De Wolden formeert…. maar dan anders

De Wolden formeert…. maar dan anders

25-03-2018

De Wolden gaat formeren, net als iedere andere gemeente na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Maar De Wolden doet het dit keer anders. Na de verkiezingsuitslag op 21 maart is Jan ten Kate, vertegenwoordiger van de grootste partij - Gemeentebelangen - in De Wolden, gevraagd het initiatief te nemen om hiermee aan de slag te gaan.

Jan ten Kate: “Gemeentebelangen is voorstander van een zo breed mogelijk formatieproces. Wij vinden dat we als nieuwe raad een open houding moeten aannemen om, vanaf het begin, in gezamenlijkheid op te trekken. Geen onderhandelingen die leiden tot een dichtgetimmerd akkoord, maar transparantie en vooral ook samen met onze inwoners. Zo houden we onze lokale democratie vitaal! Dit idee heb ik bij mijn zes collega-lijsttrekkers getoetst. Ik vind het fijn om te merken dat we allemaal concluderen dat dit een vernieuwende stap is, waarbij we op zoek gaan naar onze overeenkomsten.”

In beweging

Formeren volgens het boekje, op de ‘ouderwetse’ manier, dat wil De Wolden dus niet. De lijsttrekkers krijgen ondersteuning van een onafhankelijk procesbegeleider: Frits Alberts, vertrekkend wethouder van Borger-Odoorn. Een man met veel bestuurlijke ervaring, ook in een plattelandsgemeenschap. Frits Alberts: “Ik ben enthousiast over deze andere manier van formeren, draagvlak en betrokkenheid van alle partijen vind ik hierbij heel belangrijk.”
Jan ten Kate: “Het is belangrijk dat we als 19 (nieuwe) raadsleden die nieuwe beweging van meer en meer met de samenleving besturen, op gang krijgen. Onze inwoners doen veel op eigen kracht en zijn initiatiefrijk, dat weten we. Laten we elkaar als raad nu inspireren en enthousiasmeren om in De Wolden van het geëigende pad af te wijken. Ik heb daar in ieder geval heel veel zin in!”

Meer volksvertegenwoordiger

Uit de verschillende verkiezingsprogramma’s en debatten die in de afgelopen campagneperiode zijn gevoerd, worden onderwerpen helder. Welke zijn dat? Waar ligt de prioriteit? En nog meer: welke legt de nieuwe raad terug in de Woldense samenleving? De lijsttrekkers gaan hierover op korte termijn met elkaar in gesprek. Jan ten Kate: “Ik ben blij dat we in De Wolden een stap kunnen zetten met deze nieuwe werkwijze. Dit sluit ook heel goed aan bij de manier waarop de raad werkt: 3DeWolden.” De raad van De Wolden werkt vanaf september 2016 op een andere manier, waarbij dialoog, debat en besluitvorming beter zijn gescheiden. Meer en beter in gesprek (dialoog) met inwoners en andere belanghebbenden over belangrijke thema’s, voordat er besluiten worden genomen. Meer ruimte voor dialoog door werkbezoeken en door ontmoetingen en gesprekken op locatie. Ten Kate: “3DeWolden legt veel meer de nadruk op de rol van volksvertegenwoordiger. Daar past de open houding naar onze inwoners in dit formatieproces bij.”

In het komende formatieproces wordt een onderscheid gemaakt in samenlevingsgerichte onderwerpen en bestuurlijke onderwerpen. “We inventariseren samen wat de thema’s zijn waar we van zeggen: we houden ze open en gaan ze bespreken met de samenleving. Deze benoemen we in een raadsbreed programma. De overige
onderwerpen vormen de bestuurlijke opdracht, die we aan het nieuw te vormen college mee willen geven”, zegt Ten Kate.

Formeren gemeenteraadsverkiezingen Gemeentebelangen Jan ten Kate lijsttrekker Frits Alberts procesbegeleider 3DeWolden
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.