Bomenbeleid De Wolden laat emoties spreken

Bomenbeleid De Wolden laat emoties spreken

25-01-2018

Door Peter Nefkens op donderdag 25 januari 2018 23:00

Foto: Bomen gekapt © Esselien de Groot Taaltotaal

Zuidwolde – Het kappen van bomen zonder vergunning, zoals in De Wolden sinds 2012 van toepassing is, heeft volgens een meerderheid van de gemeenteraad niet geleid tot massale bomenkap. Er komt wel een stevig samengestelde werkgroep.

Die werkgroep moet zich bezighouden met het verbeteren van de regelgeving. In die gemixte werkgroep moet een ruime plaats worden ingeruimd voor natuurbeschermingsorganisaties, wethouder Jan ten Kate wilde daar gisteren in de raadsvergadering wel in meegaan. ‘Maar ik heb nog geen idee van de invulling, die groep mag zich zeker bezighouden met het bomenbeleid, zelfs met een soort structureel karakter.’ Erik Verheijen (GroenLinks) probeerde via een amendement de opdracht voor zo’n werkgroep stevig neer te zetten. ‘Die moet zich ook buigen over de vraag welke landschapselementen allemaal beschermd moeten worden. Er moet een lokaal landschapsbeheerplan, een vitaliteitsplan worden opgesteld, er moet budget voor vrijgemaakt worden en over nieuwe aanplant gesproken worden.’ Het amendement haalde het na een kleine aanpassing. De toezegging voor de werkgroep werd genoteerd.

Stortvloed

Dat het kappen van bomen een vat vol emotie is, bleek wel uit het aantal van zes insprekers in de vergadering gisteravond, waar de evaluatie van het beleid waardevolle bomen aan bod kwam, maar ook uit de stortvloed aan mailtjes die raadsleden en wethouders in hun box vonden. Een kaartenactie die was opgezet door de Natuurvereniging Zuidwolde, die zich net als veel anderen grote zorgen maakt over het kappen van bomen.

In de discussie bleek wel dat er grote onduidelijkheden zijn. Zo blijken bomen gekapt te zijn, die onder de verantwoordelijkheid van de provincie vallen. Iemand die een boom wil kappen, die volgens de natuurbeschermingswet buiten de kom van de gemeente staat, moet daarvoor een melding doen bij de provincie. Wanneer die niet binnen vier weken reageert, mag er gekapt worden. Het kan gebeuren dat de gemeente daar helemaal niet blij mee is. Voor Gemeentebelangen mede een reden om een motie in te dienen om de komgrens van de gemeente voor de natuurbeschermingswet uit te breiden tot de volledige gemeentegrens, zodat alleen de gemeente nog maar verantwoordelijk is en mensen niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. ‘Dan kunnen we beter communiceren en handhaven’, aldus Pieter Groot. De motie haalde het nipt met steun van GB, ChristenUnie GroenLinks.

Vanuit insprekers was er kritiek op het ogenschijnlijke gemak waarmee mensen in De Wolden bomen kunnen kappen, maar er waren ook geluiden te horen over voorbeelden waarom er gekapt is. Jaap Wiechers (ChristenUnie) noemde de ruilverkaveling, die het landschap flink heeft veranderd, maar ook de massale kap die vóór 2012 heeft plaatsgevonden, ten tijde van de oude Boswet. ‘Daar zijn grote overtredingen begaan’. 

bomenbeleid kapbeleid DeWolden komgrens wet natuurbescherming
Klik hier om je boodschap door te geven

#ikdoemee

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Klik hier en geef je mening!

image/svg+xml

Denk mee. Praat mee. Doe mee.

Hé, wat goed dat jij de Luistervink hebt gevonden!

De landelijke verkiezing is geweest. Maar hoe vind jij het lokaal gaan? Omdat we elkaar helaas niet persoonlijk kunnen treffen, staat onze luistervink voor jou klaar. Juist nu is het extra van belang om jouw geluid te laten horen! Dat kun je doen middels deze luistervink. Wat wil jij graag anders zien in onze gemeente, of wat vind jij dat er goed gaat? Wonen, sporten, boeren, het mag over van alles gaan.

De Wolden zonder jou is als een ei zonder zout! We moeten het samen doen!


Schrijf uw reactie


Het mag over één onderwerp gaan zoals bijvoorbeeld boeren, wonen, sporten enz. Maar eigenlijk mag het over van alles gaan. Wat wij als Gemeentebelangen mee willen geven is: hou jezelf vooral niet in! #gbdoen

disclaimer

Spreek uw reactie in

Opname is niet mogenlijk op dit apparaat
Sta gebruik van uw microfoon toe of uw reactie schrijven ipv. spreken

U kunt uw reactie achter laten door deze in te spreken. Gebruik daarvoor onderstaande knoppen. Ga als volgt te werk:

  1. Druk op opnemen
  2. Spreek uw boodschap in, u heeft maximaal 45 seconden
  3. Druk op stop om de opname te stoppen
  4. Met de afspelen/pause knop kunt u uw boodschap afluisteren (optioneel)

U kunt uw boodschap opnieuw inspreken door bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Alleen de laatste boodschap wordt bewaard om te verzenden.

disclaimer

Verzenden

Wij als Gemeentebelangen waarderen het enorm dat jij je mening met ons wil delen. Voordat je dat doet kun je hieronder nog enkele gegevens achterlaten. Mochten wij dan nog vragen hebben over hetgeen dat je met ons deelt, kunnen wij contact met je opnemen en er samen over in gesprek gaan. Echter kan je je mening ook anoniem achterlaten.
disclaimer
Bezig met verzenden...

Bedankt

Nog een reactie achter laten

Disclaimer

Eigendom
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u op de site vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Aarzel niet ons hier op te attenderen. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, methoden, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Gemeentebelangen De Wolden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Toegestaan gebruik
Alle informatie mag worden gebruikt binnen het kader waar het voor bedoeld is, met vermelding van de bron en niet voor commerciële doeleinden. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hiervan op de hoogte brengt.

Gebruiksrecht
Gemeentebelangen De Wolden heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte beelden en informatie. Mochten we daar toch nog in te kort geschoten zijn, laat het ons weten.

Delen (social media)
Gemeentebelangen De Wolden is niet aansprakelijk voor de wijze waarop artikelen, afbeeldingen en methodes worden gedeeld via de site of reacties en het vervolg hierop, ook niet wanneer anderen zich daardoor benadeeld of op een andere wijze gedupeerd door voelen.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

Gemeentebelangen De Wolden 2021

Oeps!

Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw reactie. Probeer het later nog eens.