Boeren in het Reestdal

Boeren in het Reestdal

01-01-2022

In 1993 begint het boerenleven voor Nico van Raalte en zijn vrouw Hermien aan de Paardelanden, een buurtschap tussen Linde en Drogteropslagen. Met twaalf koeien startten ze in het achterhuis. Twaalf jaar later zijn ze daar, met inmiddels  40 koeien en 380.000 liter geleverde melk, uit hun jasje gegroeid.  In 2005 bouwen ze een ligboxenstal waar nu meer dan 100 koeien staan. Hier spreken we hen.

Nico is opgegroeid naast  het Gemeentehuis in Zuidwolde. Een burgerjongen die er altijd van droomde boer te worden. Hij heeft de landbouwschool succesvol afgerond en ontmoet Hermien in 1988. Zij is opgegroeid als boerendochter in Linde, vlakbij haar huidige woonplek. Toen kon ze nog niet weten dat ze een mooie boerentoekomst op deze prachtige locatie zou opbouwen.

Natura2000

Waar Nico inmiddels fulltime boer is, werkt Hermien daarnaast in de zorg. Op dit moment melken ze ruim 100 koeien en beschikken ze over 67 hectare land, dat aan beide kanten van de Reest ligt. Dit land is deels eigendom van ‘het Drents Landschap’, maar ze mogen het beheren en gebruiken. In het uitoefenen van het boerenbedrijf hebben ze nu nog geen last van het Reestdal: “Zolang het maar geen Natura2000-gebied wordt, want dan zitten we er midden in” aldus Nico en Hermien.

"Goede samenwerking tussen boer en natuur"

‘Natura2000’ zijn beoogde natuurgebieden. Ina van Goor, nummer 10 op de lijst van Gemeentebelangen en zelf werkzaam in de agrarische sector,: “Er kunnen geen nieuwe Natura2000-gebieden bijkomen. Het aantal staat vast, maar ze kunnen wel formeel als natuurgebied worden aangemerkt. Dan wordt het Natura2000 gebied dus niet groter, maar het natuurgebied zèlf wel.” Jullie laten zien dat ook zonder deze status er hier in het Reestdal een goede samenwerking tussen boer en natuur mogelijk is.”

“Met de beeldvorming rondom de relatie tussen het hele stikstofbeleid en de natuur lijkt het alsof er nooit genoeg natuur is”, meent Nico. “Het is erg belangrijk dat de gemeente zich hier mee bezighoudt!

Opvolging

Met zicht op de toekomst is het boerenleven niet vanzelfsprekend. De twee oudste kinderen van Nico en Hermien volgen een agrarische studie en hebben eventueel interesse om het boerenbedrijf voort te zetten. “De jongste dochter zegt heel duidelijk dit niet te willen. Dan zeg ik wel eens; zij krijgt vast verkering met een boer” grapt Nico. “Als één van de kinderen hier verder wil boeren zou dat erg mooi zijn, want we hebben immers alles zelf opgebouwd. Maar alleen als ze het echt willen! Het is ook goed als ze ander werk vinden en daarvoor kiezen,” meent Hermien.

“Onze oudste werkt buiten de deur en kwam er laatst achter dat ze veel vrije dagen had staan. Zo iets kennen we niet. Op het boerenbedrijf is het veelal hard werken en weinig vrij zijn” zegt Nico.

KoeKroelen.

