaald. Daarnaast krijgen we in De Wolden het snelste internet van Nederland, 1000mb up- en downloadsnelheid! En tenslotte, onze inwoners kunnen kiezen uit 3 providers, geen gedwongen winkelnering. Alles nog eens beschouwend is het misschien ook niet verwonderlijk dat het initiatief Glasvezel De Wolden de European Broadband Award heeft gewonnen. Glasvezel De Wolden kent geen gelijke in Europa.

Het geheim van de Woldense aanpak?
Twee dingen mogen genoemd worden. Gemeente De Wolden, Provincie Drenthe en Rendo hebben de schouders eronder gezet en niet losgelaten. Op constructieve wijze is er een financieringsopzet gemaakt die de toets der kritiek kan doorstaan voor wat betreft zaken als staatsteun, Europese richtlijnen enzovoorts. Maar dan het tweede en veel belangrijkere punt: de initiatiefnemers, de vrijwilligers uit onze gemeente! Zonder inwoners die zich actief en betrokken tonen ben je nergens. Ruim dertig vrijwilligerstrekken van deur tot deur en staan week aan week met de paarse caravan in de dorpen om mensen te overtuigen dat dit dè kans is op een snelle verbinding. Zonder deze vrijwilligers was het nooit zover gekomen als dat we nu zijn. Er wordt druk gegraven. Overal steken de paarse kabels uit de grond. Wat zetten ze gemeente De Wolden op een positieve manier op de kaart!
 

Discutabel verdienmodel CIF
En wordt in de CIF-gebieden dan geen gebruik gemaakt van vrijwilligers? Ja natuurlijk wel, ook daar moet de grens van 50% deelname worden gehaald, anders geen aanleg. En ook daar hulde aan alle vrijwilligers, geen misverstand daarover. Vraag is wel wat nu precies het verdienmodel is van CIF. Naar verluidt komt het geld voor een groot deel van pensioenfondsen, die een rendement vragen van 11-12% op het geïnvesteerd vermogen. Is dat maatschappelijk verantwoord om voor dit rendement vrijwilligers langs de deur te laten gaan? Wanneer iedereen voor dit soort rendementen gaat dan snap je ook wel dat het maar slecht van de grond komt. Daarom is juist Glasvezel De Wolden zo uniek. Voor bewoners, door bewoners! Hulde.

Deel dit artikel
Gerelateerd nieuws

Geen berichten gevonden