Start met startnotitie Regionale Energie Strategie Drenthe 1.0

Start met startnotitie Regionale Energie Strategie Drenthe 1.0

26-09-2019

De start van het politieke seizoen tijdens de eerste openbare raadsvergadering met de startnotitie Regionale Energie Strategie Drenthe. Een opstart richting de nationale doelstelling van 35 TWh hernieuwbare elektriciteit -op land in 2030- voor de energieregio Drenthe.

De eerste stap is het bepalen van de bijdrage voor de energieregio Drenthe, 1 van de 30 regio’s die invulling aan deze nationale doelstelling moeten gaan geven. De tweede stap komt er simpel gezegd op neer: hoe gaan wij deze bijdrage binnen Drenthe verdelen en vorm geven? (voor 1 juni 2020)
Wat Gemeentebelangen betreft is deze startnotitie tenminste een goede start, realistisch en realiseerbaar, door drie onderdelen die er naar onze mening bovenuit springen.

  • Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. We laten ons niet gek maken om halsoverkop allerlei beslissingen te nemen. De reden om voor ondertekening van het klimaatakkoord al met een startnotitie te komen om samen met de inwoners te kijken wat gewenst en aanvaardbaar is. Naast gezamelijke verantwoordelijkeheid kan samenwerking leiden tot een goede onderbouwing waarom je wat en waar doet bij invulling van de gezamenlijk opdracht.  
  • Niet alleen de lasten maar ook de lusten voor onze inwoners bij 'minimaal' 50% lokaal eigenaarschap. Als Gemeentebelangen juichen wij zo’n punt toe waarmee tevens ook het draagvlak voor impopulaire maatregelen vergroot kan worden.
  • Zelf regie houden op de invulling van het Drentse deel van de nationale energieopdracht. Bij deze nationale doelstelling geen aanvullende voorwaarden zodat als regio samen met de inwoners naar invulling van de opdracht gekeken kan worden .

Communicatie is misschien wel het belangrijkste onderdeel uit deze startnotitie. Belangrijk vanwege de soms tegenstrijdige belangen die er kunnen zijn. Een goede communicatie die valt of staat met de goede onderbouwing van de gezamenlijke keuzes die gemaakt zullen en moeten worden.  

Na deze stappen is er nog een laatste hobbel in de vorm van de restopgave. Onbewust hangt deze restopgave als een soort zwaard van Damocles boven deze startnotitie als het totaal van de energieregio’s niet voldoet aan de nationale doelstelling van 35TWh. Waarom? Omdat het resterende deel opgeplust zal worden over de regio’s. De vraag kan zijn: moeten wij als energieregio Drenthe dan maar op safe spelen? Een vraag die vast niet alleen binnen onze energieregio zal spelen. Gemeentebelangen De Wolden vindt: 'Wees niet te bang, sta voor je bijdrage en zet echt in op wat kan: realistisch en realiseerbaar, dan sta je pas sterk!'.

 

 

RES DRENTHE 1.0 Regionale Energie Strategie landelijke doelstelling hernieuwbare electtriciteit Startnotitie Gemeentebelangen Lokaal eigenaarschap zelf regie houden zorgvuldigheid boven snelheid