Fietsbrug N48 geopend, nu het laatste stukje nog

Fietsbrug N48 geopend, nu het laatste stukje nog

21-07-2023

Soms duurt het even, maar dan heb je ook wat! Met de opening van de fietsbrug over de N48 kan het hoofdstuk over een verkeersveilige fietsverbinding bijna afgesloten worden. Bijna, want het laatste gedeelte van 190 meter vrijliggend fietspad vanaf onderaan de fietsbrug tot aan de bebouwde kom van Linde moet nog tot stand komen.

Een door Gemeentebelangen De Wolden ingediend amendement met de oproep ook voor dit laatste gedeelte een vrijliggend fietspad te realiseren komt steeds dichterbij. Niet door de vanuit het oollege voorgestelde makkelijke oplossing; het verplaatsen van het bebouwde kombord. Gevraagd werd alle benodigde mogelijkheden in te zetten dit ook voor het laatste stuk te realiseren. Met als uiteindelijke doel voor het totale traject van Zuidwolde tot Dedemsvaart een vrijliggend fietspad te realiseren. Naast het realiseren van een verkeersveilige fietsverbinding voor alle schoolgaande kinderen die in Dedemsvaart naar het Middelbaar Beroepsonderwijs gaan heeft het fietspad tevens een belangrijke recreatieve functie.

De lang gekoesterde wens vanuit Plaatselijk Belang Linde en dorpsbelangen Zuidwolde gaat met de opening van de fietsbrug dan ook bijna in vervulling. Bij het realiseren van de laatste 190 meter fietspad komt tevens de wens van een dorpsommetje voor Linde een stapje dichterbij. Inmiddels zijn de gesprekken met omwonenden over het laatste gedeelte in een vergevorderd stadium. De snelheid van de bouw van de fietsbrug over de N48 geeft vertrouwen richting toekomst.

fietsbrug N48 Linde fietspad Zuidwolde Dedemsvaart verkeersveiligheid schoolroute Gemeentebelangen amendement