De Eikenprocessierups als rupsje Nooitgenoeg

De Eikenprocessierups als rupsje Nooitgenoeg

31-01-2020

'De overlast van de eikenprocessierups (EPR) neemt steeds maar toe. Sommigen krijgen zelfs al jeuk als er alleen maar over gesproken wordt. Bestrijding lijkt op dweilen met de kraan open en de kosten rijzen de pan uit', aldus Betty Vrielink woordvoerder namens Gemeentebelangen De Wolden.

Voor Gemeentebelangen is niets doen geen optie. De gezondheid van de inwoners staat bij ons voorop. Bij hoog risico plaatsen o.a. scholen, binnen de bebouwde kom en langs fietspaden vinden wij als Gemeentebelangen dat we de rups moeten blijven bestrijden zolang dit nodig is.
Samen met de inwoners en partijen zoals waterschap en de agrarische sector zullen we de overlast van de EPR op verschillende manieren moeten aanpakken. Niet alleen om de financiële pieken maar ook de mate van overlast te voorkomen.  

Hoe zou je dit het beste aan kunnen vliegen? Om dit goed te doen zal er een plan voor het hele jaar rond moeten komen en niet alleen als de EPR er al is. Het aanbieden van een zo goed mogelijke leefomgeving voor de natuurlijke vijanden van de EPR zodat deze graag in De Wolden willen blijven. Houd daarbij rekening met de verschillende stadia die het beestje van ei tot vlinder doormaakt.
Als voorbeeld hebben ze in een bomenrijk pretpark een heel eigen manier bedacht door de vogels bij te voeren, wanneer de EPR niet aanwezig is. Zodra de eerste rupsen uitkomen stopt men acuut met bijvoeren en voeden de vogels zich met de rupsen. Hoe slim, hoe simpel en niet duur.

Beter goed gekopieerd dan slecht bedacht. Op de website van agrarische natuur Drenthe is een compleet draaiboek te vinden van het project ‘Boermarke Wapserveen’. De inzet van Gemeentebelangen is: Ga hier mee aan de slag en het hele jaar rond!

Weet goed welke impulsen je als gemeente wilt geven aan de openbare ruimte en waar je dit wel en niet doet. Het is een must is om de biodiversiteit te blijven stimuleren omdat een gewenst effect pas na een paar jaar merkbaar is, hoe graag we ook willen dat dit sneller gaat.

Als gemeente kunnen wij het niet alleen. De inwoners willen graag hun steentje bijdragen.
Geef als gemeente richting de inwoners nu eens aan wat 10 relatief simpele acties zijn waar zij morgen al mee aan de slag kunnen gaan. Door kinderen worden i.s.m. met de natuurvereniging en actief na schooltijd ieder jaar weer heel wat nestkasten in elkaar getimmerd. Maar er is meer mogelijk dan het ophangen van een nestkast voor de mezen.
Deel de kennis met inwoners dat minder geliefde beesten zoals de sluipwesp, de vleermuis, hoornaar, de spreeuw juist heel nuttig kunnen zijn. Alle beetjes, of eigenlijk beestjes helpen!

Met de klimaatsveranderingen van vandaag de dag zullen we ons moeten realiseren dat we in de toekomst ongetwijfeld met nog meer ongewenste inheemse insectensoorten van doen krijgen.
Gemeentebelangen heeft al eerder aangegeven niet meer te geloven in de lintjesregen om te waarschuwen voor de eikenprocessierups. Misschien levert dit juist wel meer irritatie op.

Met een waarschuwingsbord aan het begin en het eind van een gebied bereik je in onze ogen hetzelfde doel. Als we ons in het bos en op de heide begeven weten we inmiddels ook heel goed hoe we een tekenbeet zo goed mogelijk kunnen voorkomen, zonder lintjes. Of misschien moeten we gewoon accepteren dat er in bijna iedere eikenboom een eikenprocessierupsnest zit.

Als laatste het project in de gemeente Westerveld. Wat kost zo’n project nu eigenlijk? Men is bereidt om hun ervaringen met ons te willen delen. Een investering aan de voorkant van dit rupsje Nooitgenoeg. Investeer aan de voorkant, wij denken dat je daarmee de overlast uiteindelijk het meest terugdringt en de meeste kosten bespaart…. Maar dat kost tijd en geduld…

Deel dit artikel
Gerelateerd nieuws

Geen berichten gevonden
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.