Collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, Doen en Dichtbij

Collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, Doen en Dichtbij

01-05-2018

Donderdag 26 april werd het Collegeprogramma 2018-2022 gepresenteerd met als titel Duurzaam, Doen en Dichtbij. Het "nieuwe" College van Gemeentebelangen en VVD met de wethouders Jan ten Kate (GB), Mirjam Pauwels (VVD) en Jan van 't Zand (GB) gaan de komende 4 jaar aan de slag met de uitvoering van het programma. De opengevallen plaatsen in de gemeenteraad werden ingenomen door Gerbrand Gol en Petra Haanstra (Gemeentebelangen De Wolden) en Oscar Pont (VVD).

Informeren en Formeren

Vanaf 23 maart 2018 heeft dhr. Frits Alberts zich ingezet voor het proces om te komen tot een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen. Gelet op de uitkomst was het niet vreemd dat er na het horen van de niet-college gebonden partijen al snel kon worden overgegaan tot het vormen van een coalitie van Gemeentebelangen en VVD.

Raadsbreedprogramma

Voordat overgegaan werd naar de vorminig van een College was het komen tot een raadsbreed gedragen programma 'Samen Verantwoordelijk'. Onderdeel hiervan was een open brief met een oproep aan de Woldense samenleving om mee te denken welke thema's zij belangrijk vinden om de komende 4 jaar de nadruk op te leggen. Vooraf waren er door alle fracties vijf centrale thema's voor de komende periode als mogelijk belangrijk aangeduid: Dienstverlening, omgevingsvisie, bereikbaarheid, duurzaamheid en maatschappelijke participatie/zelfredzaamheid. De open brief leidde tot 91 reacties, van een eenvoudige like tot soms een reactie van 1 of meerdere pagina's. Alle inbreng is bij het opstellen van het Collegeprogramma meegenomen of komt op een later moment terug in de dialoogbijeenkomsten van de gemeenteraad en inwoners van De Wolden.

Collegeprogramma 2018-2022
'Duurzaam, Doen en Dichtbij'

In deze collegeperiode zal er, op basis van programmasturing, met acht programma’s worden gewerkt. In het programma ‘De Wolden: gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend’ gaat het vooral over de manier waarop we willen besturen. ‘Veiligheid’ is het leidende thema in ‘De Wolden een veilig thuis’. In ‘Duurzaam leven in De Wolden’ komen twee belangrijke speerpunten aan bod: omgevingsvisie en duurzaamheid. Dat we veel ambitie hebben, komt ook terug in het programma ‘De Wolden onderneemt’. Daarna gaat het in ‘De Wolden aantrekkelijk en aangesloten’ vooral over bereikbaarheid en de openbare ruimte. Dat we onze jeugd belangrijk vinden, laten we zien in ‘De Wolden ontwikkelt met kleur en talent’. Uiteraard blijven we ons inzetten voor onze inwoners die ondersteuning nodig hebben. Het programma ‘Gezond meedoen in De Wolden’ laat dat zien. Tot slot zijn ‘sport’ en ‘afval’ samen gebracht in het programma ‘De Wolden actief en opgeruimd’. De uitgangspunten voor een solide financieel beleid zijn verweven door alle programma's heen en wordt dan ook niet als apart programma genoemd maar wel zo benaderd.

Voor het complete Collegeprogramma klik hier

 

Collegevorming Collegeprogramma 2018-2022 wethouders raadsbreed programma 5 thema's 8 programma's Duurzaam Doen Dichtbij Jan ten Kate Jan van 't Zand Mirjam Pauwels VVD Gemeentebelangen De Wolden College GB en VVD Open brief
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.