Collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, Doen en Dichtbij

Collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, Doen en Dichtbij

01-05-2018

Donderdag 26 april werd het Collegeprogramma 2018-2022 gepresenteerd met als titel Duurzaam, Doen en Dichtbij. Het "nieuwe" College van Gemeentebelangen en VVD met de wethouders Jan ten Kate (GB), Mirjam Pauwels (VVD) en Jan van 't Zand (GB) gaan de komende 4 jaar aan de slag met de uitvoering van het programma. De opengevallen plaatsen in de gemeenteraad werden ingenomen door Gerbrand Gol en Petra Haanstra (Gemeentebelangen De Wolden) en Oscar Pont (VVD).

Informeren en Formeren

Vanaf 23 maart 2018 heeft dhr. Frits Alberts zich ingezet voor het proces om te komen tot een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen. Gelet op de uitkomst was het niet vreemd dat er na het horen van de niet-college gebonden partijen al snel kon worden overgegaan tot het vormen van een coalitie van Gemeentebelangen en VVD.

Raadsbreedprogramma

Voordat overgegaan werd naar de vorminig van een College was het komen tot een raadsbreed gedragen programma 'Samen Verantwoordelijk'. Onderdeel hiervan was een open brief met een oproep aan de Woldense samenleving om mee te denken welke thema's zij belangrijk vinden om de komende 4 jaar de nadruk op te leggen. Vooraf waren er door alle fracties vijf centrale thema's voor de komende periode als mogelijk belangrijk aangeduid: Dienstverlening, omgevingsvisie, bereikbaarheid, duurzaamheid en maatschappelijke participatie/zelfredzaamheid. De open brief leidde tot 91 reacties, van een eenvoudige like tot soms een reactie van 1 of meerdere pagina's. Alle inbreng is bij het opstellen van het Collegeprogramma meegenomen of komt op een later moment terug in de dialoogbijeenkomsten van de gemeenteraad en inwoners van De Wolden.

Collegeprogramma 2018-2022
'Duurzaam, Doen en Dichtbij'

In deze collegeperiode zal er, op basis van programmasturing, met acht programma’s worden gewerkt. In het programma ‘De Wolden: gastvrij, initiatiefrijk en stimulerend’ gaat het vooral over de manier waarop we willen besturen. ‘Veiligheid’ is het leidende thema in ‘De Wolden een veilig thuis’. In ‘Duurzaam leven in De Wolden’ komen twee belangrijke speerpunten aan bod: omgevingsvisie en duurzaamheid. Dat we veel ambitie hebben, komt ook terug in het programma ‘De Wolden onderneemt’. Daarna gaat het in ‘De Wolden aantrekkelijk en aangesloten’ vooral over bereikbaarheid en de openbare ruimte. Dat we onze jeugd belangrijk vinden, laten we zien in ‘De Wolden ontwikkelt met kleur en talent’. Uiteraard blijven we ons inzetten voor onze inwoners die ondersteuning nodig hebben. Het programma ‘Gezond meedoen in De Wolden’ laat dat zien. Tot slot zijn ‘sport’ en ‘afval’ samen gebracht in het programma ‘De Wolden actief en opgeruimd’. De uitgangspunten voor een solide financieel beleid zijn verweven door alle programma's heen en wordt dan ook niet als apart programma genoemd maar wel zo benaderd.

Voor het complete Collegeprogramma klik hier

 

Collegevorming Collegeprogramma 2018-2022 wethouders raadsbreed programma 5 thema's 8 programma's Duurzaam Doen Dichtbij Jan ten Kate Jan van 't Zand Mirjam Pauwels VVD Gemeentebelangen De Wolden College GB en VVD Open brief