Motie tegen aanwijzen Natura2000 gebieden

Motie tegen aanwijzen Natura2000 gebieden

07-11-2019

In navolging van de gemeente Hardenberg hebben wij als fractie van Gemeentebelangen, mede namens de VVD een motie ingediend. Een motie gebaseerd op een recentelijk verschenen plan van de vogelbescherming om nieuwe locaties aan te gaan wijzen als Natura 2000 gebieden. Specifiek wordt het Reestdal in onze gemeente daarin genoemd. Met deze motie willen wij onze zorgen uit spreken dat het in deze tijd met allerlei maatschappelijke verhitte discussies rondom het stikstofbeleid niet wenselijk is nieuwe Natura 2000 gebieden aan te wijzen. Zeker gelet op de gevolgen voor onze agrarische- en bouwbedrijven die naast de onzekerheid die er al is, nu opnieuw geconfronteerd worden met reorganisatie, verplaatsing of beeindigen van hun bedrijfsvoering. Het aanwijzen van extra Natura2000 gebieden kan daarnaast leiden tot economische krimp. 

Als Gemeentebelangen zien wij meer in het streven naar een evenwicht in de verschillende belangen die er zijn: op het gebied van wonen, werk en natuur. (sociaal-maatschappelijke-, economische-, en natuurbelangen) Om te komen tot een evenwicht in deze belangen is een helder besluit van de landelijke overheid inzake het stikstofbeleid waarin de signalen van (agrarische) ondernemers serieus zijn meegenomen noodzakelijk. Wat Gemeentebelangen betreft past het ad hoc gaan aanwijzen van nieuwe Natura2000 gebieden hier niet bij.

Met deze motie verzoeken wij  het College dan ook het genoemde oordeel in overleg met de agrarische- en bouwsector als een gezamenlijk standpunt bij de verantwoordelijke ministeries kenbaar te maken en te verdedigen.

Tijdens de vergadering was er nog even een discussie over het aanpassen van de motie. In het evenwicht tussen alle belangen vinden wij het als Gemeentebelangen belangrijk om de motie zo duidelijk mogelijk te houden. Naast natuurbelangen mogen de belangen van de eerder genoemde sectoren, de agrarische- en bouwsector, naar ons idee wel eens wat meer belicht worden.

Bekijk hier de motie

 

Motie motie vreemd aan de orde Natura2000 Natura 2000 gebieden evenwicht wonen werk natuur agrarische- en bouwsector standpunt ministeries Stikstofbeleid
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.