Fiets 'em d'r in!

Fiets 'em d'r in!

16-12-2021

Fietsnota 2021-2026

Sinds 2008 heeft onze gemeente De Wolden 33 km fietspad aangelegd. Als Gemeentebelangen iets waar we ontzettend trots op zijn. "In juni vorig jaar hebben wij al aangegeven het fietsplan eerder te willen actualiseren en niet af te wachten tot 2024. Waar dat eerst niet mogelijk was is het vandaag toch al zo ver", aldus Betty Vrielink.

Nodig want het fietsverkeer ontwikkelt zich in flink tempo door. Als Gemeentebelangen vinden we het belangrijk dat onze inwoners vaker de fiets pakken.
"Hoogste tijd om het ‘to-do-lijstje’  van de geprioriteerde fietspaden tegen het licht te houden. Immers de hoogst geprioriteerden zijn bijna allemaal opgepakt en  gerealiseerd. Na vele jaren op de lijst te hebben gestaan is onlangs zelfs het langgewenste fietspad langs het Gedempte Hoofddiep geopend", stipt Betty nog even aan. "Voor de Weerwilleweg en Eursinge wordt er nog nagegaan of de uitvoering haalbaar is. Deze fietsnota zien wij dan ook als noodzaak! Het moment is nu daar om met elkaar een nieuwe route te bepalen, d.mv. dit geactualiseerd fietsplan; de fietsnota."

Een heldere nota met 6 aandachtspunten; veiligheid, ontwerp, routering, onderhoud, ontbrekende schakels en subsidie. Tot stand gekomen met input van de Fietsersbond, VVN en recreatieschap Drenthe.

Wat vinden wij als Gemeentebelangen De Wolden belangrijk? Bij het ontwerp hebben we kunnen lezen dat er geadviseerd wordt om, de nieuw aan te leggen fietspaden een breedte te geven van 3 meter, mits dit haalbaar is. Daar hangt ook een prijskaartje aan met een stijging van 20%. Als Gementebelangen zijn wij een voorstander dat dit voor het aanleggen van fietssnelwegen een vast gegeven wordt, maar op andere routes volstaat naar ons inziens onze eigen De Woldensche maat ook prima (passend in de omgeving en passend qua kosten). In combinatie met obstakelvrije bermen krijgen de fietsers ook meer ruimte en is het voor het prettiger en veiliger fietsen.

Gemeentebelangen is een voorstander van innovatie. Wellicht is naast zonnepanelen in het fietspad een klimaat- of ecopad een innovatieve techniek dat prima in De Wolden zou kunnen passen. Een verharding, dat snel water opneemt, de veiligheid, grondwaterpeil en hevige regenval ten goede komt.

Betty Vrielink spreekt namens Gemeentebelangen verder uit: "Wat we het college en de organisatie graag zouden mee willen geven is, houd niet te strak vast het prioriteringslijstje. Niet domweg van boven naar beneden afwerken, maar blijf met een wijde blik kijken naar de ontwikkelingen die er zijn in omgeving, de buurtgemeenten en de provincie. Spring achterop als er een mooie kans voorbij komt en breng ons als raad vroegtijdig op de hoogte."

 

Fietsnota fietspaden ontbrekende schakels prioritering Blijdenstein