Voor vrijwilligers en tegen Ja-Ja sticker

Voor vrijwilligers en tegen Ja-Ja sticker

28-11-2019

Besluitvorming grondstoffenbeleid 2020-2025 De Wolden

Na een dialoogbijeenkomst met de inwoners in de milieustraat gevolgd door een debat in de raad staat is er nu een plan waarover een besluit wordt genomen. Een grondstoffen- in plaats van een afvalstoffenbeleidsplan vanwege de nog waardevolle, herbruikbare grondstoffen.

Een prima plan, gericht op de toekomst, waarin heel veel verschillende onderwerpen uitgebreid aan de orde komen. De inbreng van Gemeentebelangen bij het debat zien wij terug in punten zoals
het betrekken van onze jeugd, de scholen en de aandacht voor het inzamelen bij appartementencomplexen.

Bij het debat spraken inwoners uit tevreden te zijn over de huidige manier van scheiden, de wijze van inzamelen en de kosten hiervan. Het gaat ook best goed maar het kan en moet toch nog beter. In ieder geval om de kosten beheersbaar te houden en het gestelde doel van 100kg restafval te bereiken. Één van die manieren om dit te bereiken is het in dit plan genoemde 1x per 3 weken inzamelen van de verschillende afvalstromen zoals GFT (Groente, Fruit en Tuinafval),  PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons) en restafval. Een andere manier om dit sneller te bereiken is het in 2021 invoeren van Diftar met als hoofddoel: de vervuiler betaald!

Pieter Groot vraag zich af: 'zou het draagvlak, hoe en of inwoners hun afval scheiden, in gevaar kunnen komen? Als je aan 1 knop van de afvalinzameling, (service, kosten, milieu) gaat draaien wat gebeurd er dan met het scheidingsgedrag van onze inwoners?'

Dat zou kunnen gebeuren met de in het plan voorgestelde verandering van oud papier/karton (OPK) ophalen met behulp van vrijwilligers naar rondes rijden door de afvalinzamelaar. De verandering van 4 naar 6 weken is een niet meer dan logische door afname in de totale hoeveelheid papier en karton. Het aan de kant zetten van de vrijwilligers die al jaren hun stinkende best doen niet! Een goed werkend systeem met een goed inzamelings- en scheidingspercentage zou hiermee de nek worden omgedraaid.
Juist door het gebruik van vrijwilligers heeft het ophalen van oud papier een hoge gunfactor. Daarnaast een grote sociale component waarbij de verdiensten uiteindelijke ook nog eens ten goede komen van de plaatselijke clubs of verenigingen van dezelfde vrijwilligers. Op initiatief van Gemeentebelangen wordt er een raadsbreed amendement ingediend waarbij de raad duidelijk uitspreekt het huidige systeem van oud papier en karton ophalen met vrijwilligers in stand te willen houden. Lees hier het volledige amendement
'Misschien zou eenzelfde soort constructie met vrijwilligers, voor het inzamelen van textiel kansen kunnen bieden' vraagt Groot zich af? 'Een mogelijkheid om mee te nemen richting toekomst?'

Een piepklein onderdeeltje in het grondstoffenbeleidsplan en verbonden met het inzamelen van oud papier is de invoering van een ja-ja Sticker. Waarom een ander soort sticker in De Wolden als er nu immers ook al de mogelijkheid is om een sticker te plakken als je iets niet wil ontvangen. Inwoners zouden voortaan met zo'n  in te voeren Ja-Ja sticker verplicht worden om een sticker te gaan plakken als je wel wat wil ontvangen. Als Gemeentebelangen denken wij dat onze inwoners nu al prima zelf in staat zijn om te bepalen of zij reclamedrukwerk en huis- aan huisbladen willen ontvangen. Niet alleen betuttelend, maar kan ook nog eens tot verwarring leiden. En wat te denken van de lokale ondernemers die juist met reclames de mensen in ieder geval nog kunnen bereiken. Wat zou dat voor hen en voor de leefbaarheid van onze kernen gaan betekenen? Terwijl wij als Gemeentebelangen juist het communiceren via de huis- aan huisbladen zoals de Wolder Courant een heel belangrijk communicatiemiddel voor de gemeenteraad vinden.
'Gemeentebelangen zegt daarom Nee – Nee tegen de Ja – Ja sticker!' Het amendement samen ingediend met de VVD krijgt steun van zowel PvdA als D66 en krijgt hiermee een raadsmeerderheid. De Ja-Ja Sticker is hiermee voorlopig van de baan. Zie hier volledige amendement

Gemeentebelangen zegt in ieder geval wel ja-ja tegen dit plan omdat wij vinden dat er met dit grondstoffenbeleidsplan goede stappen worden gezet richting toekomst, richting 100kg restafval.

Afvalbeleidsplan Grondstoffenbeleidsplan Ja-Ja Sticker Amendementen Gemeentebelangen VVD
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.