Gemeentebelangen wil beperkte kweek medicinale wiet toestaan

Gemeentebelangen wil beperkte kweek medicinale wiet toestaan

13-01-2018

Door Peter Nefkens op vrijdag 12 januari 2018 09:55

Zuidwolde - Als het aan Gemeentebelangen ligt, krijgen mensen met een medische verklaring de mogelijkheid om zelf medicinale wiet te kweken. Op die manier kan olie verkregen worden met een hogere concentratie THC, die niet bij de drogist ligt.

Dat staat in het verkiezingsprogramma van de grootste partij van De Wolden. Gemeentebelangen ziet dat mensen met bijvoorbeeld reuma of kanker baat hebben bij het gebruik van cannabisolie en wil daarom faciliteiten bieden. Om te voorkomen dat de politie bij deze mensen planten in beslag neemt, moeten wel spelregels worden opgesteld. 'Die zijn bijvoorbeeld een medische verklaring, niet meer dan vijf planten en alleen voor eigen gebruik.' Het is één van de actiepunten in het programma, waar 'Doen is het nieuwe denken' de slogan is.

Halve wethouder

Gemeentebelangen is met acht zetels de grootste fractie en zit met twee wethouders voor 1,5 fte in het college van B en W. Jan ten Kate is fullttime wethouder, Jan van 't Zand is de halve wethouder. In het programma wordt opgemerkt dat de afgelopen vier jaar is gebleken dat de invulling van die halve wethouder in de praktijk betekende dat het een fulltime functie was. 'We hebben ruime ambities en er komt ook de komende vier jaar veel op ons af. Daarom is het voor Gemeentebelangen niet vanzelfsprekend dat er de komende vier jaar weer gewerkt gaat worden met 2,5 wethouder.'

Gemeentebelangen wil de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden ook de komende vier jaar door laten lopen. 'Nergens anders komt de kracht van onze samenleving beter naar voren dan bij dit initiatief.' GB wil inwoners de ruimte geven. 'Als onze inwoners meer ruimte nodig hebben, dan willen wij ervoor zorgen dat die ruimte er komt, zodat ook initiatieven die niet binnen de lijntjes passen de ruimte krijgen. We geloven niet in blauwdrukken, omdat elk dorp verschillend is.'

Excellent

In het verkiezingsprogramma komen meerdere thema’s aan de orde. Excellente dienstverlening is voor Gemeentebelangen een hoofdthema. 'Onze inwoners kunnen niet kiezen om met een andere gemeente zaken te gaan doen. Dit betekent voor Gemeentebelangen dat onze dienstverlening 100% op orde moet zijn. Vandaag een vraag stellen, betekent morgen een antwoord. We willen graag dat inwoners hun verantwoordelijkheid nemen op velerlei gebied, maar op het gebied van dienstverlening zal de gemeente haar verantwoordelijkheid moeten nemen.'
Wat de grootste Wolder partij betreft moet gekeken worden hoe de grondvoorraad voor het bouwen van woningen kan worden uitgebreid. GB staat open voor nieuwe woonvormen, zeker als het gaat om jongerenhuisvesting. De forse opdracht die er ligt op het gebied van asbestsanering, kan benut worden door direct zonnepanelen te plaatsen.
De functie van sociale ombudsvrouw kan verdwijnen, omdat een zorgcoördinator moet worden aangesteld. 'Dit om te voorkomen dat meerdere mensen met hetzelfde bezig zijn en om achterliggende problemen niet over het hoofd te zien.' Gemeentebelangen bepleit ook een verbreding van de A28 van knooppunt Lankhorst tot Hoogeveen en verdubbeling van de N48.

Link artikel Meppeler Courant
wietteelt verkiezingsprogramma cannabis excellente dienstverlenging A28 N48 verdubbeling