Jan ten Kate is nieuwe voorzitter Recreatieschap Drenthe

Jan ten Kate is nieuwe voorzitter Recreatieschap Drenthe

30-06-2018

Zuidwolde - Jan ten Kate is de nieuwe voorzitter van het Recreatieschap Drenthe. Tijdens de vergadering donderdag werd Eric van Oosterhout bedankt en droeg hij de voorzittershamer over aan Jan ten Kate.

Jan ten Kate is wethouder bij de gemeente De Wolden en heeft o.a. Recreatie en Toerisme in zijn portefeuille. Hij was de afgelopen 4 jaar al lid van het Bestuur van het Recreatieschap Drenthe maar gaat nu dus de functie van voorzitter vervullen.

Jan ten Kate: ‘Het Recreatieschap Drenthe is hét samenwerkingsverband van de Drentse gemeenten en de Friese gemeente Ooststellingwerf op het gebied van Recreatie en Toerisme. Naast een maatschappelijk belang heeft de recreatief-toeristische sector ook een aanzienlijke economische betekenis voor Drenthe. Voor verdere groei van deze sector is het noodzakelijk Drenthe-breed te blijven kijken en samen te werken. Hierin speelt het Recreatieschap Drenthe een belangrijke rol.’

Recreatieschap Drenthe Jan ten Kate De Wolden Recreatie en Toerisme samenwerkingsverband Eric van Oosterhout