Amendement vrijliggend fietspad Linderweg erin gefietst!

Amendement vrijliggend fietspad Linderweg erin gefietst!

27-10-2022

Een vrijliggend fietspad Linderweg tot aan de bebouwde kom van Linde. In de raadsvergadering van donderdag 27 oktober is namens Gemeentebelangen De Wolden een amendement ingebracht die oproept, na de fietsbrug over de N4, voor de laatste 190 meter tot aan het kombord van Linde alle mogelijkheden in te zetten op om het oorspronkelijke uitgangspunt, een vrijliggend fietspad, te realiseren.
Unaniem is door de raad het amendement aangenomen waarmee het college aan de slag kan in plaats van verplaatsen van het kombord nu alle mogelijkheden, eventueel zelfs onteigenen, inzetten.

Historie
Een fietsbrug over de N48 en een vrijliggende fietspad langs de Linderweg vergroot de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen tussen Zuidwolde, Linde, Dedemsvaart en vice versa. Het vrijliggende fietspad langs de Linderweg vanaf Linde tot zelfs een stukje op het grondgebied van Dedemsvaart is inmiddels gerealiseerd. Alleen het laatste stuk rest nog. Vanaf de Ommerweg tot Linde met een fietsbrug over en de laatste 190 meter tot aan de bebouwde kom Een project van 1,3 miljoen waar een aanvullend krediet van 165.000 euro voor nodig is.

Raadsvoorstel extra budget
Gelet op alle kostenverhogende omstandigheden; loonkosten, energiekosten, brandstof e.d. waar we nu mee te maken hebben vind de fractie van Gemeentebelangen deze verhoging goed te verantwoorden. Wij zijn dan ook akkoord met het toekennen van dit aanvullende bedrag.

Houtje-touwtje oplossing
Met het voorstel over de invulling van de laatste 190 meter richting de bebouwde kom van Linde ligt dit anders. Een houtje-touwtje oplossing: een niet-optimale oplossing, enigszins acceptabel, maar zeker voor verbetering vatbaar. De basis onder het hele project fietspad Linderweg was en is het aanleggen van een vrijliggend fietspad. De doelstelling, het realiseren van een verkeersveilige fietsverbinding voor het hele traject is gebaat bij het aanleggen van een vrijliggend fietspad voor een optimale veiligheid in plaats van suggestieve, of schijnveiligheid.

Raadsvoorstel
In het gedane voorstel aan de raad wordt gesproken over: ‘redelijk’ draagvlak voor het verplaatsen van het bebouwde kombord en de weg verder in te richten als 30km zone. ‘Helaas is het niet gelukt om over de laatste 190 meter een fietspad aan te leggen’. ‘Ondanks positieve betrokkenheid van belanghebbenden lukt het niet om iedereen op één lijn te krijgen betreffende de gewenste inrichting’.
In reactie hierop roepen wij het college op om lef te tonen en te stoppen met polderen. Individuele belangen moeten ter harte moeten worden genomen maar in dit geval staat voor ons als Gemeentebelangen de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen voorop.

Precedentwerking
Of wat te denken van de precedentwerking, de ongelijkheid, die hier mee gecreëerd wordt bij de aanleg van toekomstige fietspaden of wat te denken bij woningbouw.
“U wil niet dat er een fietspad komt nou dan verleggen we toch gewoon de bebouwde kom….of dan bouwen we wel ergens anders hoor…” aldus woordvoerder Pieter Groot. “Als gemeente geef je naar onze mening een slecht signaal af richting verkeersveiligheid en richting inwoners. Akkoord gaan met het huidige voorstel zorgt er naar de mening van Gemeentebelangen voor dat de basis onder het hele project wegvalt. Waarom een investering van 1,3 miljoen als je zoals eerder voorgesteld het met een paar verfstrepen op het viaduct op had kunnen lossen?”

Amendement
Er wordt een amendement ingediend waarbij wij het College ondersteunen en  oproepen om voor de laatste 190 meter tot aan de huidige bebouwde kom van Linde alle mogelijkheden in te zetten om te komen tot het realiseren van een vrijliggend fietspad.
Geen houtje-touwtje oplossing maar laat zien dat je staat voor de verkeersveiligheid in De Wolden en ga desnoods de procedures in. Ontknoop de fietsbrug en het laatste deel fietspad en laat beide trajecten tegelijk naast elkaar lopen. De laatste 190 meter mag niet voor vertraging zorgen. Zorg wel voor een tijdelijke veilige aansluiting op de bestaande rijweg. Start zo snel mogelijk met de aanleg van de fietsbrug en pak tegelijkertijd de mogelijkheden op om ook voor het laatste deel richting bebouwde kom van Linde een vrijliggend fietspad te realiseren.

 

Fietsbrug N48 vrijliggende fietspad Linde Zuidwolde Dedemsvaart verkeersveiligheid onveiligheid amendement