Gemeentebelangen wil beperkte kweek medicinale wiet toestaan

Gemeentebelangen wil beperkte kweek medicinale wiet toestaan

13-01-2018

Door Peter Nefkens op vrijdag 12 januari 2018 09:55

Zuidwolde - Als het aan Gemeentebelangen ligt, krijgen mensen met een medische verklaring de mogelijkheid om zelf medicinale wiet te kweken. Op die manier kan olie verkregen worden met een hogere concentratie THC, die niet bij de drogist ligt.

Dat staat in het verkiezingsprogramma van de grootste partij van De Wolden. Gemeentebelangen ziet dat mensen met bijvoorbeeld reuma of kanker baat hebben bij het gebruik van cannabisolie en wil daarom faciliteiten bieden. Om te voorkomen dat de politie bij deze mensen planten in beslag neemt, moeten wel spelregels worden opgesteld. 'Die zijn bijvoorbeeld een medische verklaring, niet meer dan vijf planten en alleen voor eigen gebruik.' Het is één van de actiepunten in het programma, waar 'Doen is het nieuwe denken' de slogan is.

Halve wethouder

Gemeentebelangen is met acht zetels de grootste fractie en zit met twee wethouders voor 1,5 fte in het college van B en W. Jan ten Kate is fullttime wethouder, Jan van 't Zand is de halve wethouder. In het programma wordt opgemerkt dat de afgelopen vier jaar is gebleken dat de invulling van die halve wethouder in de praktijk betekende dat het een fulltime functie was. 'We hebben ruime ambities en er komt ook de komende vier jaar veel op ons af. Daarom is het voor Gemeentebelangen niet vanzelfsprekend dat er de komende vier jaar weer gewerkt gaat worden met 2,5 wethouder.'

Gemeentebelangen wil de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden ook de komende vier jaar door laten lopen. 'Nergens anders komt de kracht van onze samenleving beter naar voren dan bij dit initiatief.' GB wil inwoners de ruimte geven. 'Als onze inwoners meer ruimte nodig hebben, dan willen wij ervoor zorgen dat die ruimte er komt, zodat ook initiatieven die niet binnen de lijntjes passen de ruimte krijgen. We geloven niet in blauwdrukken, omdat elk dorp verschillend is.'

Excellent

In het verkiezingsprogramma komen meerdere thema’s aan de orde. Excellente dienstverlening is voor Gemeentebelangen een hoofdthema. 'Onze inwoners kunnen niet kiezen om met een andere gemeente zaken te gaan doen. Dit betekent voor Gemeentebelangen dat onze dienstverlening 100% op orde moet zijn. Vandaag een vraag stellen, betekent morgen een antwoord. We willen graag dat inwoners hun verantwoordelijkheid nemen op velerlei gebied, maar op het gebied van dienstverlening zal de gemeente haar verantwoordelijkheid moeten nemen.'
Wat de grootste Wolder partij betreft moet gekeken worden hoe de grondvoorraad voor het bouwen van woningen kan worden uitgebreid. GB staat open voor nieuwe woonvormen, zeker als het gaat om jongerenhuisvesting. De forse opdracht die er ligt op het gebied van asbestsanering, kan benut worden door direct zonnepanelen te plaatsen.
De functie van sociale ombudsvrouw kan verdwijnen, omdat een zorgcoördinator moet worden aangesteld. 'Dit om te voorkomen dat meerdere mensen met hetzelfde bezig zijn en om achterliggende problemen niet over het hoofd te zien.' Gemeentebelangen bepleit ook een verbreding van de A28 van knooppunt Lankhorst tot Hoogeveen en verdubbeling van de N48.

Link artikel Meppeler Courant
wietteelt verkiezingsprogramma cannabis excellente dienstverlenging A28 N48 verdubbeling
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.