Experiment met stembiljetten

Experiment met stembiljetten

28-05-2020

De huidige stembiljetten die gebruikt worden zorgen bij iedere verkiezing, of het nu gemeenteraad, provincie of landelijk is, voor irritatie bij de mensen van het stembureau en de kiezers. Met name de landelijke verkiezingen zorgen voor grote vellen en zijn niet te tellen. Ook de kiezers raken het overzicht kwijt met ongeldige of soms verkeerde keuzes tot gevolg. Echter zo lang electronisch stemmen nog niet op een veilige danwel anonieme manier mogelijk is zullen wij het als gemeentes en als kiezers het met potlood en papier moeten doen.

Nu dient zich echter een mogelijkheid aan waarbij een proef, een experiment, met eenvoudiger nieuwe stembiljetten een stapje dichterbij komt. Dat spreekt ons als Gemeentebelangen wel aan. Nieuwe ontwikkelingen passen wel bij De Wolden. Denk bijvoorbeeld aan Initiatiefrijk De Wolden of de  nieuwe vergaderstijl van de gemeenteraad - 3 DeWolden - met de dialoogbijeenkomsten samen met de inwoners.

In plaats van af te wachten tot bepaalde gemeentes aangewezen worden om deel te nemen aan dit experiment ziet Gemeentebelangen graag dat de gemeente De Wolden een proactieve houding aanneemt en in Den Haag kenbaar maakt dat wij positief ten opzichte van dit experiment staan. Tenslotte kan het alleen maar eenvoudiger worden dan het nu is, mits een meerderheid van de gemeenteraad de motie ondersteund.

Met deze motie ging het voor de andere fracties in de raad nog even wat te snel, of een beetje tekort door de bocht zoals werd aangegeven.
Het enige wat Gemeentebelangen uit wil spreken is onze positieve houding bij de verantwoordelijk ministeries kenbaar te maken. Om de andere fracties de gelegenheid te geven zich nog wat meer te kunnen verdiepen in het hoe en wat is de motie aangehouden en zal bij de volgende raadsvergadering opnieuw aan de orde komen.

Die tijd is er, want de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zijn nog een heel eind weg voordat er eventueel gebruik kan worden gemaakt van nieuwe stembiljetten.

 

Hieronder  de motie zoals deze is ingediend tijdens de openbare raadsvergadering van 28 mei 2020:

Eperiment Stembiljetten Innovatie gemeenteraadsverkiezingen positief Experimentenwet Gemeentebelangen