In memorian Bertus Smit

In memorian Bertus Smit

08-01-2018

Tot onze grote droefenis ontvingen we het bericht dat Bertus Smit is overleden. Bertus was vanaf de oprichting bij Gemeentebelangen De Wolden betrokken. Bertus sloeg nagenoeg geen enkele raadsvergadering over, hij had een vaste plaats naast de pers. Wanneer Bertus er niet was dan vroeg iedereen wat is er aan de hand? In zijn werkzame leven als regiovertegenwoordiger bij Unilever had  hij veel contacten met ondernemers. Als er problemen waren werd Bertus er op af gestuurd om ze op te lossen.

Vanuit het bestuur van Gemeentebelangen De Wolden zat Bertus bij elke fractievergadering. Dit gaf hem veel voldoening, zeker als er een succes geboekt werd dan was Bertus daar trots op. Bertus had veel contacten en benutte deze om zo nu en dan de fractie er van te overtuigen dat er “actie” moest worden ondernomen. Ook binnen het bestuur van Gemeentebelangen De Wolden werd Bertus gewaardeerd voor zijn inbreng en niet aflatende energie om zaken op te pakken en af te ronden.

Bertus zijn vrouw Dinie overleed in 2005, daar had hij veel verdriet van. Op 9 mei 2017 werd Bertus 80 jaar, vlak daarvoor werd hij geconfronteerd met zijn ziekte. Desondanks werd het gevierd, dat paste bij Bertus. Wij herinneren Bertus als een zeer positieve man. Hij zag altijd de zonnige kant van het leven en bracht dat ook aan anderen over. Wij zijn er trots op dat hij zolang deel heeft uit gemaakt van “onze club” zoals hij dat noemde. Dat hij moge rusten in vrede.

In memorian Bertus Smit

Deel dit artikel
Gerelateerd nieuws

Geen berichten gevonden