Geen Drents Bermberaad voor Gemeentebelangen

Geen Drents Bermberaad voor Gemeentebelangen

25-03-2021

Ecologisch bermbeheer wie kan daar nu op tegen zijn? Vergroten van de biodiversiteit, verbeteren van de leefomgeving voor bloemen, bijen, vlinders en andere insecten. En wat te denken van het aanzicht van deze bloemrijke bermen voor onze inwoners en recreanten? Vanzelfsprekend dient het beleid ter ondersteuning bij het bestrijden van niet alleen de Eikenprocessierups maar ook bij het beheersen van de plaagsoorten, de invasieve exoten, vanwege hun belastende eigenschappen voor de inheemse flora en fauna.  

“Eén onderdeel uit het besluit is voor Gemeentebelangen De Wolden géén vanzelfsprekendheid: De consequentie om bij uitbreiding van het ecologisch bermbeheer aan te sluiten bij het Drents Bermberaad” aldus woordvoerder Pieter Groot.

Tussen de regels door is dit in de nota wel door het College opgenomen. Hij vervolgt: “Het kan toch niet zo zijn dat als je voldoet aan de voorwaarden je ook maar toe moet treden? Het blijkt dat we het tot op heden prima redden met onze ‘status aparte’ in de provincie. De consequentie om aan te sluiten bij het Drents Bermberaad is daarmee wat ons betreft dus overbodig”

De doelen van ecologisch bermbeheer zijn wat Gemeentebelangen betreft niet de zogenaamde ‘vrijblijvende’ afspraken van het Drents Bermberaad.  Zoals bijvoorbeeld de te realiseren kwantiteit, kwaliteit plus het plannen en monitoren van de resultaten. Of het bekend maken van activiteiten en resultaten op 22 mei, de internationale dag van de biodiversiteit. Én voortvloeiend uit al dat plannen en monitoren natuurlijk het jaarlijks evalueren. “Als Gemeentebelangen vragen wij ons af hoeveel ambtenaren wij van het werk willen houden met dit soort activiteiten.  Als je extra geld wil besteden aan ecologisch bermbeheer kan dat prima zonder aan te sluiten bij het Drents Bermberaad” stelt Groot.

Met een wijziging op het voorstel door het indienen van een amendement hoopte Gemeentebelangen de andere fracties mee te krijgen. De reactie van de wethouder was voor een meerderheid voldoende om het amendement niet te ondersteunen zodat deze na overleg binnen de fractie ingetrokken is. Het belang van Ecologisch Bermbeheer staat voorop, zelfs als toetreding tot het Drents Bermberaad de consequentie is.

Het opstellen van een communicatieplan over ecologisch bermbeheer richting onze inwoners vindt Gemeentebelangen een goed plan. Pieter Groot voegt toe: “Maar een communicatieplan mag nooit, nooit de reden zijn om in de toekomst te gaan handhaven op het maaien van de gemeentelijke bermen, het gazonbeheer. Net als bij de stukjes gemeentegrond die nu door inwoners onderhouden worden, het bermgebruik door derden. Voorkom betutteling maar neem de inwoners mee in het doel van ecologisch bermbeheer en overtuig hen op basis van argumenten om niet meer zelf te maaien.”

Uitbreiding van ecologisch bermbeheer zorgt voor uitbreiding van het budget. Een verdubbeling van het aantal bermen zorgt voor een verdubbeling van het budget. De keuze om dit alleen bij de meest kansrijke bermen toe te passen is voor de fractie van Gemeentebelangen dan ook een logische keuze. Overigens zijn de personele gevolgen bij de financiële consequenties in deze beleidsnota nog niet meegenomen. Niet alles hoeft wat Gemeentebelangen betreft langs de lat van de financiën gelegd te worden. Zeker niet als het gaat om de leefomgeving van onze inwoners. Echter een balans tussen inkomsten- en uitgaven past bij een goed financieel beleid. Tenslotte kun je het geld maar één keer uitgeven. Dus niet en-en-en, maar keuzes maken. Bij behandeling van de kadernota in juni van dit jaar zal met een goed onderbouwd en compleet financieel voorstel een weloverwogen en definitief besluit door de gemeenteraad genomen kunnen worden.  

Groot besluit: “Het behoud van het mooie landschap in De Wolden, waarin natuur, wonen en economie naast elkaar bestaan is ons als Gemeentebelangen richting de toekomst, zonder Drents Bermberaad, wel wat waard.”

 

Ecologisch Bermbeheer Drents Bermberaad Communicatieplan Bestrijden Eikenprocessierups Invasieve exoten amendement ingetrokken