Begroting 2019 - Gemeentebelangen loopt warm voor kunstgras

Begroting 2019 - Gemeentebelangen loopt warm voor kunstgras

08-11-2018

Voetbalvereniging Wacker, Ruinerwold en Ruinen hebben duidelijke belangstelling getoond voor kunstgras. In een gezamenlijke poging dit te realiseren hebben zij niet alleen de leden maar ook de gemeenteraad meegenomen in hun zoektocht naar kunstgras. Gemeentebelangen draagt net als deze clubs kunstgras een warm hart toe.
‘Niet alleen het jaar rond kunnen sporten, maar toekomstbestendige voorzieningen, een goed woon- en vestigingsklimaat en de leefbaarheid in de dorpen zorgen er voor dat Gemeentebelangen zich sterk wil maken voor kunstgras’, aldus Gerrie Hempen-Prent. ‘En verlies daarnaast het positieve effect op de sociale beleidsdoelen, zoals het mee kunnen doen aan de samenleving, een ontmoetingsplaats en de samenhang met WMO welzijn en volksgezondheid vooral niet uit het oog!’

 

Niet alleen kunstgras houdt Gemeentebelangen bezig. Gerrie zegt: ‘Maak een combinatie tussen verschillende onderdelen in de begroting als deze elkaar kunnen versterken’. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij een archeologisch belevingspunt in Ruinen en het Pasmanshuus. ‘Kijk naar kansen en mogelijkheden om dit te combineren in plaats van als losstaande onderdelen te zien.’ Gemeentebelangen diende hiervoor een motie in welke unaniem werd aangenomen. Mocht er een andere locatie gekozen worden zal de wethouder met een voorstel bij de raad terug komen.

Initiatiefrijk De Wolden speelt een belangrijke rol in het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen. ‘Wij vinden het dan ook geen goed idee om geld binnen Initiatiefrijk De Wolden vooraf te gaan reserveren voor jongeren. Net als alle andere initiatieven kunnen ook zij, misschien met wat extra ondersteuning, gewoon aanspraak maken op het totale bedrag van Initiatiefrijk De Wolden!’ Deze ondersteuning is voor Gemeentebelangen mede aanleiding geweest om de functie van dorpscoördinator voor de komende jaren te handhaven. Een amendement van Gemeentebelangen om deze belangrijke functie voor alle initiatiefnemers en dorpsbelangenverenigingen te behouden werd door de hele raad omarmd.  

Aandacht werd er gevraagd voor de verbetering van het evenemententerrein in de Wijk. Een  onderwerp dat al heel, heel lang speelt en waar het dorp erg veel belang aan hecht. Wethouder Jan van ’t Zand zegde na vragen toe dat de Wijk volgend jaar op het verbeterde terrein een feestje kan bouwen. ‘Dit is ook een speerpunt van het college, er zijn mogelijkheden vanuit Initiatiefrijk De Wolden en wellicht kunnen we met een renteloze lening ene heel eind komen.’ Hempen had opgemerkt dat jaarlijks extra kosten worden gemaakt om het terrein na het feest te herstellen. ‘Het lijkt ons wenselijk dat dit initiatief bij het dorp zelf blijft, zodat de Oranjevereniging van De Wijk samen met plaatselijke ondernemers een deugdelijk evenemententerrein aanleggen.’

Gemeentebelangen staat voor een goed financieel beleid. Als je iets wil kost dat meestal geld, zo ook met kunstgras. Daarnaast staan er voor de komende jaren nog meer grote projecten op stapel waar veel geld voor nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de renovatie, verbouw of zelfs nieuwbouw van sporthal en gymzaal in combinatie met dorpshuis “de Boerhoorn’  in Zuidwolde waarbij bedragen van enkele tot meerdere miljoenen niet vreemd zijn. Als fractie van Gemeentebelangen vinden wij dit soort ontwikkelingen zo belangrijk dat na een brede afweging van alle “ambitieuze projecten” een verhoging van de OZB voor ons niet onbespreekbaar is. ‘Ambities mogen wat ons betreft best wat kosten!’

 

Eén van deze ambities is het kunstgras. Met het beschikbaar stellen van 1 miljoen wil Gemeentebelangen een duidelijk signaal afgeven richting sportverenigingen dat wij hun belangstelling serieus nemen. Voor het resterende deel wat nodig is om tot aanleg van kunstgrasvelden over te gaan vragen wij de wethouder om nogmaals met de clubs in overleg te gaan. Fractievoorzitter Gerrie Hempen-Prent: ‘Wij lopen net als in de Wijk, Ruinerwold en Ruinen warm voor kunstgras!’

Begroting 2019 Kunstgras Dorpscoördinator Initiatiefrijk Archeologisch belevingspunt Evenemententerrein De Wijk MFA Mulit functionele accommodatie Gerrie Hempen-Prent