Voor wie bouwen we daar?

08-10-2007

Een kat in het nauw maakt rare sprongen, dat mag de conclusie zijn na het lezen van het Dagblad van het Noorden deze ochtend.

Gedeputeerde Haarsma zegt; “ik heb voortaan lak aan contingenten.”

Het contingenteringsbeleid dat voortkomt uit het eerste POP (contingentering per dorp!) en het tweede POP (per gemeente) wordt, terecht, ter ziele gedragen. Nu de rode contouren nog en we zijn weer terug bij af.

Het schijnt dat de Gedeputeerde niet wil begrijpen dat mensen gaan wonen waar men het liefst wil wonen. Wordt er in een dorp niet gebouwd dan raakt de woningmarkt van bestaande woningen oververhit. Gevolg is dat deze bestaande woningen niet meer te betalen zijn voor, voornamelijk, starters uit het dorp zelf.

Een zeer ongewenste ontwikkeling, ook voor de voorzieningen in het dorp.

Onlangs konden er 25 bouwkavels verloot worden uit het plan Middelveen 4 in Zuidwolde, (de Wolden). Ruim 100 belangstellenden hebben zich hiervoor aangemeld. Allemaal inwoners uit de gemeente De Wolden want het uitgifte beleid van de gemeente bepaalt dat alleen inwoners uit de gemeente en personen die economisch aan de gemeente zijn gebonden kunnen deelnemen.

Wat gebeurt er? Als gevolg van een uitspraak van de hoge raad kan het uitgifte beleid van de gemeente niet worden gehandhaafd vanwege het feit dat er door derden een beroep op een uitspraak van de hoge raad wordt gedaan.

Is het nu niet beter dat Gedeputeerde Haarsma zich bij de gemeenten aansluit om ons sterk te maken teneinde bij de rijksoverheid te kunnen bepleiten dat (plattelands) gemeenten enigszins sturing kunnen en mogen geven aan de uitgifte van kavels ?

Pas dan kan de gedeputeerde de vraag die ze zichzelf stelt: Voor wie bouwen we daar ?, adequaat beantwoorden. .

Jan ten Kate

Deel dit artikel
Gerelateerd nieuws

Geen berichten gevonden