Zorgen bij partijen over alcohol- en drugsgebruik in De Wolden

Zorgen bij partijen over alcohol- en drugsgebruik in De Wolden

04-11-2022

Peter Nefkens - Meppeler Courant digitaal 4 november

De fracties van de ChristenUnie en Gemeentebelangen maken zich dermate zorgen over het gebruik van alcohol en drugs in De Wolden, dat ze donderdag samen een motie indienden bij de begrotingsbehandeling. Uit onderzoek blijkt dat het alcoholgebruik in De Wolden hoog is in onder meer sportkantines, de horeca en bij evenementen. GB en CU vrezen ook voor het toenemende gebruik van drugs.

„Niet alleen bij de jeugd, maar ook bij volwassenen”, zei Petra Haanstra van GB in haar bijdrage. „We zien de voorbeelden om ons heen. In de gemeente is nu een repressief drugsbeleid en de politie verzorgt de preventie rondom drugs. Wij vinden dit gezien de geschetste problematiek niet voldoende.” Corné den Hollander van de CU voegt daaraan toe dat waar druk op inwoners oploopt, maar ook ondernemingen, wellicht een voedingsbodem ontstaat voor misbruik van alcohol en gebruik van verdovende middelen.”

Daarnaast is het volgens Den Hollander in financieel lastige tijden wellicht steeds lastiger om nee te zeggen tegen de vaak hoge bedragen die omgaan in de productie en handel van verdovende middelen. „Als het water je aan de lippen staat, is het bijvoorbeeld steeds moeilijker om nee te blijven zeggen tegen een criminele organisatie die tegen (forse) betaling gebruik wil maken van een lege ruimte zoals een schuur.”

In gesprek gaan

Collega Haanstra is met haar GB-fractie van mening dat de inhoud en daarmee ook de naamgeving van het Preventie- en Handhavingsplan veranderd moet worden in alcohol en drugs. „We adviseren hierbij het college om vooral met de jongeren in gesprek te gaan, om bewustwording te bevorderen. Zoek ze op.”

In dit kader vroeg Anneke Assink (PvdA) wat de concrete resultaten zijn van anti-alcoholbeleid. „Er wordt juist van meer alcoholgebruik gerept.” Portefeuillehouder burgemeester Inge Nieuwenhuizen nuanceerde de zorgen rond drugs enigszins. „De cijfers voor De Wolden wijzen niet uit dat wij hele grote zorgen moeten hebben, maar wel als je verder om je heen kijkt. We pakken het graag op en voegen drugs graag toe aan het preventieplan.”

 

preventie handhaving drugsbeleid alcohol drugshandel ChristenUnie Gemeentebelangen