Bomenbeleid De Wolden laat emoties spreken

Bomenbeleid De Wolden laat emoties spreken

25-01-2018

Door Peter Nefkens op donderdag 25 januari 2018 23:00

Foto: Bomen gekapt © Esselien de Groot Taaltotaal

Zuidwolde – Het kappen van bomen zonder vergunning, zoals in De Wolden sinds 2012 van toepassing is, heeft volgens een meerderheid van de gemeenteraad niet geleid tot massale bomenkap. Er komt wel een stevig samengestelde werkgroep.

Die werkgroep moet zich bezighouden met het verbeteren van de regelgeving. In die gemixte werkgroep moet een ruime plaats worden ingeruimd voor natuurbeschermingsorganisaties, wethouder Jan ten Kate wilde daar gisteren in de raadsvergadering wel in meegaan. ‘Maar ik heb nog geen idee van de invulling, die groep mag zich zeker bezighouden met het bomenbeleid, zelfs met een soort structureel karakter.’ Erik Verheijen (GroenLinks) probeerde via een amendement de opdracht voor zo’n werkgroep stevig neer te zetten. ‘Die moet zich ook buigen over de vraag welke landschapselementen allemaal beschermd moeten worden. Er moet een lokaal landschapsbeheerplan, een vitaliteitsplan worden opgesteld, er moet budget voor vrijgemaakt worden en over nieuwe aanplant gesproken worden.’ Het amendement haalde het na een kleine aanpassing. De toezegging voor de werkgroep werd genoteerd.

Stortvloed

Dat het kappen van bomen een vat vol emotie is, bleek wel uit het aantal van zes insprekers in de vergadering gisteravond, waar de evaluatie van het beleid waardevolle bomen aan bod kwam, maar ook uit de stortvloed aan mailtjes die raadsleden en wethouders in hun box vonden. Een kaartenactie die was opgezet door de Natuurvereniging Zuidwolde, die zich net als veel anderen grote zorgen maakt over het kappen van bomen.

In de discussie bleek wel dat er grote onduidelijkheden zijn. Zo blijken bomen gekapt te zijn, die onder de verantwoordelijkheid van de provincie vallen. Iemand die een boom wil kappen, die volgens de natuurbeschermingswet buiten de kom van de gemeente staat, moet daarvoor een melding doen bij de provincie. Wanneer die niet binnen vier weken reageert, mag er gekapt worden. Het kan gebeuren dat de gemeente daar helemaal niet blij mee is. Voor Gemeentebelangen mede een reden om een motie in te dienen om de komgrens van de gemeente voor de natuurbeschermingswet uit te breiden tot de volledige gemeentegrens, zodat alleen de gemeente nog maar verantwoordelijk is en mensen niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. ‘Dan kunnen we beter communiceren en handhaven’, aldus Pieter Groot. De motie haalde het nipt met steun van GB, ChristenUnie GroenLinks.

Vanuit insprekers was er kritiek op het ogenschijnlijke gemak waarmee mensen in De Wolden bomen kunnen kappen, maar er waren ook geluiden te horen over voorbeelden waarom er gekapt is. Jaap Wiechers (ChristenUnie) noemde de ruilverkaveling, die het landschap flink heeft veranderd, maar ook de massale kap die vóór 2012 heeft plaatsgevonden, ten tijde van de oude Boswet. ‘Daar zijn grote overtredingen begaan’. 

bomenbeleid kapbeleid DeWolden komgrens wet natuurbescherming