Gemeentebelangen: ‘Wordt de drempel om nieuwe bestuursleden te vinden nog hoger?’

Gemeentebelangen: ‘Wordt de drempel om nieuwe bestuursleden te vinden nog hoger?’

03-09-2021

Maakt de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) het verenigingen en stichtingen nog moeilijker nieuwe bestuursleden te krijgen? Die vraag leeft bij Gemeentebelangen De Wolden en de partij stelt hierover vragen aan burgemeester en wethouders.

De WBTR, die per 1 juli 2021 is ingegaan, gaat in op aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders van verenigingen. In de nieuwe wet is geregeld dat bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden bij financieel wanbeleid. De wet adviseert verenigingen zo in te richten dat de kans dat er iets misgaat en eventuele vervelende persoonlijke consequenties vrijwel nihil worden.

Afhaken

Gemeentebelangen De Wolden vraagt zich af of de verenigingen zich wel bewust zijn van de veranderingen en de partij vraagt het college of het hierin een rol hierin wil spelen als dat niet het geval is. De partij vraagt zich ook af of de drempel voor het vinden van bestuursleden nog hoger wordt en wat de gemeente extra gaat doen om te zorgen dat bestuursleden niet afhaken.

„Immers, voor de meeste clubs en verenigingen is het vinden van bestuursleden al lastig genoeg. Er zou nog weer een drempel bij kunnen komen om een bestuursfunctie te gaan bekleden. Waar nu betrokken vrijwilligers en inwoners laagdrempelig zitting nemen in het bestuur, zou de hobbel met deze professionalisering groter kunnen worden”, licht Pieter Groot van Gemeentebelangen De Wolden toe.

‘Heeft het College zicht op de consequenties voor al onze verenigingen, financieel en administratief, die de invoering van deze wet met zich meebrengt? Verschillen deze per vereniging of zijn de consequenties nog afhankelijk van de grootte?’, vraagt de partij zich af. Gemeentebelangen vraagt tot slot of het college bereid is te onderzoeken of verenigingen die hierdoor in problemen komen een subsidie of eenmalige bijdrage kunnen krijgen.

Roelien Roos

 

‘Het voelt voor ons heel veilig’

Natuurvereniging Zuidwolde heeft het bestuur inmiddels ingericht volgens de nieuwe wet. Daarvoor hoefde het bestuur volgens voorzitter Joop Verburg geen statutenwijziging door te voeren, zodat er verder geen administratieve kosten bij kwamen kijken. „Gewone verenigingen hoeven niet meteen naar de notaris, wel geldt de verplichting dat je bij de eerstvolgende statutenwijziging een passage over deze wet opneemt.”

De voorzitter van de zevenhonderd leden tellende Natuurvereniging Zuidwolde, met een zevenkoppig bestuur, legt uit dat het bestuur goed heeft nagedacht over de consequenties van de nieuwe wet. De WBTR moet verenigingen beschermen tegen bestuursleden die geld wegsluizen en dat aspect is bij de Natuurvereniging goed geregeld. „Het is sowieso van belang dat je de financiële controle op orde hebt, daar ligt het grote risico. Wij hebben als bestuur afgesproken dat betalingen tenminste door twee bestuursleden worden geaccordeerd, dat was al zo. Verder hebben we nu afgesproken dat er vaker dan eerder een financieel overzicht wordt gedeeld, nu twee keer per jaar in plaats van eenmaal.” Verburg is tevreden over de manier waarop de zaken nu geregeld zijn. „Het voelt voor ons heel veilig. Als je het goed regelt is het in een bestuur niet spannender dan vroeger.”

Gemeentebelangen Wet Toezicht bestuur en rechtspersonen vragen College bestuursleden lastig?
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.