Zorgen om vrijwillige brandweer

Zorgen om vrijwillige brandweer

29-10-2019

Artikel Peter Nefkens - Meppeler Courant 30 oktober 2019

De fractie van Gemeentebelangen heeft zorgen om de vrijwillige brandweer in de gemeente De Wolden. Nieuwe Europese regels zetten de vrijwilligheid op het spel.

Raadslid Pieter Groot vraagt het college donderdag voorafgaande aan de raadsvergadering wat de consequenties zijn van deze regels. De zorgen komen op onder meer na het lezen van artikelen over dit onderwerp in de landelijke dagbladen, alsmede door de zorgen die Fred Heerink, commandant en directeur van de veiligheidsregio Drenthe, eerder dit jaar al uitte tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van gemeenteraden. Het zijn zorgen over de gevolgen voor het werven en behouden van de vele vrijwillige brandweerlieden. Met name voor de brandweerposten op het platteland.

‘Vrijwilligers, waaronder het vrijwillige brandweerpersoneel staan bij Gemeentebelangen De Wolden hoog aangeschreven. Zij zorgen met het uitrukken voor branden en hulp voor de veiligheid van de samenleving in De Wolden. Een prettig gevoel dat betrokken vrijwilligers zich op deze manier actief in willen zetten voor hun omgeving’, merkt Pieter Groot op.
De vrijwilligers zelf geven aan geen behoefte te hebben om in dienst te komen van de gemeente of een ander soort dienstverband. Zij willen het huidige systeem houden zoals het nu is.
Mochten de Europese regels toch zorgen voor een verandering van vrijwilliger naar in het in dienst treden, vrezen zij voor een achteruitgang in het huidige en toekomstig aantal aan te trekken brandweervrijwilligers. ‘Wij maken ons dan ook zorgen dat er over de vrijwilligers, in plaats van met hen, beslist gaat worden hoe de brandweer er in de toekomst uit komt te zien.’

Groot is met zijn fractie benieuwd of het college op de hoogte is van deze artikelen. ‘Is er bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) al gesproken over de gevolgen van deze Europese regelgeving voor de vrijwilligers in plattelandsgemeenten?’
Naast het werven van nieuw brandweerpersoneel vindt Gemeentebelangen De Wolden het behouden van het vrijwillige brandweerpersoneel net zo belangrijk. ‘Welke stappen worden er genomen om de eventuele gevolgen, zoals bijvoorbeeld terugloop van het aantal vrijwilligers binnen de brandweerkorpsen, te voorkomen? Als met nieuwe regelgeving het aantal vrijwilligers afneemt, komt de veiligheid van onze inwoners dan niet in gevaar?’

Als laatste vraagt raadslid Groot zich af hoe het college er voor gaat zorgen dat de brand bij de vrijwillige brandweer vanwege nieuwe Europese regelgeving niet groter en zelfs geblust wordt.

Europese regelgeving zorgen vrijwillige brandweer brandweerpersoneel vragen Gemeentebelangen
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.