Gemeentebelangen: ‘Wordt de drempel om nieuwe bestuursleden te vinden nog hoger?’

Gemeentebelangen: ‘Wordt de drempel om nieuwe bestuursleden te vinden nog hoger?’

03-09-2021

Maakt de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) het verenigingen en stichtingen nog moeilijker nieuwe bestuursleden te krijgen? Die vraag leeft bij Gemeentebelangen De Wolden en de partij stelt hierover vragen aan burgemeester en wethouders.

De WBTR, die per 1 juli 2021 is ingegaan, gaat in op aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders van verenigingen. In de nieuwe wet is geregeld dat bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden bij financieel wanbeleid. De wet adviseert verenigingen zo in te richten dat de kans dat er iets misgaat en eventuele vervelende persoonlijke consequenties vrijwel nihil worden.

Afhaken

Gemeentebelangen De Wolden vraagt zich af of de verenigingen zich wel bewust zijn van de veranderingen en de partij vraagt het college of het hierin een rol hierin wil spelen als dat niet het geval is. De partij vraagt zich ook af of de drempel voor het vinden van bestuursleden nog hoger wordt en wat de gemeente extra gaat doen om te zorgen dat bestuursleden niet afhaken.

„Immers, voor de meeste clubs en verenigingen is het vinden van bestuursleden al lastig genoeg. Er zou nog weer een drempel bij kunnen komen om een bestuursfunctie te gaan bekleden. Waar nu betrokken vrijwilligers en inwoners laagdrempelig zitting nemen in het bestuur, zou de hobbel met deze professionalisering groter kunnen worden”, licht Pieter Groot van Gemeentebelangen De Wolden toe.

‘Heeft het College zicht op de consequenties voor al onze verenigingen, financieel en administratief, die de invoering van deze wet met zich meebrengt? Verschillen deze per vereniging of zijn de consequenties nog afhankelijk van de grootte?’, vraagt de partij zich af. Gemeentebelangen vraagt tot slot of het college bereid is te onderzoeken of verenigingen die hierdoor in problemen komen een subsidie of eenmalige bijdrage kunnen krijgen.

Roelien Roos

 

‘Het voelt voor ons heel veilig’

Natuurvereniging Zuidwolde heeft het bestuur inmiddels ingericht volgens de nieuwe wet. Daarvoor hoefde het bestuur volgens voorzitter Joop Verburg geen statutenwijziging door te voeren, zodat er verder geen administratieve kosten bij kwamen kijken. „Gewone verenigingen hoeven niet meteen naar de notaris, wel geldt de verplichting dat je bij de eerstvolgende statutenwijziging een passage over deze wet opneemt.”

De voorzitter van de zevenhonderd leden tellende Natuurvereniging Zuidwolde, met een zevenkoppig bestuur, legt uit dat het bestuur goed heeft nagedacht over de consequenties van de nieuwe wet. De WBTR moet verenigingen beschermen tegen bestuursleden die geld wegsluizen en dat aspect is bij de Natuurvereniging goed geregeld. „Het is sowieso van belang dat je de financiële controle op orde hebt, daar ligt het grote risico. Wij hebben als bestuur afgesproken dat betalingen tenminste door twee bestuursleden worden geaccordeerd, dat was al zo. Verder hebben we nu afgesproken dat er vaker dan eerder een financieel overzicht wordt gedeeld, nu twee keer per jaar in plaats van eenmaal.” Verburg is tevreden over de manier waarop de zaken nu geregeld zijn. „Het voelt voor ons heel veilig. Als je het goed regelt is het in een bestuur niet spannender dan vroeger.”

Gemeentebelangen Wet Toezicht bestuur en rechtspersonen vragen College bestuursleden lastig?