Wat is rol dorpsbelangen bij nieuwe omgevingswet?

Wat is rol dorpsbelangen bij nieuwe omgevingswet?

27-05-2021

Participatie en sturing in nieuwe Omgevingswet

"Als raad zijn wij in twee avonden niet alleen bijgepraat maar ook heel veel te weten gekomen over de do en don’ts van de nieuw in te richten Omgevingswet. Wordt nu alles anders of is het oude wijn in nieuwe zakken?" aldus woordvoerder Riny Jansen. De waarheid ligt zoals wel vaker, in het midden.

Planning is deze megawet op 1 januari 2022 in te laten gaan. Er zijn vermoedens dat de minister van Binnenlandse zaken de uitvoering met een half jaar gaat uitstellen, tot 1 juli 2022. Ook een langer uitstel valt niet uit te sluiten. Duidelijkheid ontbreekt waardoor ook het in gang houden van de nieuwe processen om te komen tot, onderhevig zijn aan ‘We hebben nog tijd’.

Dat wij als gemeente straks slechts 8 weken hebben om op een omgevingsvergunningaanvraag te reageren, vraagt om een heldere kijk op de toekomst, hoe om te gaan met participatie. Als Gemeentebelangen vinden wij het dan ook belangrijk dat de oriëntatiefase voorafgaand aan het indienen van de aanvraag goed moet zijn ingericht.

Immers met de ‘Omgevingswet’ krijgen inwoners meer ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen over de inrichting van hun leefomgeving. Waarbij uit gegaan wordt dat initiatieven met en door de samenleving worden geïnitieerd en gerealiseerd, maar ook dat niet-initiatiefnemers die geraakt worden kunnen participeren.

"Wat wij hierin als Gemeentebelangen missen is de rol van de dorpsbelangenverenigingen! Tot nu toe wordt hen zeker bij de wat grotere projecten zoals bijvoorbeeld ingebracht bij de dorpsvisies, een belangrijke rol toegekend. Als Gemeentebelangen zouden wij graag zien dat deze rol ook bij een nieuwe omgevingswet gecontinueerd wordt."

Naast de rol van dorpsbelangen is het misschien goed om eens een pilot te starten op het gebied van ‘gebieds’ participatie door onze inwoners zoals straks gaat gelden bij de nieuwe omgevingswet.
Misschien kan Berghuizen hierin dienen als pilot. Een klein woonplan achter de bestaande bouw met een tot nu toe te smalle toegangsweg en aangrenzend daaraan de wens voor bouw van een woning. 

Naast de andere adviezen op het gebied van participatie waar wij ons als fractie van Gemeentebelangen verder in kunnen vinden geeft het voorliggend stuk ‘concept notitie sturing en participatie Omgevingswet’ ons ook sturingsprincipes als basis voor het inrichten van diverse processen in de organisatie. Hoe stellen wij als raad onze kaders: waar willen wij wellicht zelf over beslissen, wat overlaten aan het college en welke mate van participatie is gewenst bij planologische initiatieven die afwijken van het omgevingsplan?

Tot op heden zijn wij tevreden over de manier waarop het College omgaat met de bevoegdheid ten aanzien van het verlenen van een vergunning. Ons advies als Gemeentebelangen is net als bij alle andere adviezen dan ook ga iets wat goed functioneert niet helemaal op de kop gooien. Doe de oude wijn niet in nieuwe zakken maar maak nieuwe wijn in nieuwe zakken, alleen wel op de oude manier gemaakt.  

 

Omgevingswet uitstel participatie inwoners dorpsbelangenverenigingen rollen sturing
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.