Motie tegen aanwijzen Natura2000 gebieden

Motie tegen aanwijzen Natura2000 gebieden

07-11-2019

In navolging van de gemeente Hardenberg hebben wij als fractie van Gemeentebelangen, mede namens de VVD een motie ingediend. Een motie gebaseerd op een recentelijk verschenen plan van de vogelbescherming om nieuwe locaties aan te gaan wijzen als Natura 2000 gebieden. Specifiek wordt het Reestdal in onze gemeente daarin genoemd. Met deze motie willen wij onze zorgen uit spreken dat het in deze tijd met allerlei maatschappelijke verhitte discussies rondom het stikstofbeleid niet wenselijk is nieuwe Natura 2000 gebieden aan te wijzen. Zeker gelet op de gevolgen voor onze agrarische- en bouwbedrijven die naast de onzekerheid die er al is, nu opnieuw geconfronteerd worden met reorganisatie, verplaatsing of beeindigen van hun bedrijfsvoering. Het aanwijzen van extra Natura2000 gebieden kan daarnaast leiden tot economische krimp. 

Als Gemeentebelangen zien wij meer in het streven naar een evenwicht in de verschillende belangen die er zijn: op het gebied van wonen, werk en natuur. (sociaal-maatschappelijke-, economische-, en natuurbelangen) Om te komen tot een evenwicht in deze belangen is een helder besluit van de landelijke overheid inzake het stikstofbeleid waarin de signalen van (agrarische) ondernemers serieus zijn meegenomen noodzakelijk. Wat Gemeentebelangen betreft past het ad hoc gaan aanwijzen van nieuwe Natura2000 gebieden hier niet bij.

Met deze motie verzoeken wij  het College dan ook het genoemde oordeel in overleg met de agrarische- en bouwsector als een gezamenlijk standpunt bij de verantwoordelijke ministeries kenbaar te maken en te verdedigen.

Tijdens de vergadering was er nog even een discussie over het aanpassen van de motie. In het evenwicht tussen alle belangen vinden wij het als Gemeentebelangen belangrijk om de motie zo duidelijk mogelijk te houden. Naast natuurbelangen mogen de belangen van de eerder genoemde sectoren, de agrarische- en bouwsector, naar ons idee wel eens wat meer belicht worden.

Bekijk hier de motie

 

Motie motie vreemd aan de orde Natura2000 Natura 2000 gebieden evenwicht wonen werk natuur agrarische- en bouwsector standpunt ministeries Stikstofbeleid