Helder bomenkapbeleid

Helder bomenkapbeleid

25-01-2018

Evaluatie waardevolle bomenlijst - Raadsvergadering 25 januari 2018

Terug naar de regeltjes en een kapvergunning voor iedere boom? Een gedachte van een aantal fracties in de gemeenteraad van De Wolden maar zeker niet van Gemeentebelangen! In het doemscenario: totale kaalslag, geen vlinders en geen bijen meer in 2026, wat een aantal bezorgde, betrokken inwoners ons wilden laten weten in relatie tot het huidige beleid dat gevoerd wordt herkent Gemeentebelangen zich niet in.

Het landschap is immers door ingrijpen van de inwoners in de loop van de eeuwen gevormd tot wat het op dit moment is. Al zien sommigen het ook liever anders, het landschap van De Wolden zal blijven veranderen onder de invloed van de mensen die er wonen en werken. Een voorbeeld hiervan zijn de ruilverkavelingen, die wel gecompenseerd worden met natuur of nieuwe aanplant. Kortom de natuurbeleving is voor iedereen anders, iedereen beleeft dit op zijn eigen wijze. Als Gemeentebelangen denken wij dat als je hier in De Wolden, in een plattelandsgemeente, woont wel iets met natuur en groen moet hebben. Per slot van rekening hebben wij niet voor niets een boom in ons logo en als Gemeentebelangen willen we dat ook graag zo houden.

Inwoners zijn wat ons betreft heel goed in staat om hier zelf keuzes in te maken en hun verantwoordelijkheid te nemen. De aanpassing om te gaan werken met een waardevolle bomenlijst heeft naar onze mening niet geleid tot extreme kap van alles wat los en vast zit. In eerste instantie is er misbruik gemaakt van wat foutjes in de beschermde bomenlijst maar deze zijn kort daarna in de regelgeving aangepast. Het willens en wetens de regels anders interpreteren, of verschuilen achter een gebrekkige informatievoorziening en tot kap overgaan was in het oude beleid al aan de orde en is met dit nieuwe beleid niet anders geworden.

Uit de evaluatie kwam naar voren, dat er veel onduidelijkheid is over het kapbeleid, bij inwoners, agrariërs en misschien ook wel bij de organisatie zelf. Voor Gemeentebelangen was de onduidelijkheid over wat nou bij de gemeente of wat nu onder de provincie valt de reden om een motie in te dienen. Een motie om te kijken of de komgrens van de natuurbeschermingswet niet op de gemeentegrens geplaatst kan worden. Het voordeel; duidelijkheid voor onze inwoners! Alle vergunningen lopen voortaan via één loket: de gemeente. Als gemeente nemen wij op die manier niet alleen het heft in eigen hand voor het buitengebied maar ook de verantwoordelijkheid die daarbij hoort gaan wij niet uit de weg. Naar de mening van Gemeentebelangen een manier om in de toekomst op een eenvoudiger en eenduidiger wijze over het beleid te kunnen communiceren en handhaven. Mooi dat in tegenstelling tot de VVD, juist GroenLinks en de ChristenUnie deze motie hebben ondersteund.  

Wat betreft de evaluatie van de waardevolle bomenlijst: Als Gemeentebelangen kunnen wij ons vinden in de aanbevelingen uit het rapport. Het instellen van een werkgroep om het huidige stelsel te verbeteren, te upgraden, het is goed om dat met een aantal betrokken partijen te gaan doen. Richting de nog op te richten werkgroep misschien een idee om een criterium toe te voegen: “Bij Twijfel Niet Kappen, maar overleggen!” Je laat de verantwoordelijkheid dan daar waar die hoort, bij de inwoners, zonder alles gelijk in regeltjes op te nemen en vast te gaan leggen.

Het aanpassen van het raadsbesluit met een amendement door GroenLinks voor het instellen van een vitaliteitsplan, zodat wij ook een groene gemeente blijven, konden wij na een kleine wijziging ondersteunen. Waarmee er budget vrijgemaakt wordt om nieuwe aanplant mogelijk te maken ter vervanging van zieke bomen, denk bijvoorbeeld aan de Essentaksterfte.

Wat Gemeentebelangen betreft is met het opstellen van een waardevolle bomenlijst het doel om het kapbeleid te vereenvoudigen behaalt, minder regels, minder administratieve rompslomp. Samen met de verbeterpunten die voorgesteld worden staan wij als Gemeentebelangen nog steeds achter deze doelen en het doorgaan met dit beleid.

 

 

bomenkapbeleid evaluatie waardevolle bomenlijst
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.