Recreatieparken op glasvezel

Recreatieparken op glasvezel

03-06-2018

Er zijn door Glasvezel De Wolden BV voorwaarden gesteld op het aansluiten van recreatieparken. De voorwaarden voor die parken zijn, minimaal 70% van de huisjes moet een abonnement afsluiten en zij moeten vooraf € 400,- gaan betalen voor hun aansluiting, omdat ze nog steeds een recreatieve bestemming hebben.

De bewoners van deze parken zijn bij de start van Glasvezel De Wolden wel gewoon benaderd en velen van hun zullen ook een intentieverklaring hebben ondertekend. Dus ook heel begrijpelijk dat er nu veel frustratie is bij de bewoners, die wel graag een aansluiting willen, maar er nu voor moeten betalen. En het is nog maar de vraag of ze op deze manier de 70% abonnementen gaan halen. Frustratie alom dus, ook omdat een groot deel van deze woningen (239 stuk) in het zogenoemde witte gebied liggen, dus geen kabelaansluiting hebben.

Gemeentebelangen zou graag dat die parken, waar 70% van de bewoners een abonnement wil afsluiten, op dezelfde manier worden behandelt als de overige groepen die in aanmerking komen voor een ‘gratis’ aansluiting.

Wethouder Jan ten Kate heeft de toezegging gedaan om dit onderwerp in te brengen tijdens de aandeelhoudersvergadering van Glasvezel De Wolden (op 12 juni) en inzichtelijk te maken wat de (financiële) gevolgen hiervan zijn. Als raad kunnen we niet het beleid van de BV bepalen en ook niet vaststellen dat de BV een extra lening bij ons moet afsluiten.

Door deze toezegging was het niet nodig om onze motie in te dienen.

De aandeelhouders van Glasvezel De Wolden BV zijn; Provincie Drenthe, Gemeente De Wolden, Re-Net en stichting Glasvezel De Wolden.

Glasvezel recreatieparken lening Glasvezel De Wolden voorwaarden aandeelhouders