Geen Drents Bermberaad voor Gemeentebelangen

Geen Drents Bermberaad voor Gemeentebelangen

25-03-2021

Ecologisch bermbeheer wie kan daar nu op tegen zijn? Vergroten van de biodiversiteit, verbeteren van de leefomgeving voor bloemen, bijen, vlinders en andere insecten. En wat te denken van het aanzicht van deze bloemrijke bermen voor onze inwoners en recreanten? Vanzelfsprekend dient het beleid ter ondersteuning bij het bestrijden van niet alleen de Eikenprocessierups maar ook bij het beheersen van de plaagsoorten, de invasieve exoten, vanwege hun belastende eigenschappen voor de inheemse flora en fauna.  

“Eén onderdeel uit het besluit is voor Gemeentebelangen De Wolden géén vanzelfsprekendheid: De consequentie om bij uitbreiding van het ecologisch bermbeheer aan te sluiten bij het Drents Bermberaad” aldus woordvoerder Pieter Groot.

Tussen de regels door is dit in de nota wel door het College opgenomen. Hij vervolgt: “Het kan toch niet zo zijn dat als je voldoet aan de voorwaarden je ook maar toe moet treden? Het blijkt dat we het tot op heden prima redden met onze ‘status aparte’ in de provincie. De consequentie om aan te sluiten bij het Drents Bermberaad is daarmee wat ons betreft dus overbodig”

De doelen van ecologisch bermbeheer zijn wat Gemeentebelangen betreft niet de zogenaamde ‘vrijblijvende’ afspraken van het Drents Bermberaad.  Zoals bijvoorbeeld de te realiseren kwantiteit, kwaliteit plus het plannen en monitoren van de resultaten. Of het bekend maken van activiteiten en resultaten op 22 mei, de internationale dag van de biodiversiteit. Én voortvloeiend uit al dat plannen en monitoren natuurlijk het jaarlijks evalueren. “Als Gemeentebelangen vragen wij ons af hoeveel ambtenaren wij van het werk willen houden met dit soort activiteiten.  Als je extra geld wil besteden aan ecologisch bermbeheer kan dat prima zonder aan te sluiten bij het Drents Bermberaad” stelt Groot.

Met een wijziging op het voorstel door het indienen van een amendement hoopte Gemeentebelangen de andere fracties mee te krijgen. De reactie van de wethouder was voor een meerderheid voldoende om het amendement niet te ondersteunen zodat deze na overleg binnen de fractie ingetrokken is. Het belang van Ecologisch Bermbeheer staat voorop, zelfs als toetreding tot het Drents Bermberaad de consequentie is.

Het opstellen van een communicatieplan over ecologisch bermbeheer richting onze inwoners vindt Gemeentebelangen een goed plan. Pieter Groot voegt toe: “Maar een communicatieplan mag nooit, nooit de reden zijn om in de toekomst te gaan handhaven op het maaien van de gemeentelijke bermen, het gazonbeheer. Net als bij de stukjes gemeentegrond die nu door inwoners onderhouden worden, het bermgebruik door derden. Voorkom betutteling maar neem de inwoners mee in het doel van ecologisch bermbeheer en overtuig hen op basis van argumenten om niet meer zelf te maaien.”

Uitbreiding van ecologisch bermbeheer zorgt voor uitbreiding van het budget. Een verdubbeling van het aantal bermen zorgt voor een verdubbeling van het budget. De keuze om dit alleen bij de meest kansrijke bermen toe te passen is voor de fractie van Gemeentebelangen dan ook een logische keuze. Overigens zijn de personele gevolgen bij de financiële consequenties in deze beleidsnota nog niet meegenomen. Niet alles hoeft wat Gemeentebelangen betreft langs de lat van de financiën gelegd te worden. Zeker niet als het gaat om de leefomgeving van onze inwoners. Echter een balans tussen inkomsten- en uitgaven past bij een goed financieel beleid. Tenslotte kun je het geld maar één keer uitgeven. Dus niet en-en-en, maar keuzes maken. Bij behandeling van de kadernota in juni van dit jaar zal met een goed onderbouwd en compleet financieel voorstel een weloverwogen en definitief besluit door de gemeenteraad genomen kunnen worden.  

Groot besluit: “Het behoud van het mooie landschap in De Wolden, waarin natuur, wonen en economie naast elkaar bestaan is ons als Gemeentebelangen richting de toekomst, zonder Drents Bermberaad, wel wat waard.”

 

Ecologisch Bermbeheer Drents Bermberaad Communicatieplan Bestrijden Eikenprocessierups Invasieve exoten amendement ingetrokken
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.