Opschoondag Zuidwolde

Opschoondag Zuidwolde

20-03-2022

De eerste zaterdag na de verkiezingen, 19 maart, stond in het teken van de landelijke NL Opschoondag.  
Op initiatief van UNIVE Zuidwolde hebben ongeveer 25 persoen actief deelgenomen aan deze actie in Zuidwolde. Waaronder  afgevaardigden van Unive; Gemeentebelangen De Wolden; Natuurvereniging Zuidwolde en verschillende “Ploggende” inwoners van Zuidwolde-Veeningen en Fort.

Vooraf werden zij toegesproken door wethouder Van Dijk, ook een actieve plogger. Hij wenste allen succes met de goede actie en sprak de hoop uit weinig ”zwerfafval”aan te treffen. Hij maakte nogmaals duidelijk dat wel wordt gesproken van afval maar dat afval inmiddels uit nuttige herbruikbare grondstoffen bestaat. Het levert zelfs geld op, alleen het kleine deel wat als rest-afval afgevoerd moet worden kost geld.

Na deze opening en de koffie bij “Petit Mangerie” gingen de vrijwilligers op pad om het  “zwerfvuil” op te ruimen. In tegenstelling tot de hoop weinig zwerfvuil aan te treffen werden er helaas zo'n 26 bigshoppers vol afval verzameld. Het doel van de actie “Zuidwolde Schoon = Heel Gewoon” werd behaald, nu met elkaar ervoor zorgen dat het schoon blijft. Niet alleen in Zuidwolde maar ook alle andere dorpen waar deze actie heeft plaatsgevonden.

 

NL Opschoondag De Wolden Wethouder van Dijk zwerfafval afval = grondstof Zuidwolde