Start met startnotitie Regionale Energie Strategie Drenthe 1.0

Start met startnotitie Regionale Energie Strategie Drenthe 1.0

26-09-2019

De start van het politieke seizoen tijdens de eerste openbare raadsvergadering met de startnotitie Regionale Energie Strategie Drenthe. Een opstart richting de nationale doelstelling van 35 TWh hernieuwbare elektriciteit -op land in 2030- voor de energieregio Drenthe.

De eerste stap is het bepalen van de bijdrage voor de energieregio Drenthe, 1 van de 30 regio’s die invulling aan deze nationale doelstelling moeten gaan geven. De tweede stap komt er simpel gezegd op neer: hoe gaan wij deze bijdrage binnen Drenthe verdelen en vorm geven? (voor 1 juni 2020)
Wat Gemeentebelangen betreft is deze startnotitie tenminste een goede start, realistisch en realiseerbaar, door drie onderdelen die er naar onze mening bovenuit springen.

  • Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. We laten ons niet gek maken om halsoverkop allerlei beslissingen te nemen. De reden om voor ondertekening van het klimaatakkoord al met een startnotitie te komen om samen met de inwoners te kijken wat gewenst en aanvaardbaar is. Naast gezamelijke verantwoordelijkeheid kan samenwerking leiden tot een goede onderbouwing waarom je wat en waar doet bij invulling van de gezamenlijk opdracht.  
  • Niet alleen de lasten maar ook de lusten voor onze inwoners bij 'minimaal' 50% lokaal eigenaarschap. Als Gemeentebelangen juichen wij zo’n punt toe waarmee tevens ook het draagvlak voor impopulaire maatregelen vergroot kan worden.
  • Zelf regie houden op de invulling van het Drentse deel van de nationale energieopdracht. Bij deze nationale doelstelling geen aanvullende voorwaarden zodat als regio samen met de inwoners naar invulling van de opdracht gekeken kan worden .

Communicatie is misschien wel het belangrijkste onderdeel uit deze startnotitie. Belangrijk vanwege de soms tegenstrijdige belangen die er kunnen zijn. Een goede communicatie die valt of staat met de goede onderbouwing van de gezamenlijke keuzes die gemaakt zullen en moeten worden.  

Na deze stappen is er nog een laatste hobbel in de vorm van de restopgave. Onbewust hangt deze restopgave als een soort zwaard van Damocles boven deze startnotitie als het totaal van de energieregio’s niet voldoet aan de nationale doelstelling van 35TWh. Waarom? Omdat het resterende deel opgeplust zal worden over de regio’s. De vraag kan zijn: moeten wij als energieregio Drenthe dan maar op safe spelen? Een vraag die vast niet alleen binnen onze energieregio zal spelen. Gemeentebelangen De Wolden vindt: 'Wees niet te bang, sta voor je bijdrage en zet echt in op wat kan: realistisch en realiseerbaar, dan sta je pas sterk!'.

 

 

RES DRENTHE 1.0 Regionale Energie Strategie landelijke doelstelling hernieuwbare electtriciteit Startnotitie Gemeentebelangen Lokaal eigenaarschap zelf regie houden zorgvuldigheid boven snelheid
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.