Rudi Hooch Antink Gemeentebelangen wethouder De Wolden

Rudi Hooch Antink Gemeentebelangen wethouder De Wolden

08-09-2023

Vanaf vandaag is het hoofdstuk van melkveehouder afgesloten. Voor de laatste keer het hek los wil niet zeggen alles helemaal loslaten. Met zijn benoeming als wethouder ruilt Rudi Hooch Antink definitief het fulltime beroep van agrariër in voor het wethouderschap. “Ik ga mij honderd procent inzetten voor De Wolden, de koeien komen even op een tweede plek”, aldus Rudi.

Na een snelle maar grondige procedure in de zoektocht naar een opvolger voor Egbert van Dijk is Rudi bereid gevonden deze taak te vervullen. Twee maanden later is het eindelijk zover. In de tussentijd heeft hij de tijd gehad het melkveebedrijf aan zijn twee zoons over te dragen. Net zoals bijvoorbeeld zijn andere nevenfuncties bij Duurzaam Boeren Drenthe, de brandweer en de ondernemersvereniging Koekange.

Fractievoorzitter Petra Haanstra benadrukte dit bij haar introductie: “Rudi Hooch Antink is een benaderbaar persoon. Trappelend van ongeduld om te beginnen staat hij met zijn poten in de klei of netjes gezegd met zijn beide benen op de grond.”

De kersverse wethouder: “Het college is weer voltallig. Trots dat ik voor deze mooie gemeente aan de slag mag gaan. Voor mij staat laagdrempelig de verbinding zoeken met de inwoners voorop. Ik sta voor alle inwoners om samen met hen De Wolden nog beter te maken.”

Gemeentebelangen is blij dat Rudi Hooch Antink ook vanuit de gemeenteraad het vertrouwen krijgt. Na onderzoek van de geloofsbrieven stemde de raad unaniem in met zijn benoeming als wethouder. 

Gemeentebelangen Rudi Hooch Antink wethouder B&W College De Wolden benoeming installatie