Gemeentebelangen vraagt college naar toekomst van de Wolder Courant

Gemeentebelangen vraagt college naar toekomst van de Wolder Courant

21-04-2021

De fractie van Gemeentebelangen heeft vragen bij het college van burgemeester en wethouders van De Wolden ingediend over de op handen zijn verkoop van de Wolder Courant . Eigenaar NDC Mediagroep, dat sinds vorig jaar onderdeel is van het Belgische Mediahuis, heeft alle huis-aan-huisbladen in de etalage gezet.

Gemeentebelangen wil van het college weten wat de eventuele verkoop voor de gemeente betekent en of het college stappen denkt te zetten om te voorkomen dat er eventueel een gat ontstaat in de gemeentelijke papieren berichtgeving.

De gemeente De Wolden adverteert wekelijks in de Wolder Courant om de burgers op de hoogte te brengen van alles wat er speelt. Vergunningen, aankondigingen van vergaderingen, nieuwtjes en beleidsvoornemens worden via de huis-aan-huiskrant gedeeld met de bevolking.

Raadslid Pieter Groot stelt donderdagavond in de vergadering van de gemeenteraad vragen over dit onderwerp. Daarbij refereert hij aan de ambitie van Mediahuis om de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) op korte termijn gezond te maken en aan de berichten van onlangs dat alle weekbladen in de uitverkoop gaan.

Belang van lokale media

Het raadslid stelt ook het belang van lokale media aan de orde. „Als fractie van Gemeentebelangen, maar ook binnen de gemeenteraad, is meerdere malen aandacht gevraagd voor de belangrijke rol van de lokale media en voor het behoud van voldoende mogelijkheden om de controlerende taak van de journalistiek op lokaal gebied uit te kunnen blijven oefenen”, stelt Groot. Zijn fractie wil graag van het college weten of dat de zorgen deelt voor het gevaar dat kranten en de daarbij behorende werkgelegenheid definitief zullen verdwijnen en daarmee de lokale journalistiek ten onder gaat.

Wolder Courant NDC Mediagroep Mediahuis Huis-aan-huis bladen verkoop lokale journalistiek