Speelruimtebeleid uitgespeeld of opgeplust

Speelruimtebeleid uitgespeeld of opgeplust

29-10-2020

“Wie gaat ermee buiten spelen?” een geluid wat Gemeentebelangen graag hoort aldus fractievoorzitter Petra Haanstra. Buitenspelen is van groot belang voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Kinderen ontmoeten elkaar en leren met elkaar samenspelen. Speeltoestellen horen bij het buitenspelen.  Op de betreffende locaties zijn niet alleen kinderen aanwezig, maar ook de ouders, opa’s en oma’s. Belangrijk om elkaar te ontmoeten en belangrijk voor een aantrekkelijke woonomgeving.

Het huidige speelruimtebeleid is inmiddels alweer 10 jaar oud. Over het onderhoud, beheer en inspectie van de speeltoestellen zijn afspraken gemaakt.
De gemeente zorgt jaarlijks voor een veiligheidsinspectie en stuurt de uitkomsten ervan naar de diverse organisaties in onze gemeente. Meestal zijn dat Speeltuinverenigingen, soms Dorpsbelangen of een Stichting. Op hun beurt zijn zij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de speeltoestellen.
Speeltoestellen in gemeente De Wolden worden dus onderhouden door vrijwilligers die in het algemeen met veel enthousiasme en bevlogenheid het beheer ervan doen. Daar zijn wij trots op en tegelijkertijd versterkt het de sociale samenhang in een dorp.

Onlangs is er een evaluatie geweest. Veel speeltoestellen zijn sterk verouderd en moeten vervangen worden. Ook hebben de beheerders van de speeltuinen behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van meerjarige vervangingsplannen en/of uitvoeringsplannen. Wat doe je wel en wat doe je niet? Al snel, of kan en mag het later?
Het inspectierapport is hier niet echt duidelijk in. Verder zou hulp bij het zoeken naar en aanvragen van subsidies handig zijn. Evenals bij het repareren of groot onderhoud van de speeltoestellen.

De huidige regeling is niet toereikend om aan de vervangingsopgave te voldoen. Bij de fractie van Gemeentebelangen staat veiligheid voorop en zijn wij het eens met het voorstel om het investeringskrediet voor vervanging van de speeltoestellen blijvend te verhogen. Naast verhoging gaan de beheerders minder bijdrage aan de vervanging van speeltoestellen en gaat de gemeente meehelpen met het opstellen van een vervangingsplan.

Als Gemeentebelangen vinden wij het wel belangrijk dat het initiatief voor vervanging, en dus de veiligheid van de speeltoestellen, bij de speeltuinverenigingen en de andere organisaties ligt, en niet bij de gemeente. Ons standpunt luidt wel dat het belangrijk is dat er draagvlak is in de samenleving. Zonder draagvlak van de inwoners moet je voorzieningen niet in stand willen houden is onze opvatting. Ter overdenking zouden we de beheerders mee willen geven dat in de buurten waar de kinderen inmiddels volwassen zijn en vertrokken zijn naar elders de speeltoestellen er nog staan. Houd de speellocaties zo nu en dan kritisch tegen het licht, zijn ze op die plek dan nog wel nodig of misschien minder toestellen? Scheelt tenslotte in de vervanging.

Op dit moment is er in gemeente De Wolden een mooie infrastructuur van ruim 400 toestellen, geweldig. Wij hopen nog lang in De Wolden spelende kinderen te zien op de speeltoestellen. Speeltoestellen die door enthousiaste vrijwilligers beheerd en onderhouden worden. Naast onderhoud zorgen deze actieve organisaties ook voor actie door  activiteiten te organiseren in het dorp.
Fantastisch en ga door met jullie mooie werk. Hiermee dragen jullie bij aan een veilige en duurzame leefomgeving in De Wolden.

Speelruimtebeleid Gemeentebelangen evaluatie speeltuinverenigingen beheer vervanging verhoging bijdrage
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.