Visie ontwikkelen op gebied van busstation

Visie ontwikkelen op gebied van busstation

19-10-2018

Meppeler Courant - © Artizzl Media / Peter Nefkens - geplaatst 19 oktober 2018

Zuidwolde - Een scala aan verkeersremmende maatregelen in combinatie met 30 kilometerzones, maar vooralsnog geen rotonde op de kruising Steenbergerweg, Meppelerweg en Hoofdstraat in Zuidwolde. Dat lijkt de voorlopige conclusie naar aanleiding van het raadsdebat donderdagavond over dit onderwerp.

Daar kwam in laatste instantie nog ene interessant gegeven bij, namelijk de suggestie van Pieter Groot van Gemeentebelangen om een visie op het hele gebied te ontwikkelen. Dat betekent niet alleen de kruising, maar ook het busstation en de ruimte daaromheen. Groot bracht het idee in de discussie vanwege de hub die het busstation van Zuidwolde moet worden. ‘Die hub moet beter gaan functioneren, doe er dan wat aan. Waarom kijken we niet naar de toekomst en kijk naar het hele gebied. Ga in gesprek met omwonenden’, riep Groot het college op.

Daar kwam de opmerking van Karin Brouwer (CDA) bij over de fietsenstalling die een rommeltje is. Foto’s van Gemeentebelangen die werden vertoond toonden aan dat het voetpad nauwelijks meer begaanbaar is door de overvloed aan tweewielers. De woorden van Groot klonken Jaap Wiechers van de ChristenUnie als muziek in de oren. Zijn voorspelling: er komen de komende jaren alleen maar meer fietsen bij omdat steeds meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. Wethouder Mirjam Pauwels zegde toe dat het college hier mee bezig gaat.

Suggesties

Komt nog bij dat er volgens Groot nog een stuk ongebruikt gemeentegrond ligt en dat er een pand al langere tijd leeg staat. Suggesties om de hub eventueel een andere plek in het dorp te geven, werden door een meerderheid weggewoven. Henny Scheper (VVD) noemde de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie. ‘Dan verliest een hub zijn aantrekkelijkheid’, vond Mark Turksma (PvdA). Albert Haar (D66), die zijn voorkeur voor een rotonde op de kruising direct in het debat gooide, maar weinig medestanders kreeg, zag alsnog een visioen opdoemen. ‘Gebiedsontwikkeling van Steenbergerweg – Hoofdstraat die vijf tot tien jaar kost met plaats voor een hub, parkeerplaatsen en een rotonde.’

Daarmee was de discussie ook begonnen, want volgens D66 is een rotonde de beste oplossing. Henny Scheper dacht dat het daar te krap voor was, Jaap Wiechers zag wel in dat een rotonde realiseren heel veel tijd kost. ‘Ik denk dat een rotonde wel toekomst heeft, maar intussen moet er wel iets anders komen.’ Pieter Groot hoorde niemand over de nadelen van zo’n verkeersplein en volgens hem willen de meeste bewoners helemaal geen rotonde. Albert Haar en Jaap Wiechers hadden juist weer andere geluiden gehoord. Wat het CDA betreft benadrukt een rotonde juist het autoverkeer en speelt die een te dominante rol in het gebied. ‘Het geeft een botsing van verkeersfuncties, je zou er een functie van moeten maken’, vond Karin Brouwer. ‘En als je er een 30-kilometerzone van maakt, heb je helemaal geen rotonde meer nodig.’

Het lijkt er dus op dat de raad eerst gaat voor een oplossing met verkeersremmende maatregelen en 30 kilometer, hoe precies blijft nog even de vraag waar verkeersdeskundigen naar moeten kijken. Dan gaat het over zebrapaden, desnoods in de regenboogkleuren aldus CDA en GroenLinks, middengeleiders, plateaus, verhogingen, bloembakken en wat al niet meer. Alles om de snelheid er maar uit te halen. Alleen ook weer oppassen dat drempels geluidsoverlast voor bewoners geven.

Kruispunt Meppelerweg Steenbergerweg rotonde verkeersremmende maatregelen fietsenstalling Zuidwolde gebiedsontwikkeling visie
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.