Het ondernemerschap lijkt dochters Anniek en Dianne van Raalte met de paplepel te zijn ingegoten. In 2019 zijn zij gestart met ‘KoeKroelen, kinderfeestjes op de boerderij’. Samen organiseren zij kinderfeestjes op het melkveebedrijf van hun ouders.  Inmiddels hebben ongeveer 900 kinderen de boerderij bezocht. De kinderfeestjes beginnen met het versieren van een boerencakeje, daarna trekken de kinderen een overall aan en is het tijd voor een rondleiding. De kinderen kroelen met de kalfjes, nemen een kijkje in de melkstal en mogen natuurlijk zelf een (nep)koe proberen te melken. Dianne: ‘’Ik vind het mooi om te zien hoe kinderen geïnteresseerd zijn in de boerderij en alles eromheen. Wanneer ik melk uit onze melktank tap, krijg ik soms verbaasde gezichten te zien: “is dat nou echte melk?” De gezichten en reacties van de kinderen wanneer ze een slok van de melk nemen is waardevol: ‘’Huh, maar dit is gewone melk die ik thuis ook drink’’ aldus meerdere kinderen.
‘’Ik vind het mooi dat ik op deze laagdrempelige en speelse manier de kinderen iets kan bijbrengen over gezond voedsel.’’ Naast het educatieve gedeelte is er ook veel tijd om lekker te spelen op de boerderij. Anniek: “Ik vind het leuk om activiteiten te bedenken en deze vervolgens met de kinderen uit te voeren. Een boerenzeskamp, het kraken van de melkbus of lekkere poffertjes bakken, bij KoeKroelen kan het allemaal.’’

Biologisch boeren

‘Boeren’ kan tegenwoordig in verschillende vormen. Nico en Hermien hebben al eens een oriënterend gesprek gehad over biologisch boeren. “De wereld om ons heen verandert immers. Misschien moeten we hier in mee gaan. Met biologisch boeren heb je een constantere hogere melkprijs, echter ook hogere kosten. Het moet wel een goed verdienmodel zijn; uiteindelijk willen we ook graag brood op de plank.”

Ooievaar versus biodiversiteit

Het is in De Wolden geen zeldzaamheid dat we deze mooie grote vogel met zijn wit zwarte verenkleed statig op zijn lange rode poten door de landerijen zien lopen. Het Reestdal is dankzij de ooievaar aangewezen als Important Bird Area (IBA), wat uiteindelijk alsnog een  reden kan zijn om het aan te wijzen als Natura2000 gebied. “Dat moeten we niet willen!” meent raadslid Gerbrand Gol, zelf boer in Ruinerwold. Nico beaamt dat er veel ooievaars in het Reestdal zitten; “teveel! De balans in biodiversiteit lijkt zoek. De weidevogels krijgen geen kans met deze hoeveelheden.” Gerbrand voegt toe: “Dat is niet alleen in het Reestdal het geval, als ik het land aan het bewerken ben wordt ik ook in Ruinerwold achtervolgd door grote aantallen ooievaars”.

Om te voorkomen dat we als gemeente De Wolden straks tussen meerdere Natura2000 gebieden komen te liggen, met alle bijkomende beperkingen, wil Gemeentebelangen dat onderzocht wordt of het Reestdal nog steeds terecht IBA gebied is. Draagt de ooievaar bij aan biodiversiteit of werkt de vogel in de huidige aantallen juist averechts op de biodiversiteit? Stop met het afgeven van vergunningen voor nestgelegenheden totdat het onderzoek is afgerond en duidelijk wordt wat het effect is van de ’overmatige’ aanwezigheid van ooievaars op de biodiversiteit.

Controles

De stapeling van controles moet flink verminderd worden als het aan Nico ligt.

“We hebben het afgelopen jaar zoveel controles gehad; de gemeente, waterschap, provincie, RUD, NVWA, ga zo maar door. ” Gerbrand Gol beaamt dit: “Er zijn ontzettend veel instanties. Naar mijn idee zouden de RUD en het waterschap elkaar best kunnen vinden in bepaalde wet- en regelgeving.” Veel besluiten hierover worden op provinciaal en/of landelijk niveau genomen. De gemeente probeert hier - waar mogelijk -  invloed op uit te oefenen.

Nico van Raalte Hermien Bart Paardelanden Linde Boeren Reestdal Ooievaar Natura2000 Koekroelen educatie Anniek Dianne kinderfeestjes biologisch biodiversiteit controles