Visie ontwikkelen op gebied van busstation

Visie ontwikkelen op gebied van busstation

19-10-2018

Meppeler Courant - © Artizzl Media / Peter Nefkens - geplaatst 19 oktober 2018

Zuidwolde - Een scala aan verkeersremmende maatregelen in combinatie met 30 kilometerzones, maar vooralsnog geen rotonde op de kruising Steenbergerweg, Meppelerweg en Hoofdstraat in Zuidwolde. Dat lijkt de voorlopige conclusie naar aanleiding van het raadsdebat donderdagavond over dit onderwerp.

Daar kwam in laatste instantie nog ene interessant gegeven bij, namelijk de suggestie van Pieter Groot van Gemeentebelangen om een visie op het hele gebied te ontwikkelen. Dat betekent niet alleen de kruising, maar ook het busstation en de ruimte daaromheen. Groot bracht het idee in de discussie vanwege de hub die het busstation van Zuidwolde moet worden. ‘Die hub moet beter gaan functioneren, doe er dan wat aan. Waarom kijken we niet naar de toekomst en kijk naar het hele gebied. Ga in gesprek met omwonenden’, riep Groot het college op.

Daar kwam de opmerking van Karin Brouwer (CDA) bij over de fietsenstalling die een rommeltje is. Foto’s van Gemeentebelangen die werden vertoond toonden aan dat het voetpad nauwelijks meer begaanbaar is door de overvloed aan tweewielers. De woorden van Groot klonken Jaap Wiechers van de ChristenUnie als muziek in de oren. Zijn voorspelling: er komen de komende jaren alleen maar meer fietsen bij omdat steeds meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. Wethouder Mirjam Pauwels zegde toe dat het college hier mee bezig gaat.

Suggesties

Komt nog bij dat er volgens Groot nog een stuk ongebruikt gemeentegrond ligt en dat er een pand al langere tijd leeg staat. Suggesties om de hub eventueel een andere plek in het dorp te geven, werden door een meerderheid weggewoven. Henny Scheper (VVD) noemde de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie. ‘Dan verliest een hub zijn aantrekkelijkheid’, vond Mark Turksma (PvdA). Albert Haar (D66), die zijn voorkeur voor een rotonde op de kruising direct in het debat gooide, maar weinig medestanders kreeg, zag alsnog een visioen opdoemen. ‘Gebiedsontwikkeling van Steenbergerweg – Hoofdstraat die vijf tot tien jaar kost met plaats voor een hub, parkeerplaatsen en een rotonde.’

Daarmee was de discussie ook begonnen, want volgens D66 is een rotonde de beste oplossing. Henny Scheper dacht dat het daar te krap voor was, Jaap Wiechers zag wel in dat een rotonde realiseren heel veel tijd kost. ‘Ik denk dat een rotonde wel toekomst heeft, maar intussen moet er wel iets anders komen.’ Pieter Groot hoorde niemand over de nadelen van zo’n verkeersplein en volgens hem willen de meeste bewoners helemaal geen rotonde. Albert Haar en Jaap Wiechers hadden juist weer andere geluiden gehoord. Wat het CDA betreft benadrukt een rotonde juist het autoverkeer en speelt die een te dominante rol in het gebied. ‘Het geeft een botsing van verkeersfuncties, je zou er een functie van moeten maken’, vond Karin Brouwer. ‘En als je er een 30-kilometerzone van maakt, heb je helemaal geen rotonde meer nodig.’

Het lijkt er dus op dat de raad eerst gaat voor een oplossing met verkeersremmende maatregelen en 30 kilometer, hoe precies blijft nog even de vraag waar verkeersdeskundigen naar moeten kijken. Dan gaat het over zebrapaden, desnoods in de regenboogkleuren aldus CDA en GroenLinks, middengeleiders, plateaus, verhogingen, bloembakken en wat al niet meer. Alles om de snelheid er maar uit te halen. Alleen ook weer oppassen dat drempels geluidsoverlast voor bewoners geven.

Kruispunt Meppelerweg Steenbergerweg rotonde verkeersremmende maatregelen fietsenstalling Zuidwolde gebiedsontwikkeling visie