Concept Regionale Energie Strategie regio Drenthe - De Wolden

Concept Regionale Energie Strategie regio Drenthe - De Wolden

28-05-2020

‘Wij Drenten zijn een eigenzinnig volk. We doen dingen graag op onze eigen manier en zijn soms wars van bemoeienis van buitenaf ‘ aldus het voorwoord van de concept RES.
Toch ligt er een landelijke opdracht en daar houden we als Gemeentebelangen niet zo van, maar waar als gemeente wel aan voldaan moet worden. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken om in 2030 op land in totaal 35 TeraWattuur elektriciteit op te wekken uit windenergie en grootschalige zonne-energie. Niet alleen de opgave is groot, maar ook de belangen.

De RES bestaat niet alleen uit hernieuwbare elektriciteit (opwekken) maar ook uit warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de opslag- en energie-infrastructuur.

Hernieuwbare elektriciteit

Ten eerste de stip op de horizon, de ambitie, ten aanzien van het opwekken van elektriciteit, de hernieuwbare elektriciteit. Als Gemeente De Wolden wordt in deze concept nota haar ambitie uitgesproken om 0,1 TWh binnen de RES Drenthe voor onze rekening te nemen. Waarom 0,1TWh en geen 0,3? Gewoon omdat hiermee het eigen verbruik gecompenseerd wordt. Als Gemeentebelangen vinden wij dat hiermee een realistisch bod wordt neergelegd en is er geen sprake van windfietserij (met ambities die onmogelijk waar te maken zijn qua ruimte en tijd)

Naast een realistische ambitie willen wij als Gemeentebelangen bij dit bod gelijk onze voorkeur voor zon op dak boven wind- of zon op land uitspreken. Aangezien alleen zon op dak onvoldoende is om de doelstelling te bereiken begrijpen wij dat het uiteindelijk tot een combinatie zal moeten komen van de verschillende vormen van elektriciteit opwekking.

Het uitgangspunt wat wij onderstrepen is dat ingediende projecten zorgvuldig moeten omgaan met de zichtbare ingrepen in de fysieke leefomgeving.
Drijvende zonneparken – op zandwinlocaties - en hergebruik van de ruimte en infrastructuur bij oude NAM-locaties, zijn wat ons betreft dan ook het onderzoeken waard en spreken ons zeer aan.

Deze ambitie van 0,1TWh invullen met inwoners, jongeren, ondernemers en maatschappelijke organisaties binnen onze gemeente sluit hier naar onze mening dan ook prachtig bij aan. Als Gemeentebelangen vinden wij het betrekken van al deze groepen inwoners bij het invulling geven aan deze ambitie in de overgang naar andere duurzame vormen van elektriciteit opwekken heel belangrijk. Niet alleen de lasten maar ook de lusten in de vorm van 50% lokaal eigendom bij zon- en windprojecten kunnen hier een positieve bijdrage aan geven.  

Warmtetransitie

Ten aanzien van warmtetransitie zijn er binnen onze gemeente al vele stappen gezet. Denk bijvoorbeeld aan de energiescan die reeds gemeentelijk is ingezet om te komen tot een goede isolering van woningen en gebouwen. En wat te denken van het convenant voor het alternatief voor aardgas in 2030 welke met de netbeheerder Rendo is ondertekend. Jammer dat tegen de prachtige ambitie om de hele gemeente in 2030 te voorzien van biogas; gewoon omdat het kan, een kort geding aangespannen wordt. Naar onze mening een defensief middel waarmee juist een positieve en realistische ambitie om te komen tot verduurzaming van deze gemeente op een andere manier ingevuld zal moeten worden. Wethouder verzin een list! Met dit soort bemoeienissen denken wij als Gemeentebelangen wel dat het draagvlak onder een groot deel van de inwoners afneemt en de maatschappelijke tegenstelling en (polarisatie) toeneemt. ‘Wij Drenten zijn namelijk een eigenzinnig volk. We doen dingen graag op onze eigen manier en zijn soms wars van bemoeienis van buitenaf. ‘

Infrastructuur

Past de voorgaande ambitie bij de huidige infrastructuur? Het netwerk moet de komende jaren fors meegroeien met de opgave voor grootschalige opwek en gebruik. Omdat dit bovengronds ingrijpt op het landschap zouden wij als Gemeentebelangen graag zien dit zoveel mogelijk ondergronds te realiseren; als het kan natuurlijk.

 

Als Drenten, maar ook als Gemeentebelangen: ‘Geloven wij in de kracht van lokaal, de kracht van mensen die zelf de mouwen opstropen. Ons motto is niet praten, maar doen. Onze insteek is nuchter en realistisch.’
Moet de hele energietransitie dan maar onder stoom en kokend water tot stand komen?  Als Gemeentebelangen zeggen wij gebruik je boerenverstand en zit de uitdaging juist  in het vinden van een balans tussen de snelheid waarmee de infrastructuur uitgebreid kan worden, welk warmtenet, de kosten, de ruimte die het inneemt, de benodigde vakkennis en arbeidskracht en als laatste maar belangrijkste de betrokkenheid en wensen van onze inwoners en bedrijven.

 

RES RES Drenthe Energietransitie Warmtetransitie hernieuwbare electriciteit opwekken energie Infrastructuur Regionale Energie Strategie Gemeentebelangen De Wolden
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.