Werk in uitvoering - Kadernota 2022

Werk in uitvoering - Kadernota 2022

24-06-2021

Zelfs bij een beleidsarme kadernota 2022 - 2025, richting begroting en volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen, is er sprake van werk in uitvoering. Complimenten aan de organisatie en het College voor hun inzet, want beleidsarm staat zeker niet gelijk aan minder werk.

Er is volop werk aan de winkel als gevolg van in voorgaande jaren vastgestelde projecten. Dat heb je met een gemiddelde investering van 4 miljoen per jaar, maar met behoud van investeringsruimte. De fractie van Gemeentebelangen vindt investeren noodzakelijk om de vitaliteit en leefbaarheid van onze kernen en de gemeente te behouden. Tot nu toe lukt dat nog steeds.

In september vorig jaar hebben we het besluit genomen over de bouw van het Huus voor Sport & Cultuur. De financiële kaders zijn duidelijk, maar met de enorme stijging van de materiaalkosten tot wel 30% of misschien nog wel meer, is zelfs een buffer van 1 miljoen euro onvoorzien, snel verdampt. Met de aanbesteding na de zomer in het vooruitzicht is Gemeentebelangen heel benieuwd hoe deze uit gaat vallen.  

Een ander groot onderwerp is de herijking van het sociaal domein. Op 24 juni nemen we daar een definitief besluit over. Inhoudelijk zullen wij vandaag bij de behandeling van de kadernota dan ook niet in gaan op de herijking van het Sociaal Domein, waarmee voor nu de meerjarenbegroting wel sluitend is.

Als gemeente zijn we samen met de inwoners aan het zoeken hoe we uitvoering gaan geven aan de regionale energiestrategie, de RES. Samen aan de slag om in welke vorm dan ook, zonnepanelen, windmolens, zon op dak, kernenergie, te kijken wat het beste bij De Wolden past. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan, maar wat Gemeentebelangen betreft vinden wij het een reëel uitgangspunt, dat wat je verbruikt je ook op moet wekken. Schuif  het dus niet af naar een andere gemeente.
Realistisch vinden wij het ook om niet de eerste energieneutrale gemeente te worden. Liever een geleidelijke overgang, samen met onze inwoners. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Wat past er beter bij werk in uitvoering als het versnellen van lokale woningbouwontwikkelingen. Als Gemeentebelangen dienen we daarvoor een motie in.
Iedereen heeft gemerkt dat de woningmarkt de afgelopen jaren compleet veranderd is: van crisis naar gekte! Gezien de krapte op de woningmarkt zal dit voorlopig niet veranderen, waardoor met name jongeren in de knel komen. Nu zitten er genoeg plannen in de pijplijn, maar bestaat de kans dat er onvoldoende man/vrouwkracht ten aanzien van de uitvoering, in de weg staat.

  • Daarom vragen wij als fractie van Gemeentebelangen om te onderzoeken wat nodig is om de lokale woningbouwontwikkelingen te versnellen.
  • Het realiseren van jongerenhuisvesting hierin mee te nemen.
  • En zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk september 2021 met een voorstel bij de raad terug te komen.

In navolging van de motie vragen wij aandacht van het College om te kijken, wat er mogelijk is om te zorgen dat eigen inwoners voorrang krijgen bij de aankoop van grond of een woning. Of wat zijn de mogelijkheden voor een kangoeroewoning, waarbij ouders en kinderen op 1 erf, in 1 huis wonen. Voor de leefbaarheid en vitaliteit van onze dorpen is het belangrijk te bouwen voor gezinnen en spijtoptanten (met jonge kinderen) uit andere regio’s. Blijf open staan voor nieuwe initiatieven.

Naast deze onderwerpen is er binnen de verschillende programma's nog meer naar voren gebracht. Voor de complete bijdrage, Complete bijdrage GB

Kadernota Werk in uitvoering Kaders woningbouw versnellen afval grondstof gratis scheiden
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.