Gemeentebelangen stelt vragen

Gemeentebelangen stelt vragen

20-02-2019

Laten we voorop stellen dat, net als velen met ons, wij ook als fractie van Gemeentebelangen graag zouden zien dat de zaak rondom Willeke Dost uit Koekange wordt opgelost. De vraag die zich opdringt is de volgende: zijn alle middelen die tot een oplossing van deze zaak leiden geoorloofd?

In de media en via social media-kanalen is er momenteel veel aandacht voor de verdwijning van Willeke Dost en de acties om te komen tot een oplossing van deze zaak. De manier waarop leidt in Koekange tot onrust onder de inwoners. Mede oorzaak zijn de in toenemende mate heftige reacties tussen enerzijds mensen die een oplossing wensen via de “reguliere” weg en anderzijds die zoals het lijkt een” geforceerde” oplossing willen vinden. Daarbij worden buitenwettelijke acties niet geschuwd.

Wel heeft er op basis van het particuliere initiatief inmiddels een zoekactie plaatsgevonden, helaas zonder het gewenste resultaat. Vervolgens wordt, ondanks een verbod van de politie, opgeroepen of men wil doorgaan met illegale zoekacties op het betreffende perceel in Koekange. Dit en de daarop volgende reacties via de diverse media zorgen voor verdeeldheid bij de inwoners.

Als fractie van Gemeentebelangen hebben wij hierover de volgende vragen gesteld:

  • In de nieuwjaarsnacht hebben onbekenden de tuin omgespit van een van de initiatiefnemers van de zoekactie. Hoe heeft het college gehandeld om deze situatie niet verder uit de hand te laten lopen?
  • Welke stappen zijn of worden genomen op het bericht van een van de initiatiefnemers dat hij, ondanks het verbod, toch mensen oproept via Facebook om mee te helpen bij een volgende (illegale) zoekactie?
  • Wat is het standpunt van de burgemeester met betrekking tot de ontstane situatie in Koekange?
  • Is hij bereid om in zijn rol als burgervader hierover het gesprek met inwoners c.q. de dorpsbelangenvereniging aan te gaan?
  • Is de portefeuillehouder bereid om namens de gemeente De Wolden publiekelijk uit te spreken dat er ook in deze kwestie grenzen zijn aan het toelaatbare?

Als Gemeentebelangen wachten wij het antwoord af van de portefeuillehouder, de burgemeester, over zijn rol om verdere onrust in deze zaak te voorkomen.

 

 

 

Koekange vragen art.37 zoekactie