Een kort verhaal of een ‘never ending story’ met de bibliotheken?

Een kort verhaal of een ‘never ending story’ met de bibliotheken?

29-10-2020

Een belangrijk besluitvormend agendapunt tijdens de raadsvergadering van 29 oktober was de bereikbaarheid en spreiding van de openbare bibliotheken in De Wolden.

In de meerjarenbegroting van de gemeente is ingaande 2017 een taakstelling van totaal €180.000,- op het bibliotheekwerk opgenomen. Hiervan is met ingang van 2018 reeds €60.000,- gerealiseerd. Afgesproken is dat over de nog resterende taakstelling van €120.000,- in 2020 door de raad een besluit zal worden genomen. Een kort verhaal of een never ending story? Dat is de vraag met oog op deze taakstelling. Een bezuiniging die in 2014 al is opgelegd. Vanuit dat opzicht gezien zou je kunnen zeggen dat een kort verhaal al niet meer gaat lukken.

Ondanks de vele veranderingen die er de afgelopen jaren geweest zijn, is er vanaf 2014 al veel gerealiseerd. En als het aan de Gemeentebelangen ligt, komt dat misschien wel dankzij de taakstelling. De bibliotheken zijn in ieder geval in beweging gekomen. Om deze reden lag het voorstel daar om de bezuinigingstaakstelling te reduceren met €60.000,-. 

Volgens Pieter Groot van Gemeentebelangen moeten bibliotheken stoppen met het verplaatsen van activiteiten naar de bibliotheken. “Dat brengt het voortbestaan van de dorpshuizen in gevaar, en dat vinden we toch zo belangrijk?”. De bibliotheek moet haar eigen functie behouden.

Een nieuw hoofdstuk lijkt nu de vraag te gaan vormen of het behoud van de ton subsidie vanuit de provincie bepalend is bij hoe om te gaan met deze taakstelling. Wat de Gemeentebelangen betreft niet: “Uitstel vanaf 2014 wordt wat ons betreft geen afstel. Juist met dit raadsvoorstel ligt er een goed compromis, waarbij niet het volledige bedrag, maar wel een aanzienlijk deel van de taakstelling wordt gerealiseerd. En zonder enig effect op de spreiding van het bibliotheekwerk in De Wolden”.

Daarmee is het voorstel door de Raad aangenomen en is de taakstelling vastgesteld op €60.000,- ingaande op 1 januari 2021. De gemeentelijke bijdrage is vastgesteld op €303.597,- per jaar. Een besluit waarmee de bibliotheek na al die jaren verder kan en zich bezig kan houden met waar ze goed in zijn: invulling geven aan ontwikkeling van bibliotheekwerk, verspreidt over de hele gemeente. De gevolgen van dit besluit worden verwerkt in de met Biblionet Drenthe nog af te sluiten uitvoeringsovereenkomst. Daarnaast wordt het tekort van €60.000,- verwerkt in de programmabegroting van 2021-2024. 

 

Bibliotheek taakstelling bezuiniging provincie
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.